Hooajalised sündmused
Õuehooaeg alaku!

Lõpuks saab koos õue: olgu ühes kohas või hajusalt. Siit leiad valiku meeskonnategevusi nii tuppa kui õue, kõik koos!

Veebikonverentsid ja seminarid

Impact Online
Play Video about Impact Online

Anna oma panus jätkusuutliku tuleviku loomisesse.

 • Strateegiline mõtlemine

 • Muutuste juhtimine

 • Otsuste tegemine

 • Koostöövaim

Kirjeldus

Meie panus on virtuaalne meeskonnategevus, mis keskendub ÜRO Säästva arengu tegevuskavale. Tegevus sobib virtuaalsete konverentside ja meeskonnapäevade kavasse, et ühise tegevuse tulemusena tõsta osalejte teadlikkust tegevuskava teemadest. Spetsiaalselt selleks loodud rakenduses liiguvad mängijad läbi mõistatuste, valikvastustega küsimuste ja fotoülesannete, mis kõik põhinevad tegevuskava eesmärkidel.

Säästva arengu 17 eesmärki on: (1) kaotada kõikjal vaesus, (2) kaotada näljahäda, (3) tervis ja heaolu, (4) kvaliteetne haridus, (5) sooline võrdõiguslikkus, (6) puhas vesi ja sanitaaria, (7) jätkuuutlik energia, (8) tööhõive ja majanduskasv, (9) tööstus, uuendus ja taristu, (10) ebavõrdsuse vähendamine, (11) jätkusuutlikud linnad ja asumid, (12) säästev tootmine ja tarbimine, (13) kliimamuutuste vastased meetmed, (14) ookeanid ja mereressursid, (15) maa ökosüsteemid, (16) rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid, (17) üleilmne koostöö.

Õpitulemused

Osalejad õpivad koostööd tegema, mõeldes üheskoos välja strateegia, kuidas etteantud aega võimalikult efektiivselt kasutada. Edu tagavad hea kuulamisoskus, oma arvamuse selge väljendamine ning avatud suhtlus. Koostöö õpetab meeskonnaliikemeid tundma enda tugevusi ning näitab, kui oluline on tiimi mitmekesisus, sest just tiimiliikmete erinevaid tugevaid külgi kombineerides jõuab meeskond ühiselt parima lahenduseni. Meie panus tutvustab võimalusi panustamiseks, et üheskoos muuta elu Maal jätkusuutlikuks.

Inimbingo - online

Tempokas tutvumistegevus, mille käigus tuleb osalejatel teineteisega suheldes täita virtuaalne inimbingo kaart.

 • Kuuluvustunne

 • Meeskonnadünaamika

 • Võrgustumine

 • Suurendab loovust

Kirjeldus

Tegevuses osalemiseks ühinevad osalejad videokonverentsi kõnega ning laadivad alla Go Team rakenduse, milles toimub ülesannete lahendamine. Jägremööda erinevatesse väikestesse gruppidesse sattudes tuleb igal osalejal täita oma isiklik inimbingo kaart, mis on täis lõbusaid küsimusi ja ülesandeid meeskonnakaaslaste kohta. Kui osalejad on valmis jagama enne tegevust lõbusaid lugusid lapsepõlvest, tööalaseid saavutusi või isevärki hobisid, lisame need ülesannetena tegevusse!

Õpitulemused

“Inimbingo – online” on lõbus meeskonda ühendav ja ergutav tegevus, mis sobib suurepäraselt alustama igat tüüpi virtuaalseid kohtumisi. Tugevamad suhted osalejate vahel ning avatud meel on inimbingoga garanteeritud. Meetod julgustab inimesi leidma ühisosa ja avas-tama üllatavat, et luua baas parematele suhetele kui ka füüsiliselt kohtuda ei saa. Ühisosa leidmine ja suhtlusoskuste parandamine koos ühise mõtestatud virtuaalse meelelahutusega on kaug-meeskondade motivatsiooni olulised osad.

Minutimäng - online
Win it in a Minute - Remote

Närvekõditav 60 sekundi meeskonnavõistlus

 • Ajajuhtimine

 • Võistlusvaim

 • Meisterlikkus

 • Meeskonna dünaamika

Kirjeldus

Minutimäng – online pakub põnevust ja naeru, kui meeskonnad 60 sekundi ülesannetes mõõtu võtavad. Enne sündmust antakse osalejatele nimekiri kodustest esemetest, mida Minutimängu peoks vaja. Kogenud moderaator juhib peole kogunenud osalejad läbi ülesannete, mis suurendavad meeskonnavaimu, panevad tiimid naerust rõkkama ning loovad ühiseid lõbusaid mälestusi!

Õpitulemused

Sellel lõbusal meeskonna arendamise meetodil on oluline väärtus ka suhtlusoskuste ja strateegialoome arendamisel. Minutimäng – online on kaasav kogemus, mis suurendab meeskonnatunnet andes osalejatele mugava võimaluse õppida üksteist tundma tööst eemal. Meetodi paindlikkus avab osalemisvõimaluse kõigile ning pakub just parajalt võistluslikkust, et leida Minutimängu tšempionid!

Maailm sinu akna taga

Uurige oma kohaliku keskkonda.

 • Kommunikatsioon

 • Meeskonna dünaamika

 • Kommunikatsioon

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Maailm sinu akna taga on tehnoloogiapõhine meeskonna loomise tegevus, mis julgustab mängijaid oma kohalikku keskkonda avastama. Üksikisikud täidavad ülesandeid iseseisvalt, seejärel loovad oma meeskonnaga virtuaalselt või isiklikult ühenduse, et oma leide jagada. Võistkonna tulemus on meeskonnaliikme punktisumma, seega on kõigi panus arvestatav!

Mänguekraan on jagatud 4 tüüpi keskkonnaks. Iga päev täidavad mängijad neli ülesannet. Iga päev valivad mängijad keskkonna ja täidavad selles keskkonnas 3 ülesannet. Nad viivad lõpule ka juhusliku lahkuse akti, mis nõuab, et nad teeksid teisele inimesele midagi konkreetset.

Ülesannet proovides saavad mängijad märgid. Neid märke saab kasutada oma punktide suurendamiseks või teistele meeskonnaliikmetele boonusülesannete paljastamiseks ja seeläbi meeskonna üldskoori suurendamiseks.

Õpitulemused

Maailm sinu akna taga on loodud selleks, et mängijad saaksid välja minna ja avastada oma kohalikku keskkonda. Nutikalt kavandatud boonussüsteem julgustab koostööd, sesr see tugevdab positiivselt meeskonnatööd. Oma kogemusi jagades ning teiste kohtumisi kuulates ja nende üle mõtiskledes loob see meeskonnana sideme. Osalejad muutuvad teadlikumaks, kohalolevamaks ja saavad paremini aru, kuidas nad saavad ühise eesmärgi nimel kaasa aidata. Meeskonna sidudes suureneb individuaalne motivatsioon ja seotus nende ülimas ühises püüdluses olla võitja meeskond.

 

Tundes sind, tundes mind
Play Video

Tundes sind, tundes mind on kergelt aktiivne meeskonnatööd arendav harjutus, mis aitab (taas)luua osalejatevahelisi suhteid ning seeläbi meeskonna koostööd veelgi paremaks muuta.

 • Suhete loomine

 • Meeskonna tugevdamine

 • Kommunikatsioon

 • Töötajate kaasamine

Kirjeldus

Tegevus algab soojendusharjutusega, millega jagatakse osalised meeskondadesse. Seejärel peavad indiviidid oma meeskonnale punktide teenimiseks leidma teiste osalejatega nii palju ühiseid isiklikke või ärilisi omadusi kui võimalik. Osalejatele antakse ette teatud ajavahemikud ja selle lõppedes lähevad nad oma meeskondade juurde tagasi, kus loetakse punktid kokku ning neile antakse uus ülesanne. Seejärel suunduvad osalejad jälle mööda ruumi käima ja suhtlema. 

