Kuidas toetada oma meeskonda kaugtööd tehes

Kaugtöö võib olla nii õnn kui õnnetus. See võib kaasa tuua võrratu produktiivsuse, aga ka kurnata. Olla kaugmeeskonna liige või suisa juht tähendab pidevat tasakaalu leidmist, et hoida meeskond hästi toimimas. Kuidas teame, kes mille kallal töötab? Kuidas väldime ületöötamist? Kuidas ennetame läbipõlemist? Siin on mõned soovitused 15-aastase kaugtöö kogemusega meeskonna arendajalt. Kiiremaks kasvuks kutsume koos Targa Töö Ühinguga koolitusele!

1. Kuhu teel olete?

Tead kindlasti lugu raamatust Alice Imedemaal, kus Alice küsis kassilt, millise kahest teest ta peaks valima. Avastades, et Alice ei tea soovitud sihtkohta, leidis kass, et tee valik ei oma sellisel juhul tähtsust. Kui sa ei tea, kuhu sa lähed, viib sind sinna iga tee. Henry Kissinger täiendas seda veel teravama lõpuga: …viib iga tee sind ei kuhugi! Lihtsal teel olemisel on omad võlud, aga varem või hiljem hakkab sihtkoha puudumine kurnama.

Pandeemiat on mugav süüdistada eesmärkide seadmata jätmises, kuid mõtleme korraks, mis on tegelikult muutunud. Kas me oleme kunagi osanud tulevikku ennustada? Kindlasti on olnud aegu, kus tunneme end tulevikuprognoose seades enesekindlamalt, kuid selget teadmist tuleviku kohta pole meil kunagi olnud. Kui me seda tunnistame, kaob ka hetkeolukorrast teatav hulk pinget! Ebakindlust tuleviku osas aitab maandada see, kui teeme plaane paariks võimalikuks stsenaariumiks. Kui olukord muutub ja see mõjutab märgatavalt meie plaani, saame ju protsessi või plaani ennast vastavalt muuta.

Mõtle suuremast väiksemaks. Alusta organisatsiooni visiooniga ja liigu sealt meeskonna eesmärkideni. Millised eesmärgid peaksite saavutama 2021.a. lõpuks? Kvartali lõpuks? Liikuge meeskonnaga koos suuremalt väiksemale kuni jõuate selguseni, kuhu iga meeskonnaliige peaks jõudma järgmise nädala lõpuks! Kui eesmärgid hakkavad selginema, on hea aeg läbi mõelda ka raamistik, mis toetaks eesmärkide saavutamist.

2. Mis raamides mängite?

Foto autor Kelly Sikkema, Unsplash

Kas oled kunagi jälginud lapsi mänguväljakul? Üks seltskond maastikuarhitekte uuris just seda – täpsemalt, kuidas lapsed mängivad erinevatel mänguplatsidel. Selgus, et kui ala oli piiratud aiaga, mängisid lapsed kogu väljakul. Kui aga aeda ümber ei olnud, koguneti kokku mänguväljaku keskele, sest puudus selgus ja kindlus, kui kaugele on turvaline minna.

Sarnast sageli alateadlikku käitumist oleme ilmselt kõik endis märganud. Ilma eesmärgi ja raamistike selguseta võib jääda üksjagu ruumi hirmule. Kuna hetkel on seda aga hoopis teistel põhjustel meie ümber ja sees juba palju, tasuks vähemalt oma töist konteksti teadlikult ehitada. Kui hirm üle võtab, jääb vähe ruumi loovusele ja tõelisele koostööle. Need on aga määrava tähtsusega koostisosad teadmustööl, millega enamus meist tänapäeval peamiselt tegeleb.

Töötamine kindlatel kellaaegadel kindlas kohas võis varem tunduda isikliku vabaduse piiramisena, kuid see pakkus meile ka vajalikke raame, et teaksime kus ja millal tööd teha ning millal end töistest tegemisest välja lülitada. Perega õhtusööki nautides ei olnud varem ehk seda tüütut küsimust kuklas – kas saavutasin täna tööl piisavalt – võrreldes tänase olukorraga, kus seesama söögilaud võib olla ühtlasi töölauaks, kus päevad läbi toimetame. Töötades kontoris, olid töökoha ja sageli ka tööaja raamid selged. Töötades kodus, oleme justkui 24/7 tööl! Seda aga vaid juhul, kui jätame endale raamid seadmata. Väga hea koht alustamiseks on tööalane suhtlus.

