Põgenemine maffia eest - online

Meeskonnad lahendavad maffiateemalisi põgenemisruumi tüüpi ülesandeid, et tõestada enda süütust teemandivarguses.

Play Video

Peamised tulemused

  • Meeskondlik probleemilahendus

  • Kastist väljas mõtlemine

  • Isiklike tugevuste avastamine

  • Meeskonna tugevdamine

KIRJELDUS

Meetodi „Põgenemine maffia eest – online“ juhatab sisse video, mis avaldab meeskondadele tõsiasja, et nad on kahtlusalused teemandiröövis! Kogu seltskond oli valel ajal vales kohas ning peab nüüd asuma tõestama enda süütust lahendades ülesandeid, et kindlustada endale alibi! Üles-anded ilmuvad Go Team rakenduse kaudu, kuhu tuleb sisestada ka vastused. Meeskondlikus versioonis on kõigi meeskondade ühise pingu-tusena on lootust tõestada, et keegi seltskonnast ei ole röövi eest vastutav ning maffia saab hea õnne korral isegi oma teemandid tagasi.

ÕPITULEMUSED

„Põgenemine maffia eest – online“ on äärmiselt põnev ja kaasav kogemus, mis tugevdab meeskonnavaimu. Ühise pingutusena tuleb lahendada väga erinevat laadi ülesandeid. See lubab igaühe tugevustel esile kerkida ning meeskonnaliikmete väärtus kasvab. Tegevuste seas on foto- ja videoülesandeid, koodimurdmist, veidrate lõhnade äratundmist ja kummaliste helide kuulamist. Võistluslikus versioonis jõuab iga meeskond tulemuseni. Meeskondliku lahenduse korral tuleb kõigil meeskondadel ühise pingutusena tulemuseni jõuda.

Samuti võite olla huvitatud:

The infinite loop
Lõksus virtuaalmaailmas - online
Break out bingo
Inimbingo - online