Õpitulemused

Suhted on olulised ja ühine töötajaskond on väärtuslikuks ressursiks igale ettevõttele. Tundes sind, tundes mind aitab leida inimeste vahel ühiseid omadusi, mis aitab kaasa informatsiooni jagamisele ja parimatele praktikatele ning aitab seeläbi saavutada paremaid lõpptulemusi.

Räägime asjast
Time to talk

Lõbus paindlik kaasamise tööriist.

 • Otsuste tegemine

 • Probleemide lahendamine

 • Suhete loomine

 • Julgus

Kirjeldus

Räägime asjast on hea viis vestluse tekitamiseks ja koosolekute elavdamiseks nii live kui online kohtumistel. See on mugav brauseripõhine meetod, mis ei nõua rakenduste allalaadimist. Osalejate energia tõuseb, kui süsteem valib igas paraja suurusega grupis välja esimese mängija, kes peab täitma kindla ülesande ette antud aja jooksul. Kui mängija tunneb end enesekindlalt, võib ta ülesande raskusastet tõsta, tehes asja veel huvitavamaks. Kui aeg on läbi saanud, annavad kaaslased talle tagasisidet tema soorituse kohta. Seejärel alustab uus mängija ning protsess kordub. Tegevus kestab senikaua, kuni kõik osalejad on saanud ennast väljendada ja teistele tagasisidet anda.

Õpitulemused

Räägime asjast on loodud selleks, et tekitada vestlusi ning suurendada osalejates spontaansust ja loovust. Meetod annab igale mängijale võrdse hääle ja loob kaasahaarava keskkonna, kus igaüks saab oma vaatenurka jagada. Tegevuse käik pakub head süsteemi tagasiside saamiseks ja aktiivseks kuulamiseks. Tulemusena loob see mängijate vahel sideme, mis suurendab motivatsiooni, kaasatust ja tugevdab ettevõtte kultuuri.

Räägime asjast on täielikult kohandatav vastavalt teie vajadustele. Valige tegevuse kestus, voorude arv ja ajaraam. Otsustage, kas tegevus võiks olla pigem meeskondlik või võistluslik. Fookuses võib olla informaalne võrgustumine, mis tekitab lõbusaid vestlusi, või hoopis meeskonna jaoks olulised sisulised teemad, millest turvalises keskkonnas süsteemselt rääkida.

Pidulikud veebisündmused

Go Team heaolu heaks
Play Video about Go Team Wellbeing

Lõbus ja kaasav tervisele ja heaolule keskenduv meeskonnatöö lahendus

 • Motivatsioon

 • Heaolu

 • Meeskonna dünaamika

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Go Team heaolu heaks on lõbus ja kaasav meeskonnatöö lahendus, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et aidata osalejatel parandada oma võimet pidevate muutustega kohaneda ja luua töökohal pideva õppimise kultuur.

Tegevuse jooksul võistlevad osalejad lõbusates heaoluteemalistes meeskondlikes väljakutsetes. Go Team heaolu heaks väljakutsed on põnevad, kaasahaaravad ja mis kõige tähtsam, tõhusad. Ülesanded on spetsiaalselt loodud keskendumaks erinevatele heaoluteemadele, näiteks praktilised ideed tervislikuks toitumiseks, mille osalejad peavad ise välja mõtlema, rüht ja liikumine, loodusega suhestumine ning aja mahavõtmise ja energiat andvate pauside tegemine. Tegevusi on erinevates stiilides, mõned on passiivsed, mõned aktiivsemad ning saate neid spetsiaalselt valida ja luua oma meeskonna võimetele vastavaks.

Meie auhinnatud Go Team rakendust kasutades saavad osalejad tegevusest üheskoos osa võtta kontoris, konverentsialal või mõnes muus teie valitud kohas. Go Team heaolu heaks on samuti saadaval meeskondadele, kes teevad kaugtööd. Meie kaug-meeskondadele mõeldud internetipõhises versioonis saadetakse osalistele QR koodiga kutse ja neile antakse selged juhised, kuidas vastav rakendus oma seadmesse alla laadida ja mängu siseneda. Osalejad ühinevad läbi videokonverentsi lahenduse ning sel moel saavad suuremad grupid võtta tegevusest osa üheskoos ja teha meeskonnana koostööd ilma meeskonda lahku ajamata. Samuti on mängijatega ühenduses meie mängujuht, kes juhendab osalejaid programmi jooksul ning modereerib ürituse lõpus toimuvat arutelu.

Õpitulemused

Rohkem kui eales varem peame säilitama avatud meelt, et arendada oma võimeid pidevate muutustega kohanemiseks ja luua töökohal pideva õppimise kultuur. Hädavajalikud on seoste loomine, loov mõtlemine ning vaimne fookus ja keskendumine. Selleks, et tagada meie kõigi heaolu, on ülimalt oluline arendada emotsionaalset intelligentsust, füüsilist ja vaimset tervist, suurendada õnnelikkust ja olla hooliv ümbritseva suhtes. Go Team Wellbeing aitab teie meeskonnaliikmetel neid vajalikke omadusi arendada ja täiustada.

Go Team heaolu heaks on loodud spetsiaalselt selleks, et aidata teil luua emotsionaalselt intelligentne töökeskkond ja säilitada produktiivseid meeskondi. Need oskused ja teadmised, mida osalejad sellest üritusest endaga kaasa võtavad, aitavad neid nii töö- kui ka eraelus ning neil on püsiv efekt ka peale ürituse lõppu. Go Team heaolu heaks õpetab osalejatele, kuidas muuta oma tugevused kogu meeskonnale kasulikuks. Meeskonnaliikmed arendavad oskuseid, et oma kolleegidega sujuvamalt ja positiivsemalt suhelda. Programm aitab neil luua emotsionaalselt positiivse keskkonna ja seeläbi hõlbustada ka tõhusamaid tööprotsesse. Go Team heaolu heaks aitab teie meeskonnaliikmetel olla enesekindlam, jääda rahulikuks ja samas olla energiline. See soodustab keskendumist teadmisele, et nad on omaenda elustiili ja tuleviku loojad.

Suur pilt - Online
The Big Picture Online

Looge meeskonnaga kunsteos, kus iganes te ka ei viibiks.

 • Missioon, visioon ja väärtused

 • Motivatsioon

 • Koostöö

 • Meeskonna juhtimisoskus

Kirjeldus

Meeskonnad jagunevad väiksematesse gruppidesse ja laevad alla oma meeskonna virtuaalsed lõuendid. Meeskonnad alustavad meetodit „virtuaalse suure ringkäiguga” läbi maailma muuseumite, vastates samal ajal kunstiga seotud viktoriini küsimustele. Õige vastus annab neile olulised RGB-koodid, mida nad kasutavad oma digitaalsele maalisegmendile õige värvi rakendamiseks. Osalejad jagavad avastatud teavet oma meeskonnaga. Kui teave puudub, peavad nad küsima infot teistelt meeskondadelt. Seejärel asuvad nad maalima oma osasid Suurest pildist. Pärast lõpetamist salvestavad meeskonnad oma pildid ja esitavad need. Maalid on koostatud kollektiivse kunstiteose loomiseks. Ürituse läbiviija näitab meeskonnale lõpptulemuse ja arutleb meeskonnaga ürituse põhiõpetuse üle.

Õpitulemused

Nii nagu live versioonis, on ka Suur pilt hübriid- või online versioonis jätkuvalt juhtiv meeskonna loomise tegevus, et rõhutada koostöö ja selge suhtluse tähtsust. Pildi kõikide värvikoodide saaamine nõuab probleemide lahendamist ja loovat mõtlemist. Sidusa “Suure pildi” saavutamiseks on vaja mittekonkureerivat mõtteviisi ja koostööd meeskondade sees ja vahel. Pilti “Suur pilt” saab kohandada nii, et see peegeldaks teie brändi ja ettevõtte väärtusi. Sõltuvalt teie nõudmistest saate otsustada, kas osalejad värvivad oma segmente digitaalselt, värvide, värvipliiatsite või mõne muu kandjaga.