3. Kas sa kuuled mind?

Jagan selle osa kaheks „tsiooniks“: kommunikatsioon ja emotsioon. Kõigepealt tõmban fookusesse kommunikatsioonipraktika kaugtööl ja seejärel emotsionaalsed põhjused tõhusa suhtluse korraldamiseks. Alustame terminist, mida kõik kaugtöötajad tänaseks ilmselt teavad: asünkroonne kommunikatsioon.

Sünkroonne või asünkroonne kommuniatsioon

Vali erinevat tüüpi eesmärkide saavutamiseks sobivaim kommunikatsioonivahend. Ja tee seda koos meeskonnaga!

Kui sa astud kolleegi kontorisse või helistad talle, et vestelda, siis on tegemist sünkroonse suhtlusega. See toimub inimeste vahel reaalajas. Kui rõõmsalt teineteisele mõnes sõnumirakenduses kirjutame, on seegi sünkroonne, sest toimub samal ajal. Kui aga üks meist ekraani juurest lahkub, et endale kohvi teha, kaob ka sünkroonsus, sest vestluses on sisuliselt alles vaid üks meist. Sama kehtib ka e-kirjade, häälsõnumite ja kirjalike märkmete kohta, sest neid ei edastata ja võeta vastu samaaegselt. Nii on tegemist juba asünkroonse suhtlusega.

Mõlemat tüüpi kommunikatsioonil on oma väärtus. Oluline on aga mõista nende eripärasid ja eeliseid. Meeskonna juhi jaoks võib näida võrratu võimalus hõigata meelel olev küsimus üle avatud kontori, et koguda kiirelt tagasisidet töötajatelt. Tema ajakulu on ehk paar minutit, nii et kui tegu on kõige kriitilisema teemaga sel hetkel, võib tema aeg olla hästi kasutatud. Kõigi teiste jaoks tähendab see aga kuni tervet tundi kaotatud aega, mis kulub uuesti eelneva ülesandega tegelemise juurde naasmisele. Ehk oleks tõhusam saata kõigile e-kirjaga online küsimustik väga selge ajaraamiga, et mitte häirida kogu meeskonna tööd, vaid lasta neil reageerida siis, kui nad teevad muust tööst pausi e-kirjade lugemiseks.

Suhtlusraamid paika!

Et suhtlus saaks tõesti toimida, on vaja nii selgeid eesmärke kui raamistikku. Kui need punktid on jäänud lugemata, vaata nad nüüd üle. Kui oled aga siiani teemadega kaasas, siis nüüd seome kõik kenasti kokku selgeteks sammudeks. Too oma meeskond kokku – füüsiliselt, virtuaalselt või kombinatsioonina – ja otsustage ühiselt, millise kommunikatsioonikanali valite millise eesmärgi saavutamiseks. Pange paika sobiv raamistik. Näiteks nunnude kassipiltide (või ägedate autopiltide) jagamine toetab heade emotsioonide teket ja võiks toimuda asünkroonselt näiteks eraldi Slack’i või Messengeri grupis. Ärge unustage teavitusi välja lülitada – see sisend jäägu enda valitud ajale! Oluliste meeskonda puudutavate otsuste jaoks sobib aga reaalajas koosolek, et sünkroonse suhtlusega tähtsad teemad selgeks rääkida.

Isegi kui teie meeskond töötab erinevates ajavööndites, looge aeg reaalajas koostööks. Sellele on pühendatud terve peatükk teemakohases 2013. aastast pärinevas kaugtöö erinevaid aspekte käsitlevas raamatus „Remote – Office Not Required”.

„Õnneks on lisaks tavapärastele 9–17 struktuuridele mitmeid toimivaid graafikuid. Hinnake seda. Irooniliselt saate tõenäoliselt palju rohkem tehtud, kui ainult pool teie tööpäevast kattub ülejäänud meeskonnaga. Selle asemel, et veeta terve päev kiireloomulistele e-kirjadele ja telefonikõnedele vastata, saate kogu päeva alguse (või lõpu) enda käsutusse.” (autori tõlge)

Jason Fried ja David Heinemeier Hansson, 2013

Emotsioon – põhjus suhtlemiseks

Nüüd, kui suhtlemiseks on paigas selged struktuurid, vaatame meeskonnakaaslastega suhtlemise ühte olulist põhjust: emotsioonid. Olenemata sellest, kas oleme introverdid, ekstraverdid või ambiverdid, vajame me kõik aega koos teiste inimestega. Kestuse ja intensiivsuse eelistused võivad olla erinevad, kuid me kõik oleme sotsiaalsed olendid ja tahame end tunda osana kogukonnast. Meeskond võib olla suurepärane positiivsete emotsioonide allikas, kui loote sellele teadlikult võimaluse.

