Võrgustiku väärtus

Osalejad loovad sügavamaid sidemeid jagades isiklikke ja tööalaseid tugevusi ning õpieesmärke.

Play Video

Peamised tulemused

  • Suhete loomine

  • Enesereflektsioon

  • Tutvumine üritusel

  • Üksteiselt õppimine

KIRJELDUS

Iga osaleja saab töölehe 3 küsimusega isiklike ja tööalaste tegutsemisvaldkondade, tugevuste ja arengusoovide kohta. Osalejad mõtisklevad küsimuste üle ning arutavad seejärel väikestes gruppides vastuseid. Osalejad panevad ka kirja järgmised sammud, mis aitavad neil kolleegidelt õppida või nende kogemusi lähemalt uurida.  Gruppide moodustamine ja vestluste pikkus on paindlik, et toetada erinevat tüüpi suhtlejaid. ÕPIVÄLJUNDID

Võrgustiku väärtus suunab osalejaid sõnastama ja teistega jagama oma tugevusi ja arengusoove, et üksteist paremini tundma õppida. Harjutuse eesmärk on tõsta suhete loomise kvaliteeti leides ühiseid huvisid ja üksteiselt õppimise võimalusi. Huvitavad vestlused aitavad luua kolleegidega tihedamaid sidemeid. Selline lähenemine soodustab ka iseõppiva organisatsiooni kultuuri arengut ning meeskonnaliikmete omavahelist teadmiste ja kogemuste jagamist.     Samuti võite olla huvitatud:

20220609_205556
Meie lugu
20220824_165740
Väärtuste värv