Lõksus virtuaalmaailmas - online
Play Video

Agiilsus ja lean põhimõtted saavad hea praktika selles tempokas online meeskonnategevuses.

 • Pidev parendamine

 • Sünkroonne suhtlus

 • Järjepidev areng

 • Juhtimine ja empaatia

Kirjeldus

Meeskond kutsutakse appi salamissioonile päästma virtuaalmaailma lõksu jäänud noorukit. Läbi isemoodi kosmoselaeva liikudes tuleb jõuda noorukini, et ta vabastada. Selleks tuleb mees-konnal lahendada järgemööda ülesandeid, et avada kõik uksed oma teel. Iga uut ülesannet lahendades näeb üks tiimiliige koodi ukse kõrval ja teised juhiseid koodide lahendamiseks. Ühise pingutusena tuleb viia kokku vajalik info ja lähen-dada ülesanne. Uue ukse juures vahetuvad rollid automaatselt. Naabertiimide tulemuse on pidevalt silme ees, mis aitab hoida tempot. Kes päästab nooruki?

Õpiväljundid

Lõksus virtuaalmaailmas – online on loodud toetama grupidünaamikaid kaugmeeskondades. Mida täpsemalt antakse edasi infot, seda kiiremini suudetakse ühiselt koodid murda ja uksed avada. Mängu edenedes arendavad osalejad järjekindlalt oma probleemilahenduse ja suhtlemisoskuseid. See tuleb kasuks igapäevatööl eriti asünkroonse suhtluse korral. Olulisel kohal on nii iga meeskonnaliikme tugevused kui tõhus koostöö tiimina. Pideva õppimise soodustajana annab meetod võimaluse arutada mitmeid kaugtöö ja agiilsusega seotud teemasid.

Global Festival Game
Global Festival Game

Meeskonnad liiguvad läbi erinevate muusikastiilide ning naudivad suve täis erinevaid lõbusaid ülesandeid ning toredaid muusikateemalisi fakte.

 • Lõbus ja motiveeriv

 • Ühine positiivne kogemus

 • Meeskonna dünaamika

 • Efektiivne kommunikatsioon

Kirjeldus

Global Festival Game’i saab läbi viia nii värskes õhus kui virtuaalselt. Festivalialal on seitse erinevat lava, millest igaühel esitatakse erinevat stiili muusikat. Tiimid lahendavad mõistatusi, otsivad fakte, teevad oma festivalikogemusest pilte ja videoid ning vastavad erinevatele küsimustele. Ühised kogemused liidavad ning lõbusad pildi- ja videomälestused jäävad meeskondlikku festivalikülastus meenutama veel pikaks ajaks peale sündmustki.

Õpitulemused

Global Festival Game toob meeskondade igapäevaellu vaheldust, aidates meeskonnaliikmetel oma senised rollid unustada ning oma töökaaslastega vabamal moel suhelda. Mängu edenedes tuleb osalejatel oma probleemide lahendamise oskusi analüüsida ja täiustada. Nad peavad õppima tõhusalt informatsiooni koguma ning seda omavahel kommunikeerima, et koguda muusikavaldkonna kohta rohkem teadmisi ja teenida seeläbi oma meeskonnale punkte.

Kõik pildile - online
Play Video

Meeldejääva lõpptulemusega lõbus avastusretk individuaalse eripära ja ühise identiteedi tasakaalupunkti.

 • Ühise identiteedi tunnetamine

 • Suhtlemisoskused

 • Tööandja bränding

 • Loovuse arendamine

Kirjeldus

Osalejatele saadetakse üleskutse teha ja esitada valik šelfisid, millest meie videotiim koostab põneva video koos kõigi osalejate piltidega. Selged juhised pildi värvide kohta loovad võimaluse juhtida lõpptulemuse loomist selliselt, et videona nähakse ettevõtte logo või soovitud sõnumit! Juhiste alusel toimetades saavad osalejad siiski valla päästa kogu oma loomingulise energia, et luua pilte, mis annaksid edasi igaühe isikupära. Lõppvideo uudistamiseks kogunetakse kokku videokonverentsile, kus nähakse nii enda kui kolleegide pildiloomingut, mis toob kaasa äratundmisrõõmu, üllatusi ja head energiat.

Õpiväljundid

Kõik pildile – online annab suurepärase võimaluse arutada osalejate meelistegevuste, isikupära ja loovuse üle. Samas viib lõpptulemusena esitletav video meeskonna avastusretkele ühistesse väärtustesse. Osalejaid julgustatakse olema loovad ja leidlikud, et koduste vahenditega luua õiges värvitoonis fotosid, mis annaksid ühtlasi edasi teavet osalejate eelistuste kohta. Esiplaanile kerkivad ka suhtlusoskused – kui hästi mõistame ja järgime etteantud suuniseid, mille eesmärgiks pakkuda ühtset lõpptulemust, millest osalejad fotosid tehes veel midagi ei tea. Kaug-koostöö igapäevaelu näide koos stiilse videotulemusega.

Põgenemine maffia eest - online
Play Video

Meeskonnad lahendavad maffiateemalisi põgenemisruumi tüüpi ülesandeid, et tõestada enda süütust teemandivarguses.

 • Meeskondlik probleemilahendus

 • Kastist väljas mõtlemine

 • Isiklike tugevuste avastamine

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Meetodi „Põgenemine maffia eest – online“ juhatab sisse video, mis avaldab meeskondadele tõsiasja, et nad on kahtlusalused teemandiröövis! Kogu seltskond oli valel ajal vales kohas ning peab nüüd asuma tõestama enda süütust lahendades ülesandeid, et kindlustada endale alibi! Üles-anded ilmuvad Go Team rakenduse kaudu, kuhu tuleb sisestada ka vastused. Meeskondlikus versioonis on kõigi meeskondade ühise pingu-tusena on lootust tõestada, et keegi seltskonnast ei ole röövi eest vastutav ning maffia saab hea õnne korral isegi oma teemandid tagasi.

Õpitulemused

„Põgenemine maffia eest – online“ on äärmiselt põnev ja kaasav kogemus, mis tugevdab meeskonnavaimu. Ühise pingutusena tuleb lahendada väga erinevat laadi ülesandeid. See lubab igaühe tugevustel esile kerkida ning meeskonnaliikmete väärtus kasvab. Tegevuste seas on foto- ja videoülesandeid, koodimurdmist, veidrate lõhnade äratundmist ja kummaliste helide kuulamist. Võistluslikus versioonis jõuab iga meeskond tulemuseni. Meeskondliku lahenduse korral tuleb kõigil meeskondadel ühise pingutusena tulemuseni jõuda.

Reis ümber maailma
Play Video about Race Around the World

Lõbus strukureeritud ümbermaailmareis kaugtööd tegevatele meeskondadele.

 • Motivatsioon

 • Sitkus

 • Võistlusvaim

 • Team bonding

Kirjeldus

Reis ümber maailma on veebipõhine meeskonnatööd arendav lahendus, mis on spetsiaalselt loodud kaugtööd tegevatele meeskondadele. Tegevus toimub meie auhinnatud Go Team rakenduse vahendusel ja seda saab mängida mistahes seadmest igas asukohas. Reis ümber maailma mängus on kolm taset, mis on kõik täidetud lõbusate ja põnevate väljakutsetega.

Iga meeskond esindab ühte maadeavastajat. Mängijad suhtlevad oma meeskonnaga videokonverentsi rakenduses ja teevad tihedat koostööd, et juhendada oma meeskonna maadeavastaja tegelaskuju ümbermaailmareisil. Selleks, et läbida edukalt kõik kolm mängutasandit ja koguda maksimaalne arv punkte, peavad meeskonnad tähele panema erinevaid teateid ja hindama mängukaardil olevat teavet. Ajapiiranguga etapid ja piiratud ressursside juhtimisest tulenev pinge teevad sellest mängust ülimalt kaasahaarava õppeplatvormi.