Vabatahtlik kohvihommik või mitteametlik virtuaalne lõunasöök ühel päeval nädalas võib olla just see, mida on vaja kogemuste jagamiseks, õnnestumiste tähistamiseks ja inimesena ühenduse loomiseks, arutades nädalavahetuse plaane, koduõppe rõõme või kellegi kokanduslikke katsetusi. Mõne hästi kavandatud meeskonnategevuse lisamine, enesearengu töötoad või vastastikuse õppimise sessioonid võivad emotsionaalset sidet veelgi suurendada. Kui need on hästi korraldatud ja ellu viidud, tekitavad need kogemused usaldust ja suurendavad koostööd, mis on tugeva meeskonnakultuuri tunnused. Tugeva meeskonnaga muutub eesmärkide saavutamine palju lihtsamaks! Nii et tulge kokku, seadke eesmärgid ja raamid ning looge võimalused mõtestatud suhtluseks, et luua edukas kaugmeeskond. Ja võtke ühendust, kui saame sellega aidata!

Kui näed, et enda või Sinu juhi oskused kaugmeeskonna juhtimisel vajaksid tõhusat tuge, tulge koolitusele! Koos Targa Töö Ühinguga pakume kasvukiirendit juhtidele, kes soovivad ise areneda ja toetada oma meeskonda kaugtööl.

3 enesejuhtimise nippi, et kaugtöö edeneks

Kuidas korraldada kaugtööd nii, et see meile rohkem kasu ja vähem väljakutseid looks? EnterTraining OÜs oleme kaugtööd teinud algusest peale ja kogemust teistestgi organisatsioonidest on kokku üle 14. aasta. Selle kogemuse baasil oleme saanud toetada mitukümmet meeskonda nii äkilise kaugtööle ülemineku kui rahuliku harjumise faasis. Siin on mõned ideed, mis on 2020 jooksul korraldatud töötubade vältel eriti tähelepanu pälvinud.

1. Ole lahke

2020 oli aasta täis kiireid muutuseid ja suuri väljakutseid. Mõne jaoks tähendas see üksindust ja eraldatust, kui teised veetsid pea iga hetke pere või korterinaabritega. Mõni kaotas töö, kui teised rabelesid mitmel rindel. Hirmu ja ärevust jagus ilmselt kõigile. Seetõttu on suurimaks kingiks sellel keerulisel ajal lahkus nii iseenda kui teiste vastu. Ükskõik, kas töötame kodust, kohvikust või kontorist; üksi või kolleegidega kõrvuti; tehes kaugtööd või midagi muud. Serena Chen kirjutab enese vastu lahke olemisest oma 2018.a. artiklis ajakirjas Harvard Business Review:

“Enese vastu lahkust üles näitavad inimesed kasutavad järgmiseid käitumismudeleid: esiteks on nad oma ebaõnnestumiste ja vigade suhtes pigem lahked kui hukkamõistvad; teiseks mõistavad nad, et läbikukkumine on inimlik; ja kolmandaks suhtuvad nad negatiivsetesse emotsioonidesse tasakaalukalt – nad lubavad endale küll kehva enesetunnet, kuid ei lase negatiivsetel tunnetel oma elu juhtida.”

No alt text provided for this image
Foto: Camilo Jimenez, Unsplash

See juhib meid kenasti järgmise enesejuhtimise nipi juurde kaugtööd tehes, milleks on tunnete juhtimine.

2. Juhi oma tundeid

Alustuseks tahan ära märkida ühe olulise aspekti: tunded ja emotsioonid ei ole sünonüümid! Emotsioonid tekivad meie kõige vanemas ajuosas enne mõtete lisandumist. Tunnete üle on meil aga hoopis rohkem kontrolli, mistõttu saame neid ka ise tõhusalt juhtida! Kui me näiteks märkame kiiresti liikuvat eset meie poole liikumas, ei ole meil erilist kontrolli keemilise reaktsiooni üle, mis meie kehades hetkega toimub. Küll aga saame me teadlikult otsustada, kas lubame sellel muutuda ärevuseks iga kord liikluses olles.

This image has an empty alt attribute; its file name is 1.jpg
Meditatsioon on imeline viis hoida oma emotsionaalne tervis korras ja tõsta keskendumise võimekust. Minu jaoks on see oluline osa tööpäevast, et suudaksin valmistada ette tõhusaid koolituspäevi.
Foto: David Brooke Martin, Unsplash

Olles kogenud paanikahooge ja kõrgenenud ärevust, olen avastanud tööriistu, millega oma tundeid juhtida. Need ei pruugi töötada emotsionaalse reaktsiooni hetkel, kuid nad aitavad mul otsustada, millistel emotsioonidel luban jääda pikemalt tundena pidama. Ka keerulisel kaugtöö ajal.

