Meeskonna Tangram

Loogiline ja loov ülesanne meeskonnaliikmete paremaks tundmaõppimiseks ning meeskonna dünaamika avamiseks.

Peamised tulemused

  • Meeskonna tugevdamine

  • Meeskonna dünaamika

  • Loov mõtlemine

  • Probleemide lahendamine

KIRJELDUS

Meeskonnaliikmed õpivad üksteist paremini tundma Tangrami puslesid lahendades. Kõigepealt peavad nad valima end sümboliseeriva kujundi ning selle tükkidest kokku panema. Seejärel jagavad nad teistega oma loomingut ning põhjendavad oma valikut. Järgneb meeskonna- ülesanne, kus gruppides pannakse kokku uued Tangrami kujundid ja arutletakse kuidas oma meeskonnatööd parandada. ÕPIVÄLJUNDID

Tiimi Tangrami eesmärgiks on aidata meeskonnaliikmetel üksteist paremini tundma õppida ning leida võimalusi meeskonnatöö parandamiseks. Tangrami puslede lahendamine vajab nii loogilist mõtlemist kui ka loovat probleemide lahendamist. Harjutuse muudab eriliseks loogikaülesande ja loojutustamise võtete ühendamine, mistõttu on see huvitav erinevatele osalejatele ning aitab meeskonnakaaslastes esile tuua erinevaid tahke.

  Veel valikuid:

20220609_205556
Meie lugu
20220203_134453
Lahkuse retsept