Õpitulemused

Reis ümber maailma võimaldab kaug-meeskondadel arendada meeskonnatöö oskuseid nii, et kõik osalejad võtavad osa virtuaalselt oma kodukontorist. Mängu eesmärgid saavad mängu jooksul järk-järgult üha selgemaks kui olukorrad on pidevas muutumises – seega peavad meeskonnad olema kiired, et üheskoos strateegiliselt mõelda ja planeerida. Reis ümber maailma lahendusel on iteratiivne õpperaamistik, kus osalejaid julgustatakse informatsiooni koguma, kriitiliselt mõtlema ja oma lahendusi teiste meeskonnaliikmetega võrdlema. Ajapingega silmitsi seistes mõistavad meeskonnad, et interneti vahendusel suhtlemine on näost-näkku suhtlemisest üsna erinev. Meeskondadel aitab edu saavutada aktiivne kuulamine, et võtta vastu ja tõlgendada sõnumeid, ning täpne ja konkreetne suhtlemine.

Kontaktmeeskonnad

Meeskonna inimbingo

Meeskonna inimbingo on tempokas ja kaasav võrgustumise meetod oma tiimiliikmete tundma õppimiseks.

 • Meeskonna dünaamika

 • Suhete loomine

 • Energia ja tähelepanu suunamine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Meeskonna inimbingo on üles ehitatud Go Team rakendusele, mis võimaldab reaalajas jälgida tulemusi ning tegevuse lõpus kiirelt kokku koguda kõik vastused, sealhulgas pildid ja videod. Osalejad jagunevad meeskondadesse ning püüavad leida teiste meeskondade seast etteantud kriteeriumitele vastavaid osalejaid. Põnevad küsimused lapsepõlve, töökogemuste, harjumuste ja hobide kohta ning foto- või videotõestused kaasavad kiirelt ka kõige vaiksemad meeskonnaliikmed uusi kontakte looma. Meeskondade vaheline väike konkurents toob vaid edu kogu tegevuse käigus heade suhete loomisel. Meetodit saab kohandada ka individuaalseks tutvumiseks ning läbi viia ka ilma ekraanideta.

Õpitulemused

Meeskonna inimbingo on ideaalne viis uute kontaktide loomiseks. See sobib hästi nii uutele meeskondadele, kes alles üksteist tundma õpivad kui juba toimivatele tiimidele, kes saavad meetodi abil suurendada ühtekuuluvustunnet ja usaldust. Meetodi tempo ja mitteformaalne ülesehitus tagavad kõigi osalejate kaasatuse ja uued kontaktid. Meeskonna inimbingo ülesanded ja küsimused saab kokku panna lähtuvalt teie meeskonnast ja organisatsioonist. Meeskonna inimbingo käigus tehtud pildid ja videod on hiljem heaks meenutuseks kolleegide oskustest ja omadustest.

Meie väärtused
Speak Up Speak Out

Avalda oma arvamust ettevõtte väärtuste üle pingevabas ärisimulatisoonis.

 • Strateegiline mõtlemine

 • Koostöövaim

 • Kliendisuhete juhtimine

 • Kohalolu

Kirjeldus

Selleks, et end konkurentidest eristada, peavad teie töötajad mõistma ning olema kaasatud ettevõtte missiooni, visiooni ja väärtustesse. Kuid just töötajate käitumine ettevõtete väärtuste järgi on väljakutse, millega paljud ettevõtted regulaarselt silmitsi peavad seisma. Lahenduseks on Meie väärtused, kus osalejad uurivad ja võtavad omaks ettevõtte väärtused ja kriitilised edutegurid. Osalistele antakse arutlemiseks terve rida mõtlemapanevaid väiteid, nagu näiteks: “Peab olema meeskonna mängija”, “Lõpeta, kui enam midagi võita ei ole” või “Mitte ainult tunnus, vaid elustiil”.

Osalejad näitavad, mil määral nad väitega nõustuvad või ei nõustu ning esitavad omapoolsed põhjendused, miks nad just nii arvavad. See tekitab arutelu, mida meeskonnaliikmed kordamööda juhivad ja mis tagab, et kõik saavad oma arvamust väljendada.

Meie väärtused kutsub meeskonda üles rakendama ettevõtte väärtusi ning andma neile mõista, kuidas neid väärtusi oma igapäevastes tööoludes kasutada ja rakendada. Interaktiivse ja kaasava lähenemise tagajärjed ulatuvad ka konverentsiruumist väljapoole, luues suurepärased viited, suunamaks tegevust tagasi töökohal olles.

Õpitulemused

Täielikult kohandatud arutelule keskendunud tegevus annab meeskonnaliikmetele võimaluse oma arvamuse avaldamiseks. Meie väärtusedsoodustab väitlevat suhtlemist, kuna osalejatele antakse võimalus nii rääkida kui ka kuulata ja üksteisele vastuväiteid esitada. Erinevad rakendused hõlmavad missiooni, visiooni ja väärtuste omastamist; klienditeeninduse strateegiaid; parimate praktikate jagamist ja ettevõtte kultuuri uurimist. Arutelud koondatakse meie unikaalsesse 9-osalisse Teemantisse, mis pakub vastutustundlike ja ajaraamidesse pandud tegevuskavasid järgmiseks 3, 6 ja 9 kuuks.

 • Ettevõtte väärtuste sisendamise võimalus.
 • Ennast kehtestava suhtlemise soodustamine meeskondade üleselt.
 • Annab väärtustele konteksti enda, meeskonna ja organisatsiooni tasandil.
 • Võimaldab osalistel tugevdada meeskonnatöö ideid.
 • Ühiste ideede ja väärtuste avastamine.
Minutimäng
Play Video

Telemängudest inspiratsiooni saanud Minutimäng, kus teie meeskonnad võistlevad erisugustes ja kummalistes 60-sekundilistes väljakutsetes, on täis põnevust aga ka nalja ja naeru. 

 • Võistlusvaim

 • Ajajuhtimine

 • Meeskonna kaasamine

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Kui mängu läbiviijad teevad väljakutse teatavaks, on meeskondadel võimalus omakeskis arutada, kes meeskonnaliikmetest selle ülesandega hakkama saaks. Kui võistlejad on välja valitud, hakkavad nad võistlema, et ülesanne sooritada ühe minuti jooksul. Seejärel liigutakse uue ülesande juurde. Programmi jooksul peavad ürituse läbiviijad punktitabelit, et meeskonnad teaksid oma tulemusi ja asetust pingereas.

Õpitulemused

Minutimäng on kaasahaarav, energiline ja tohutult lõbus. See aitab kaasa meeskondade suhtlemisoskustele ja aitab arendada strateegilist mõtlemist. Kõik ülesanded on lõbusad, kaasavad ja avatud formaadiga, mis julgustab kõiki osalema. Samas tunnevad osalised ennast mugavalt, kuna neid ei sunnita olema tähelepanu keskpunktis. Minutimängus osalejad õpivad tundma oma meeskonnakaaslasi väljaspool oma tavapärast töökeskkonda vabas ja lõõgastunud keskkonnas.

Tundes sind, tundes mind
Play Video

Tundes sind, tundes mind on kergelt aktiivne meeskonnatööd arendav harjutus, mis aitab (taas)luua osalejatevahelisi suhteid ning seeläbi meeskonna koostööd veelgi paremaks muuta.

 • Suhete loomine

 • Meeskonna tugevdamine

 • Kommunikatsioon

 • Töötajate kaasamine

Kirjeldus

Tegevus algab soojendusharjutusega, millega jagatakse osalised meeskondadesse. Seejärel peavad indiviidid oma meeskonnale punktide teenimiseks leidma teiste osalejatega nii palju ühiseid isiklikke või ärilisi omadusi kui võimalik. Osalejatele antakse ette teatud ajavahemikud ja selle lõppedes lähevad nad oma meeskondade juurde tagasi, kus loetakse punktid kokku ning neile antakse uus ülesanne. Seejärel suunduvad osalejad jälle mööda ruumi käima ja suhtlema. 

