Väärtuste värv

Meeskonnaliikmete koostöös valmivad organisatsiooni väärtuseid kujutavad lõuendid.

Peamised tulemused

  • Väärtuste mõtestamine

  • Visualiseerimine

  • Loovust arendav

  • Koostöö

KIRJELDUS

Ajurünnaku faasis jagavad osalejad oma nägemust organisatsiooni väärtustest ning nende kujutamisest visuaalselt. Oluline on seejuures meeskonnaliikmete erinevate vaatenurkade ja nägemuste väärtustamine. Peale esialgset arutelu jagatakse meeskondadele vajalikud materjalid väärtuste visualiseerimiseks. Alles siis jõuab kätte lõuendite värvimise faas. Ühtsema lõpptulemuse saavutamiseks on kõigil lõuenditel sama kujund ning meeskondi innustatakse teiste gruppidega värvilahendusi  ja visuaale kooskõlastama.    ÕPIVÄLJUNDID

Väärtuste värv muudab organisatsiooni olemuse arutamise lihtsamaks. Visualiseerimine koos aruteluga avab meeskonnaliikmete erinevad tõlgendused ettevõtte väärtustest. Lisaks osaletakse koos loovas protsessis, mis erineb igapäevasest tööst, ja kogevad maali valmides eduelamust. Õnnestumiseks peavad meeskonnad tegema koostööd ja omavahel suhtlema. Valmivad lõuendid sobivad kaunistama kontori seinu ning on ühtlasi osalejatele heaks meeldetuletuseks igapäevatöös organisatsiooni väärtustest lähtumiseks.Veel valikuid:

IMG_20211017_141922
Võrgustiku väärtus
20220203_134453
Lahkuse retsept