Enesejuhtimise töötuba

Soovid saavutada oma eesmärke, tunda end selle käigus hästi ja mõjuda positiivselt ümbritsevatele inimestele? Tõhusad enesejuhtimise tööriistad aitavad kõike seda saavutada! Enesejuhtimise oskus on midagi, millest meil kõigil võita on, kuid seda õpetatakse vähe. See töötuba loob silla soovide ja tulemuste vahel.

Põhiteemad

  • Eesmärkide seadmine

  • Raamide loomine

  • Tunnete juhtimine

  • Sisemine motivatsioon

ÜLEVAADE

Kasutades teadmisi psühholoogiast, neuroteadusest ja motivatsiooniteooriast süveneme teemadesse praktilisel viisil. Nii ühendame teadmise loomise ja kogemuse tekkimise. Ilma viimaseta on lootust käitumise muutmiseks vähe. Kui aga esimesed sammud töötoa käigus astutud saavad, on edasi liikumine oluliselt lihtsam.

Võtame ette eesmärgistamise ja raamide loomise. Kui esimene teema käib läbi pea igast eneseabi raamatust, siis teist kohtab harvem. Ometi just käsikäes moodustavad selge suund ja süsteem, mis aitab soovitud suunas liikuda kõige tõhusama tandemi. Olulisel kohal on erinevat tüüpi eesmärkide mõtestamine, et me endid liialt vaid mõne tuntuma formaadiga ei piiraks.

Samuti avame sisemise motivatsiooni alustalasid Deci ja Ryan’i ning Pink’i vaatenurkadest, et luua võimalus tasakaalustatud eluks. Jagades ideid iga valdkonna arendamiseks, saavad osalejad nipikogumiku, mis aitab järjekindlalt oma motivatsiooni juhtida. Nii võtame kontrolli oma energia ja suutlikkuse üle tagasi enda kätte. Ideed tunnete juhtimise kohta suurendavad isiklikku võimekust veelgi ning osalejad jätkavad enesejuhtimise teekonda inspireeritult ja vajalike tööriistadega.

ÕPIVÄLJUNDID

Isikliku rolli ja vastutuse mõistmine enesejuhtimises

Erinevate eesmärgi tüüpide tundmine

Piiride seadmise vajalikkuse mõistmine

Motivatsioonipsühholoogia alustalade mõistmine ja rakendamisoskus

6 töövahendit tunnete juhtimiseks

Soovitused
Swedbank Terje Sosi (Juhiabi) ja Iti-Christella Mäg (Ürituste juht)

"Tiina- Katrina pikk isiklik kogemus kaugtöö tegemisel ja inspireeriv kaasamise oskus jätsid koolitusest väga professionaalse mulje. Koolitajat oli veebis väga hea jälgida ja kuulata, kõne oli väga selge. Lisaks oli väga professionaalne ka koolituse korralduslik pool ja osalemiseks vajalik tehniline eelinfo. Kõik oli läbi mõeldud ja toimis hästi."

Samuti võite olla huvitatud:

Fookuse juhtimise töötuba
Fookuse juhtimise töötuba
Engaging online trainings
Kaasavate koolituste töötuba