Õpitulemused

Suhted on olulised ja ühine töötajaskond on väärtuslikuks ressursiks igale ettevõttele. Tundes sind, tundes mind aitab leida inimeste vahel ühiseid omadusi, mis aitab kaasa informatsiooni jagamisele ja parimatele praktikatele ning aitab seeläbi saavutada paremaid lõpptulemusi.

Lõksus virtuaalmaailmas
Play Video

Sukelduge virtuaalreaalsuse mängu!

 • Meeskonna dünaamika

 • Muudatuste juhtimine

 • Kommunikatsioon

 • Strateegiline mõtlemine

Kirjeldus

Meeskonna missiooniks on käia edasi-tagasi virtuaalse ja reaalse maailma vahel, otsides vihjeid, et virtuaalmaailma lõksu jäänud noormees üles leida ning aidata tal tagasi reaalsesse maailma pääseda. Üks meeskonnaliige kannab virtuaalreaalsuse peakomplekti, et kirjeldada meeskonnaliikmetele virtuaalset maailma. Samal ajal kasutavad reaalses maailmas olevad meeskonnaliikmed Heade Häkkerite Käsiraamatut ja omavad lahendusi lukumoodulite komplektidega, mis avavad erinevate ruumide uksi. Mida täpsemini kirjeldab virtuaalmaailmas olev mängija probleemi, seda kiiremini on võimalik reaalses maailmas olevatel meeskonnakaaslastel lahendus leida.

Õpitulemused

Lõksus virtuaalmaailmas on tugev lean-juhtimise ärisimulatsioon, mis põhineb reaalajas koostööl ja suhtlemisel. Lõksus virtuaalmaailmas raames õpivad osalised mängu edenedes. Pideva tagasiside ja arendustega interaktiivne õppimine võimaldab meeskondadel lahendada probleeme veelgi tõhusamalt. Lõksus virtuaalmaailmas on mitmekülgne ja võimas vahend tutvustamaks keerulisi probleeme, mis mõjutavad kaasaegseid ettevõtteid, kes töötavad üksteisest eraldi asetsevate meeskondadega, kasutades agiilseid metoodikaid.

Keharäpp
Play Video

Energiat andev lustlik rütmiharjutus.

 • Meeskonna tugevdamine

 • Suhete loomine

 • Energia ja tähelepanu suunamine

 • Kohalolu

Kirjeldus

Iga konverentsi käigus jõuab kätte hetk, kus osalejad vajavad keskendumisvõime taastamiseks lisaenergiat. See võib juhtuda peojärgsel hommikul või lõunasöögile järgneval loidushetkel, kui kõht on täis ja mõtted uitama kipuvad.

Energiatase hakkab tõusma, kui meie karismaatiline ja veidi ekstsentriline juhendaja osalejad mõnede kehahäälte-harjutustega üles soojendab. Seejärel palub ta osalejatel kummikindad kätte tõmmata. Erksavärvilised kummikindad on kinnitatud toolide alla, seega saavad kõik sellest harjutusest osa võtta. Niipea, kui teie meeskonnaliikmed on endale kindad kätte tõmmanud, hakkavad nad trampima, kätega vastu oma keha lööma ja kooris hääli tegema, luues värvika ja täiesti naeruväärse muusikalise etteaste. Ühise Keharäpi käigus nii kõrvale kui ka silmale pakutav elamus ajab kindlasti igaühe naerma.

Õpitulemused

Kiire, veider ja äärmiselt tõhus Keharäpp on rütmiline virgutus, mis elavdab ka kõige väsinuma konverentsipubliku. Keharäpp süstib osalejatesse uut eluvaimu ja energiat just siis, kui seda kõige rohkem vaja on. Keharäpp kasutab huumorit, rütmi ja ühist kogemust, et tõsta meeskonnaliikmete energiataset ja ühtsust nii, et nad oleksid taas valmis konverentsi teemadele keskenduma.

Räägime asjast
Time to talk

Lõbus paindlik kaasamise tööriist.

 • Otsuste tegemine

 • Probleemide lahendamine

 • Suhete loomine

 • Julgus

Kirjeldus

Räägime asjast on hea viis vestluse tekitamiseks ja koosolekute elavdamiseks nii live kui online kohtumistel. See on mugav brauseripõhine meetod, mis ei nõua rakenduste allalaadimist. Osalejate energia tõuseb, kui süsteem valib igas paraja suurusega grupis välja esimese mängija, kes peab täitma kindla ülesande ette antud aja jooksul. Kui mängija tunneb end enesekindlalt, võib ta ülesande raskusastet tõsta, tehes asja veel huvitavamaks. Kui aeg on läbi saanud, annavad kaaslased talle tagasisidet tema soorituse kohta. Seejärel alustab uus mängija ning protsess kordub. Tegevus kestab senikaua, kuni kõik osalejad on saanud ennast väljendada ja teistele tagasisidet anda.

Õpitulemused

Räägime asjast on loodud selleks, et tekitada vestlusi ning suurendada osalejates spontaansust ja loovust. Meetod annab igale mängijale võrdse hääle ja loob kaasahaarava keskkonna, kus igaüks saab oma vaatenurka jagada. Tegevuse käik pakub head süsteemi tagasiside saamiseks ja aktiivseks kuulamiseks. Tulemusena loob see mängijate vahel sideme, mis suurendab motivatsiooni, kaasatust ja tugevdab ettevõtte kultuuri.

Räägime asjast on täielikult kohandatav vastavalt teie vajadustele. Valige tegevuse kestus, voorude arv ja ajaraam. Otsustage, kas tegevus võiks olla pigem meeskondlik või võistluslik. Fookuses võib olla informaalne võrgustumine, mis tekitab lõbusaid vestlusi, või hoopis meeskonna jaoks olulised sisulised teemad, millest turvalises keskkonnas süsteemselt rääkida.

Live pidulikud sündmused

Suur pilt
Play Video

Suur pilt annab meeskondadele võimaluse luua ühiselt kunstiteos, mis visualiseerib teie organisatsiooni väärtusi. 

 • Organisatsiooni väärtused

 • Arengu jälgimine

 • Meeskonna kaasamine

 • Koostöö

Kirjeldus

Suur pilt, mis võib olla inspireeritud näiteks firma logost, väärtustest ja eesmärkidest, toodetest või brändist, pannakse kokku paljudest väikestest. Alguses jagatakse osalejad väiksematesse meeskondadesse ning iga meeskond on vastutav ühe või paari lõuendi maalimise eest. Iga lõuend on väike osa treeningu käigus valmivast kunstiteosest. Meeskonnad varustatakse pintslite, värvide, väga vähese informatsiooni ja teadmatusega lõpptulemuse osas. Selles olukorras peavad meeskonnad koostööd tegema garanteerimaks, et jooned ühilduvad ja värvid sobivad. Kui kõik meeskonnad on lõpetanud, siis kogutakse lõuendid kokku ja need raamitakse. Kunstiteose võib hiljem riputada üles kontorisse sümboliseerimaks meeskonnatöö olulisust.

Õpitulemused

Kõik meist teavad, et aeg-ajalt on oluline astuda samm tagasi ja vaadata üldpilti, eriti siis kui on oluline mõista organisatsioonikultuuri ning seda, kuidas inimesed töötavad ja suhtlevad omavahel. Selle meeskonnatreeninguga tugevdatakse meeskonnatööd, koostööd ja kommunikatsiooni, sest erinevaid etappe läbides maalitakse üheskoos tõeliselt eepiliste propotsioonidega kunstiteos. Suur pilt pakub tõeliselt väärtusliku hetke igale organisatsioonile tähistamaks ühist visiooni ja kõigi kaasatust. Tegu ideaalse näitega, kuidas koostöö, omavaheline suhtlus ja üldpildi mõistmine viivad silmapaistvate tulemusteni.

3D paat
Play Video

Meeskonnad valmistavad veekindla aluse ja seilavad sellega võidu.

