Lõksus virtuaalmaailmas - online

Agiilsus ja lean põhimõtted saavad hea praktika selles tempokas online meeskonnategevuses.

Play Video

Peamised tulemused

  • Pidev parendamine

  • Sünkroonne suhtlus

  • Järjepidev areng

  • Juhtimine ja empaatia

KIRJELDUS

Meeskond kutsutakse appi salamissioonile päästma virtuaalmaailma lõksu jäänud noorukit. Läbi isemoodi kosmoselaeva liikudes tuleb jõuda noorukini, et ta vabastada. Selleks tuleb mees-konnal lahendada järgemööda ülesandeid, et avada kõik uksed oma teel. Iga uut ülesannet lahendades näeb üks tiimiliige koodi ukse kõrval ja teised juhiseid koodide lahendamiseks. Ühise pingutusena tuleb viia kokku vajalik info ja lähen-dada ülesanne. Uue ukse juures vahetuvad rollid automaatselt. Naabertiimide tulemuse on pidevalt silme ees, mis aitab hoida tempot. Kes päästab nooruki?

ÕPIVÄLJUNDID

Lõksus virtuaalmaailmas – online on loodud toetama grupidünaamikaid kaugmeeskondades. Mida täpsemalt antakse edasi infot, seda kiiremini suudetakse ühiselt koodid murda ja uksed avada. Mängu edenedes arendavad osalejad järjekindlalt oma probleemilahenduse ja suhtlemisoskuseid. See tuleb kasuks igapäevatööl eriti asünkroonse suhtluse korral. Olulisel kohal on nii iga meeskonnaliikme tugevused kui tõhus koostöö tiimina. Pideva õppimise soodustajana annab meetod võimaluse arutada mitmeid kaugtöö ja agiilsusega seotud teemasid.

Samuti võite olla huvitatud:

Escape the mob - online
Põgenemine maffia eest - online
Break out bingo
Inimbingo - online