Minu tunnete juhtimise nimekirja kuuluvad:

  • Tänulikkus
  • Meditatsioon
  • Fookuse juhtimine
  • Asjade minna laskmine
  • Seltskonna valimine
  • Asjade kirjapanek

Muidugi on igaühel neist oma loogika, kuid kõik täidavad eesmärki hoida mind õnneliku ja tegusana. Minu jaoks on see ideaalne kombinatsioon! Kui aga kaugtööst tingitud stress kipub liiga kõrgele ronima, kasutan Tim Ferrisse hirmu juhtimise kontseptsiooni. Selle mõtteharjutusega on mugav tuvastada kõige hirmuäratavamad stsenaariumid, leida viisid nende ennetamiseks ja panna paika sammud juhuks, kui halvim stsenaarium siiski juhtuma peaks.

Suuremas plaanis aitab mõtteid ja tundeid juhtida aga ka enesejuhtimisest tuttav teema – motivatsioon.

3a. Mõista motivatsiooni

Kui mõistan enda motivatsiooni teatud tunnete taga, saan otsustada, kas neid tundeid tasuks hoida või neist lahti lasta. Hirm seoses viimase aasta olukordadega on mõistetav. Samuti oleks arusaadav lasta sel hirmul muutuda püsivaks ärevuseks, lõpetada töötamine ja oodata olukorra normaliseerumist. Samas tean ma, et mind motiveerib põnevus – muutuste loomine, väljakutsete lahendamine, kaosest millegi uue loomine. Nii et 2020. aastal just seda tegingi! Ärevuse asemel pöörasingi hirmu hoopis põnevuseks.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2.jpg
Lõbutsemine võib tunduda nagu valikuline või isegi ebasoovitav osa tööst, kuid see ei tohiks nii olla. Kolleegide või klientidega koos naermine tõstab teie kõigi energiataset ning suurendab seotuse ehk ühenduse tunnet. See on aga oluline osa motivatsioonist. Nii et naerge aga terviseks!

Selle asemel, et igatseda seda, mis ära jäi (nagu kontakt-koolitused), suunasin oma energia sinna, kus seda enim vaja oli (online sündmustele, millega kliendid said toetada oma meeskondi kaugtööle üleminekul). Ma ei teadnud, kuidas korraldada suurepäraseid online sündmuseid, kuid ehitasin sellele, mida teadsin ja oskasin ning nuputasin juurde kõik selle, mis kontaktsündmustest erineb. Kindlasti saaksin neid teha veel paremini ja naudingi väga seda kasvu ja arengut, mida selline suur väljakutse endaga kaasa toob! See motiveerib mind hommikuti tööle asuma, uusi sündmuseid planeerima ning programme koostama. Nii sain rakendades oma sisemist motivatsiooni pöörata keerulise olukorra hoopis väga positiivseks teekonnaks.

Selleks, et motivatsiooni paremini mõista, süvenesin juba ammu autorite Deci ja Ryan uurimistöödesse ja täiendasin oma mõtteid ka Daniel H. Pink’i raamatuga “Drive”. Tasapisi kujunes välja mu enda fantastiline nelik, kuhu mahtusid sisse nende autorite ühised ja unikaalsed aspektid. Nii on minu sisemise motivatsiooni fantastiline nelik selline:

  • Meisterlikkus
  • Autonoomia ehk iseseisvus
  • Seotus ehk ühendus
  • Eesmärgistatus

3b. Kasuta motivatsiooniteooriat praktikas

Kasutades nelja sisemise motivatsiooni sammast, saan ehitada üles enda jaoks sobivad käitumismehhanismid. Pandeemia tõttu uute väljakutsete leidmine pakkus mulle tegevusi, mis olid küll piisavalt uudsed, kuid mitte täiesti hoomamatud. Nii sain rakendada meisterlikkust. Iseseisvuse säilitamiseks hoidsin pidevalt tasakaalus suuremat pilti ja väikseid selgeid samme, mille üle otsustada ja mida kontrollida on lihtsam kui püüda mõjutada globaalseid tegureid. Ühenduse hoidmiseks investeerisin aega ja energiat heade suhete hoidmiseks ja loomiseks nii pere ja sõprade kui ka klientide ja partneritega. Eesmärgipärasuse soovi täidab mu töö alati, täpsest formaadist hoolimata, sest hoian eesmärki selgelt silme ees. Soovin toetada meeskondi nende arengus, et nad jõuaksid sujuvamalt oma maailma mõjutavate visioonideni. Seda saan teha nii kontakt- kui online sündmustel. Kui praegu on olulisem töötada indiviidide ja nende väljakutsetega, olen ikka teel oma visiooni poole. Iga meeskond koosneb ju üksikisikutest. Enesejuhtimine, sisemine motivatsioon ja hirmude juhtimine on teemad, mis toetavad läbi indiviidide arengu ka meeskondi.