 • Otsuste tegemine

 • Protsesside täiustamine

 • Juhtimisoskused

 • Võistlusvaim

Kirjeldus

Tegu on kõige innovatiivsema ja põnevama ehita-endale-ise-paat konseptsiooniga! Meeskonnad peavad valima disaini, koguma kokku uskumatuna tunduvaid ehitusmaterjale ning kombineerima oma oskusi ehitamaks veekindel paat. Osalejad avastavad, et võimatu muutub saavutatavaks kui kõik teevad koostööd ja koordineerivad oma pingutusi. Nad avastavad, et tugev juhtimine ja head ideed võivad tulla hoopis ootamatutelt inimestelt. Tulemuse testimine toimub järvel, basseinis või avamerel. Meeskonnad võistlevad võidusõidus, regattil, merelahingus või seikluses uppunud aarde leidmiseks.

Õpitulemused

Meeskonnad mõistavad selle lahenduse käigus, et „võimatu“ muutub väga saavutatavaks, kui üksikisikud teevad koostööd ja koordineerivad oma jõupingutusi. Planeerimine ja strateegiline suhtlus on hädavajalikud tööriistad, sest tulemus tuleb saavutada piiratud aja jooksul. Osalejad võivad seejuures avastada, et silmapaistva eestvedamisoskuse ja tugevate ideedega astuvad esile pigem ootamatud kolleegid.

Go Team aardejaht

GPS-põhised väljakutsed ning pilt- ja videomõistatused suurepärastes asukohtades.

 • Meeskonna tunnustamine

 • Otsuste tegemine

 • Koostöövaim

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Go Team aardejahi läbiviimiseks installeeritakse tahvelarvutitesse rakendused, mis juhivad meeskondasid ühest sihtkohast teiseni. Kui meeskond jõuab sihtkohta, siis GPS saadab meeskonnale väljakutse küsimuste, vihjete või piltide vormis. Kogu meeskond peab tegema koostööd, et täita ülesanne, sest iga ülesande täitmine viib järgmise ülesandeni ja lähemale võidukale finišile. Meeskondade liikumised, tagasiside ja hinded on reaalajas jälgitavad, neile on võimalik saata ka lisaülesandeid. Kui meeskonnad jõuavad tagasi baasi, siis on võimalik hetkega vaadata tulemusi ja luua pingerida.

Paindlik platvorm võimaldab teekonda kohandada igasse ümbruskonda. Meeskonnad võivad avastada mõnda linna, metsa või muud ümbruskonda. Lahendus on kohandatav igasugusele osalejate arvule kalkuleerides igale meeskonnale võrdse teekonna; see väldib vahepunktide ülerahvastamist.

Õpitulemused

Go Team aardejaht soosib avatud suhtlust ja arutelusid, parandab tiimisiseseid suhteid ja tõstab töökvaliteeti. Mäng innustab osalejaid avaldama arvamust ja võtma vastu uusi väljakutseid. Sünergiline meeskond viib osalejad välja oma tavapärasest töökeskkonnast ja julgustab loovalt mõtlema väljaspool igapäevast rutiini. Koostöö kolleegidega, kellega ehk igapäevaselt ei kohtuta, lõhub suhtlusbarjääre ja suurendab omavahelist usaldust.

Mängus ettetulevad väljakutsed vajavad loovaid lahendusi pannes meeskonnad mõtlema ja tegutsema uudsetel viisidel. Läbi ebaõnnestumiste võib mängus siiski tulemusteni jõuda, kui meeskonnad muudavad lähenemist mõeldes strateegiliselt protsessi parendamisele.

Global Festival Game
Global Festival Game

Teams travel through music styles and festivals, celebrating summer with both fun challenges and fun facts about music.

 • Fun and motivating

 • Shared positive experience

 • Team dynamics

 • Effective communication

how it works

Teams enter the festival ground by downloading an app onto their device and scanning a QR code. It can be run as a live, fully online, or hybrid version. The Global Festival ground has 7 different music stages each with a different music genre. They solve riddles, look up acts and facts and take photos and videos to show their experience and answer tasks to gain points for their team. The points are optional, the fun is guaranteed!

learning outcomes

Global Festival Game sparks memories and conversation in teams allowing people to break out from siloed roles, interact with colleagues and bond on an informal level. By learning to gather and communicate the information effectively, they see a return on their improvement as they gain points for their team and knowledge of the music industry. Limited time and resources puts team dynamics to the test, challenging them to be creative and look for opportunities. 

Põgenemine maffia eest
Play Video

Meeskondadel on piiratud aeg, et lahendada ära mõistatused ja tõestada, et neil on röövi toimumise ajaks alibi olemas. 

 • Probleemide lahendamine

 • Koostöö

 • Meeskonna kaasamine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Põgenemine maffia eest algab salapärase videoga, mis jutustab meeskondadele, et neid süüdistatakse täiuslikus varguses. Go Team rakendus juhib neid kontrollpunktidesse, kus nad peavad lahendama erinevaid foto-, video-, või nuputamisküsimusi ning mõistatusi, mis annavad neile vihjeid kogu lahenduse kohta. Meeskondadel on röövi toimepanemise ööst asju, mis aitavad neil lahenduseni jõuda.

Õpitulemused

Põgenemine maffia eest nõuab osalejatelt nii-öelda kastist väljas mõtlemist, et leida erinevaid vihjeid, üksteisega suhtlemist ja lõpuks saladusliku müsteeriumi lahendamist. Uudne meeskonnatööd soosiv realistlik kogemus võimaldab osalejatel saada eelkõige uutes ja tundmatutes olukordades tegutsemise kogemuse, kus mängivad rolli ka ettenägematud asjaolud ja tagajärjed. Iga vihje aitab neid sammu võrra lähemale nende lahendusele, kuid nii ajalimiidi kui ka ettenägematute asjaolude ilmnemisel hakkab pinge mängu jooksul kasvama. Ilmsiks tulevad individuaalsed tugevused ja osalejad õpivad pingeolukorras reageerima ning rahu säilitama.

ibuild
Play Video

ibuild õpetab, kuidas jõuda tulemuseni olukorras, kus igal meeskonnaliikmel on oma roll täita info edastamisel. Mis infot aga täpselt edastatakse, teab vaid üks osaleja. Teistel tuleb selle teabe alusel aga tegudele asuda. Sammhaaval tuleb leida viis koostööd teha, et toimiva lahenduseni jõuda.

 • Koostöö

 • Strateegiline mõtlemine

 • Kommunikatsioon

 • Projektijuhtimine

Kirjeldus

Selles ülimalt kaasahaaravas tegevuses keskendutakse osakondadevahelisele suhtlusele ja koostööle. Igal osaleja mängib oma meeskonna edus olulist rolli. Osalejad jagatakse väiksemateks rühmadeks ja neile antakse suhtlusahelas konkreetne roll. Eesmärk on luua lihtsatest elementidest koosnev mudel, järgides valitud strateegiat ja tehes seda kõike piiratud aja jooksul.

Õpitulemused

ibuild on ühendav kogemus, mis keskendub sujuva suhtlemise ja tagasiside tähtsusele. Määravaks saab ka samm-sammulise strateegia loomine. Paika on pandud ranged reeglid, et rõhutada informatsiooni täpse edastamise põhimõtteid. ibuild on suurepärane võimalus parandada ettevõttesisest kommunikatsiooni erinevate töötajate, meeskondade või osakondade vahel. Positiivne mõju ilmneb ka suhtlusele meeskonnast väljaspool, näiteks klientide või partneritega. Analüüsides kogemust on osalejatel võimalik tõmmata paralleele keerukate suhtlusolukordadega tööelus ja leida ühiselt võimalikke lahendusi või ennetusviise.

