Koostöökultuuri töötuba

Põhiteemad

  • Erinevuste väärtustamine

  • Huvi ja heatahtlikkuse areng

  • Tõhus koostöö

  • Mitmekesisus meeskonnas

ÜLEVAADE

Kuidas luua selline kultuur, kus teineteist väärtustatakse hoolimata erinevustest või suisa nende pärast? Meil on selleks ideid! Kasutame Erin Meyeri kultuurikaarti ja Geert Hofstede kultuuri dimensioone, et mõista  kultuuriliste erinevuste põhjuseid. Samas vaatame kaugemale rahvuslikest kultuuridest ja arutame ka põlvkondade ja isiksusetüüpide erinevuste üle. Kõik eesmärgiga jõuda sujuvama ja tõhusama koostööni, mis ei takerdu inimlikesse erinevustesse.

Et näha erinevusi väärtuse, mitte takistusena, harjutame koolitusel uudishimulikkuse mõtteviisi. Kui uudishimu erinevate ütluste ja lugudega sageli kritiseeritakse, siis omavahelises suhtluses ja koostöös on paras kogus uudishimu vägagi tervitatav. Tundes huvi erinevuste tagamaade vastu on lihtsam vaadata mööda erinevuse ebamugavusest ning jõuda selle tõelise väärtustamiseni.

Nii loome pinnase tõeliseks kaasatuseks ja kohaloluks, kus mitmekesisust tõeliselt hinnatakse ning osatakse uurida ja mõista, millest tekivad ebakõlad või segadused meeskonnas. Hinnangute asemel huvi ja avatust treenides muutub sujuvamaks koostöö ja suhtlus nii meeskonnas sees kui sellest väljaspool.ÕPIVÄLJUNDID

Stereotüüpide mõju vähendamine

Uute mõttemustrite loomine

Mitmekesisuse ja erinevuste väärtustamine

Sujuvama koostöö ja suhtluse loomine

Soovitused
Rimi Baltic

"Nii teema kui esitlus olid põnevad."

PARE Kärt Kinnas, tegevjuht

“Suur tänu, et jagasid meiega oma väärtuslikke mõtteid ja praktilisi tööriistu. Mulle personaalselt oli see kindlasti edasiminek ja mõnes asjas lausa ahhaa-moment. Meil on nüüd kokkulepped koosolekute osas, näit. päeva esimeses pooles me omavahel koosolekuid ei lepi. Meil on kokkulepe, et keskendumise ajaks on nähtav märguanne teistele. Mul juba väga positiivne kogemus ka selle kasutamisest. Mõnusalt sain keskenduda ilma, et teiste asjad oleks sisse sõitnud. Hädavajalik.”

Samuti võite olla huvitatud:

avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash
Enesejuhtimise töötuba
Screenshot 2021-04-06 183214
Efektiivne online esinemine - töötuba