Olles lahke enda ja teiste vastu, juhtides oma tundeid ja jälgides sisemise motivatsiooni karikate taset olen saanud tuua sellesse veidrasse perioodi palju arengut nii iseendale kui oma klientidele. See rõõmustab ja kannustab mind väga, nii et jätkan rõõmuga sel arenguteekonnal!

Kui ka Sinul või Su meeskonnal oleks kasu enda ja meeskonna arendamisest kaugtöö sõbralikumaks ja muutustele vastupidavamaks, siis võta julgelt ühendust! Jagame meeleldi oma kogemust ja seotud teooriaid, et tõsta meeskonnakultuuri EnterTrainingu moodi.

Mõtteid meeskonna toetamisel muutuste ajal leiad siit.

Kuidas koos tähistada, kui kokku ei saa?

Kaug- ja hübriidmeeskonnad on igapäevaelu pea kõigis organisatsioonides. Kaugtöö plusse ja miinuseid on arutatud üksjagu ja tulemused on selged: meeskonna tõhusa toimimise nimel on vaja teha teadlikku tööd. Mõned näpunäited selle kohta leiad blogist või Kaubandus-Tööstuskoja teatajast. Üks selge samm on aga koos nii võitude kui väljakutsete tähistamine!

Tähistamine on oluline nii kontakt-, hübriid- kui kaugmeeskondades

Oot, väljakutsete tähistamine? Just. Väljakutsed on korraga nõmedad ja ägedad. Väljakutsed nügivad meid välja oma mugavustsoonist. See on ebamugav. Ebamugavus inimestele üldiselt ei meeldi. Kuid ühtlasi on see ainuke koht, kus toimub areng! Seetõttu kasutame isevärki väljakutseid ka oma meeskonnatreeningutel. Anname meeskondadele “hambusse” ülesandeid ja tegevusi, mis ei ole igapäevased. Mis panevad mõtlema, valikuid tegema, katsetama, analüüsima, õppima. Teisisõnu, arenema! Ja see on äge.

Iga aastalõpp, uue algus, sünnipäev ja tööjuubel on võimalus vaadata tagasi möödunule ja seada sihte edasiseks.

Pidasime kriisis hästi vastu? Miks? Mida sellest õpime, et ka järgmises kriisis edukad olla. Mida arvestama peame, et sujuvates oludes ind ei raugeks ja igav ei hakkaks?

Peame jõule tähistama kaugtööl? Kuidas? Olukorda ei saa muuta; leiame siis viisi, kuidas sellest maksimumi võtta! Mida sellest järgmisteks sündmusteks õpime? Ehk ei olegi need online sündmused nii kohutavad, kui õpime neid hästi korraldama ja leiame õiged partnerid.

Tiina-Katrina koolitamas hübriidsündmusel efektiivselt ekraanil esinemisest

Heal juhul käib õppimine heade partneritega käsikäes. EnterTrainingus oleme näiteks võtnud oma südameasjaks toetada meeskondi nende arengus. Enamasti tähendab see sündmuste loomist, mis arengut tekitavad või toetavad. Hiljuti on saanud aga pea sama oluliseks koolituste ja töötubade korraldamine, kus osalejad arendavad enda sündmuste korraldamise oskuseid. Näiteks Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga tegime hiljuti hübriidkoolituse tõhusa ekraanil esinemise kohta. Loe tagasisidet ja infot uue sündmuse kohta siin. Järjest kasvav on ka huvi online koolituste läbiviimise õppimise vastu. Koosolekute juhtimise koolitustest rääkimata!

Samas kuuleme ikka aeg-ajalt klientidelt, et las see areng ja õppimine jääda vahepeal tagaplaanile – teeme lihtsalt koos midagi lõbusat! Päris ilma mõtteta asju me teha ei oska, aga naer ja nali käib iga sündmusega kaasas. Alati. Sest isegi kui väljakutse on suur, annab huumor tuult tiibadesse ja laseb meeskonnal jõuda isegi ootamatute tulemusteni.

Kui soovid pühadelahedusi oma kaugmeeskonnale (ilma ei jää ka hübriid- ja kontaktmeeskonnad), vaata lähemalt siit, või kirjuta info@entertraining.ee ja teeme pühad põnevaks!