Hübriidsündmused

ibuild - hübriid
ibuild - hybrid teams

Arendage meeskonna suhtlemisoskuseid kus te ka poleks

 • Protsesside täiustamine

 • Kommunikatsioon

 • Otsuste tegemine

 • Koostöö

Kirjeldus

ibuild on kui visuaalne telefonimäng, kus sõna või fraasi asemel tuleb taasluua kujutis, mida näeb vaid üks meeskonnaliige. Hübriidversioonis on selleks osalejaks kaugmeeskonnaliige, kes ühineb teistega digilahenduse abil. Arhitekt kirjeldab kujutist kullerile, kes peab sõnumi edasi andma ehitajale. Viimase ülesandeks on saadud info alusel esialgsele kujutisele võimalikult sarnane visuaal luua. Kõike seda toetab tagasisidestaja, kes oma rollist tulenevalt vaid jah/ei vastuseid tohib anda, et meeskonda tulemuste saavutamisel toetada! Igal osalejal on eduka lõpptulemuse saavutamisel mängida märkimisväärne osa ning omavahelised suhtlusbarjäärid tuleb kiirelt ületada.

Õpitulemused

ibuild ühendab osalejaid nii kohapeal kui virtuaalselt ühinedes. Määravaks saavad nii tõhus sõnakasutus, küsimuste küsimise oskus, mõistete ühine lahtimõtestamine kui ka strateegia loomine. Suhtluses testitakse virtuaalseid lahendusi ja kohapealseid võimalusi, aga ka verbaalse ja visuaalse infovahetuse eeliseid ja väljakutseid. ibuild loob barjäärid suhtlusele, mis võimaldab analüüsida suhtlustõkkeid igapäevatöös ja leida võimalusi muuta sujuvamaks nii meeskonnasisene suhtlus kui kommunikatsioon väljapoole. Meetodi võimalikeks õpiväljunditeks saavad nii suhtlemise arendamine erinevate tööviiside korral aga ka hoopis kliendisuhete paranemine.

Go Team annetustejaht
Play Video about Go Give

Tundke Go Team rakendusega andmisest rõõmu.

 • Võistlusvaim

 • Meeskonna tunnustamine

 • Ajajuhtimine

 • Heaolu

Kirjeldus

Kasutades tahvelarvutit ja Go Team rakendust, peavad meeskonnad valima igas kontrollpunktis heategevusliku projekti. Nooled juhatavad meeskondi nende valitud teekonnale. Kontrollpunktidesse saabumisel peavad meeskonnad tegema koostööd, et läbida GPS-i põhised väljakutsed, mis sisaldavad küsimusi, nuputusülesandeid, piltmõistatusi või aja peale sooritatavaid ülesandeid. Edu korral on võimalik toetada väljavalitud projekti. Seejärel liigub meeskond järgmisse sihtkohta ja seisab silmitsi uue väljakutsega.

Liikumised, tagasiside ja tulemused esitatakse meeskondadele võitluse jooksul reaalajas. Kodubaasis jälgitakse meeskondi ja meeskonnad võivad saada võistluse kontrollpunktides boonusmissioone, mille tulu annetatakse kogu projektile. Go Team rakendus hõlmab erinevaid sihtkohti ja maastikutingimusi, mistõttu võivad osalejad seista silmitsi suurlinnade saginaga, konarlike teeradadega, metsaaladega või isegi veekogudega.

Go Team annetustejahi rakendamisvõimalused on piiritud, seda on võimalik kasutada nii töötajate kaasamiseks, personali koolitamiseks, tooteesitlustel, turunduse ja kampaaniate jaoks või tagasiside kogumiseks. Avastage oma konverentsi toimumiskoha ümbruskonda, rakendage õpiväljundeid, lõbutsege ning ergutage oma meeskonda samal ajal mõjutades elusid üle planeedi.

Õpitulemused

Go Team annetustejaht tekitab meeskondade vahel sõbraliku võistluse, kuid samaaegselt soodustab ka kogu grupi koostööd, kuna töötatakse ühise eesmärgi nimel!

Ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud tulemused

Kujutage ette, et iga kord, kui te osalete mõnel meeskonnatöö arendamise tegevuses, täidab see mõne vaesuses elava lapse kõhu…keegi saab ligipääsu elupäästvale veele … või istutatakse puu…

B1G1 on sotsiaalne ettevõte ja mittetulundusühing, mille missiooniks on luua andmist väärtustav maailm. Erinevalt tavapärastest platvormidest aitab B1G1 väikse ja keskmise suurusega projekte, mille sotsiaalne mõju on vahetum ja väikeste halduskulude tõttu ka suurem. Seega võib mõju avaldada ka vaid 1 sendi annetamine!

Go Team annetustejaht sobib ideaalselt B1G1 heategevuslike projektidega. Enne üritust aitame me Teil välja valida B1G1 projektid, mille heaks teie meeskond saab annetuse teha. Tuginedes soovitud õpitulemustele aitame teil oma grupi jaoks välja valida sobivaima raja ja väljakutsed.

Ahelreaktsioon
Play Video

Ahelreaktsioon annab meeskondadele võimaluse kogeda Rube Goldbergi masina loogikat, mis näitab, et väikseid ja lihtsamaid osi kokkupannes saab ühiselt saavutada midagi võimsat.

 • Probleemide lahendamine

 • Ressursside haldamine

 • Strateegiline mõtlemine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Mängulaua ja põhjalike mängukaartidega varustatult peavad meeskonnaliikmed kõigepealt nõu, kuidas töötada välja strateegia lihtsate, ent loominguliste seadmete valmistamiseks. Koostöös teiste tiimidega mõeldakse välja strateegia üldise tulemuse saavutamiseks, millest siis iga meeskond oma osa ehitama hakkab. Kui kõik seadmed on valmis, ühendavad meeskonnad need omavahel, luues pika ahela, mille komponendid üksteist mõjutavad. Kui seadmed on valmis ja testitud, järgneb pinget ja põnevust täis ahelreaktsiooni vallapäästmine. Osalejad tulevad kokku ja tähistavad oma ühise eesmärgi nimel tehtud koostöö tulemuse lahtirullumist nende endi silme ees.

Õpitulemused

Planeerimise ja ehitamise käigus tekib osalejatel järjest selgem arusaam sellest, milleks nad grupina ühise eesmärgi saavutamise nimel võimelised on. Meeskonnatööna luuakse ühine nägemus ning töötatakse välja ühine strateegia, mille elluviimiseks kasutavad meeskonnad oma häid projektijuhtimise- ja ressursside jagamise oskusi. Edu saavutamiseks ja loovuse arendamiseks peavad meeskonnad tingimata omavahel koostööd tegema ning teadmisi ja ressursse jagama. Testimise ajal õpivad meeskonnad raskuste kiuste jätkama ning pöörama tähelepanu detailidele, et lõpuks saavutada parim võimalik tulemus.

Go Team heaolu heaks
Play Video about Go Team Wellbeing

Lõbus ja kaasav tervisele ja heaolule keskenduv meeskonnatöö lahendus

 • Motivatsioon

 • Heaolu

 • Meeskonna dünaamika

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Go Team heaolu heaks on lõbus ja kaasav meeskonnatöö lahendus, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et aidata osalejatel parandada oma võimet pidevate muutustega kohaneda ja luua töökohal pideva õppimise kultuur.

Tegevuse jooksul võistlevad osalejad lõbusates heaoluteemalistes meeskondlikes väljakutsetes. Go Team heaolu heaks väljakutsed on põnevad, kaasahaaravad ja mis kõige tähtsam, tõhusad. Ülesanded on spetsiaalselt loodud keskendumaks erinevatele heaoluteemadele, näiteks praktilised ideed tervislikuks toitumiseks, mille osalejad peavad ise välja mõtlema, rüht ja liikumine, loodusega suhestumine ning aja mahavõtmise ja energiat andvate pauside tegemine. Tegevusi on erinevates stiilides, mõned on passiivsed, mõned aktiivsemad ning saate neid spetsiaalselt valida ja luua oma meeskonna võimetele vastavaks.

Meie auhinnatud Go Team rakendust kasutades saavad osalejad tegevusest üheskoos osa võtta kontoris, konverentsialal või mõnes muus teie valitud kohas. Go Team heaolu heaks on samuti saadaval meeskondadele, kes teevad kaugtööd. Meie kaug-meeskondadele mõeldud internetipõhises versioonis saadetakse osalistele QR koodiga kutse ja neile antakse selged juhised, kuidas vastav rakendus oma seadmesse alla laadida ja mängu siseneda. Osalejad ühinevad läbi videokonverentsi lahenduse ning sel moel saavad suuremad grupid võtta tegevusest osa üheskoos ja teha meeskonnana koostööd ilma meeskonda lahku ajamata. Samuti on mängijatega ühenduses meie mängujuht, kes juhendab osalejaid programmi jooksul ning modereerib ürituse lõpus toimuvat arutelu.

Õpitulemused

Rohkem kui eales varem peame säilitama avatud meelt, et arendada oma võimeid pidevate muutustega kohanemiseks ja luua töökohal pideva õppimise kultuur. Hädavajalikud on seoste loomine, loov mõtlemine ning vaimne fookus ja keskendumine. Selleks, et tagada meie kõigi heaolu, on ülimalt oluline arendada emotsionaalset intelligentsust, füüsilist ja vaimset tervist, suurendada õnnelikkust ja olla hooliv ümbritseva suhtes. Go Team Wellbeing aitab teie meeskonnaliikmetel neid vajalikke omadusi arendada ja täiustada.

Go Team heaolu heaks on loodud spetsiaalselt selleks, et aidata teil luua emotsionaalselt intelligentne töökeskkond ja säilitada produktiivseid meeskondi. Need oskused ja teadmised, mida osalejad sellest üritusest endaga kaasa võtavad, aitavad neid nii töö- kui ka eraelus ning neil on püsiv efekt ka peale ürituse lõppu. Go Team heaolu heaks õpetab osalejatele, kuidas muuta oma tugevused kogu meeskonnale kasulikuks. Meeskonnaliikmed arendavad oskuseid, et oma kolleegidega sujuvamalt ja positiivsemalt suhelda. Programm aitab neil luua emotsionaalselt positiivse keskkonna ja seeläbi hõlbustada ka tõhusamaid tööprotsesse. Go Team heaolu heaks aitab teie meeskonnaliikmetel olla enesekindlam, jääda rahulikuks ja samas olla energiline. See soodustab keskendumist teadmisele, et nad on omaenda elustiili ja tuleviku loojad.

Swipe Face House Party
Swipe Face House Party

Virtuaalne peo käimatõmbaja!

 • Meeskonna tugevdamine

 • Suhete loomine

 • Meeskonna tunnustamine

 • Heaolu

Kirjeldus

Swipe Face House Party on lõbus meeskonnatööd arendav selfie-mäng, mis ergutab ettevõtte pidudel osalejaid ja aitab pidu käima tõmmata! Koheselt kaasahaarav ja lihtsa ülesehitusega Swipe Face House party on suurepärane tööriist, millega peo alguses pidulisi ergutada. Kui kõik osalejad on läbi veebi üritusega liitunud, teevad nad koos meie karismaatilise peojuhiga soojendusharjutusi ning sisenevad seejärel oma nutitelefoniga mängu QR-koodi abil (ei vaja spetsiaalset rakendust!). Mängus antakse osalejatele ette pildi kriteeriumid ning neil tuleb võtta vastav selfie-poos. Energia hakkab tõusma ning üsna pea hakkavad osalejad lõbusate piltide nimel silmi pööritama, tiigri kombel möirgama või oma kodus ringi jooksma, et leida vajalikud esemed parima peomütsi jaoks. Mäng on üsna tempokas, kuna mängijatel on iga pildi tegemiseks ette antud piiratud aeg, tänu millele on lõpptulemused ülimalt naljakad! Mängust saavad osa võtta kõik meeskonnaliikmed ning peale igat vooru saavad mängijad üksteise pilte hinnata. Kui kõik voorud on läbitud ja piltidele hinded antud, kuulutatakse välja mängu üldvõitja!

Õpitulemused

Swipe Face on loodud selleks, et taaslavastada näost-näkku pidude ühist sidet ja humoorikaid situatsioone. Swipe Face House party võimaldab mängijatel lõõgastuda ning õppida üksteist vabas õhkkonnas paremini tundma. Mäng soodustab üksteise toetamist, üheskoos lõbutsemist ja kaasatust. Kodus leiduvate rekvisiitide leidlik kasutamine ja jäädvustatud piltide humoorikus aitab säilitada omavahelist sidet, tugevdada ettevõtte kultuuri ja motiveerida kaugtöömeeskondi. Soovi korral on võimalik Swipe Face lahendust kohandada vastavalt Teie ettevõtte brändile või põhisõnumile.

Meeskonna inimbingo

Meeskonna inimbingo on tempokas ja kaasav võrgustumise meetod oma tiimiliikmete tundma õppimiseks.

 • Meeskonna dünaamika

 • Suhete loomine

 • Energia ja tähelepanu suunamine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Meeskonna inimbingo on üles ehitatud Go Team rakendusele, mis võimaldab reaalajas jälgida tulemusi ning tegevuse lõpus kiirelt kokku koguda kõik vastused, sealhulgas pildid ja videod. Osalejad jagunevad meeskondadesse ning püüavad leida teiste meeskondade seast etteantud kriteeriumitele vastavaid osalejaid. Põnevad küsimused lapsepõlve, töökogemuste, harjumuste ja hobide kohta ning foto- või videotõestused kaasavad kiirelt ka kõige vaiksemad meeskonnaliikmed uusi kontakte looma. Meeskondade vaheline väike konkurents toob vaid edu kogu tegevuse käigus heade suhete loomisel. Meetodit saab kohandada ka individuaalseks tutvumiseks ning läbi viia ka ilma ekraanideta.

Õpitulemused

Meeskonna inimbingo on ideaalne viis uute kontaktide loomiseks. See sobib hästi nii uutele meeskondadele, kes alles üksteist tundma õpivad kui juba toimivatele tiimidele, kes saavad meetodi abil suurendada ühtekuuluvustunnet ja usaldust. Meetodi tempo ja mitteformaalne ülesehitus tagavad kõigi osalejate kaasatuse ja uued kontaktid. Meeskonna inimbingo ülesanded ja küsimused saab kokku panna lähtuvalt teie meeskonnast ja organisatsioonist. Meeskonna inimbingo käigus tehtud pildid ja videod on hiljem heaks meenutuseks kolleegide oskustest ja omadustest.

Nagu kaks tilka vett
Picture Perfect

Asi pole pildis, asi on inimestes, kes on pildil!

 • Töötajate kaasamine

 • Probleemide lahendamine

 • Koostöövaim

 • Motivatsioon

Kirjeldus

Nagu kaks tilka vett on meeskondlik kaugmeeskonnatöö arendamise meetod, kus osalejad püüavad taasluua laia valikut erinevaid lõbusaid pilte. Kasutada on vaid kodus leiduvad kostüümid, aksessuaarid ja kasvõi kööginõud ja lambivarjud! Tulemuseks on lõbusad visuaalid, mis mõnikord on suisa nagu kaks tilka vett originaaliga.

Osalejad jagunevad tiimidesse ja asuvad taaslooma valikut pilte. Punkte toob iga pilt, kuid lisapunkte annavad loovus, huumorisoon ja detailide märkamine. Tulemustega tutvumise käigus hääletavad osalejad oma lemmik-piltide poolt ning võitja pärjatakse igavese au ja kuulsusega! Pildid jäävad loomulikult meeskonnale, et meenutada loovust ja lõbusat elamust veel edaspidigi.

Õpitulemused

Nagu kaks tilka vett on kaugmeeskondi arendav põnev tegevus, kus töötades väikestes tiimides toetavad osalejad teineteist ideede, lahenduste ja toetusega. Loovus ja looming toovad lisapunkte ning innovatsioon on meetodi südames: asi pole pildis, vaid inimestes pildil! Kiivriks võib olla lambivari ja kilbiks pannikaas. Loovuse piire kompides jõutakse eriti põnevate tulemusteni. Tegevus vajab ligipääsu veebibrauserile ja videokonverentsitarkvarale. Kõik ülejäänu korraldab ära meie meeskond!