HOOAJALISED SÜNDMUSED
Põnevad aastalõpusündmused!

Leia siit mõnusad meetodid meeskonnaga aasta võitude tähistamiseks või uute planeerimiseks!

Impact Online
Play Video about Impact Online

Anna oma panus jätkusuutliku tuleviku loomisesse.

 • Strateegiline mõtlemine

 • Muutuste juhtimine

 • Otsuste tegemine

 • Koostöövaim

Kirjeldus

Meie panus on virtuaalne meeskonnategevus, mis keskendub ÜRO Säästva arengu tegevuskavale. Tegevus sobib virtuaalsete konverentside ja meeskonnapäevade kavasse, et ühise tegevuse tulemusena tõsta osalejte teadlikkust tegevuskava teemadest. Spetsiaalselt selleks loodud rakenduses liiguvad mängijad läbi mõistatuste, valikvastustega küsimuste ja fotoülesannete, mis kõik põhinevad tegevuskava eesmärkidel.

Säästva arengu 17 eesmärki on: (1) kaotada kõikjal vaesus, (2) kaotada näljahäda, (3) tervis ja heaolu, (4) kvaliteetne haridus, (5) sooline võrdõiguslikkus, (6) puhas vesi ja sanitaaria, (7) jätkuuutlik energia, (8) tööhõive ja majanduskasv, (9) tööstus, uuendus ja taristu, (10) ebavõrdsuse vähendamine, (11) jätkusuutlikud linnad ja asumid, (12) säästev tootmine ja tarbimine, (13) kliimamuutuste vastased meetmed, (14) ookeanid ja mereressursid, (15) maa ökosüsteemid, (16) rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid, (17) üleilmne koostöö.

Õpitulemused

Osalejad õpivad koostööd tegema, mõeldes üheskoos välja strateegia, kuidas etteantud aega võimalikult efektiivselt kasutada. Edu tagavad hea kuulamisoskus, oma arvamuse selge väljendamine ning avatud suhtlus. Koostöö õpetab meeskonnaliikemeid tundma enda tugevusi ning näitab, kui oluline on tiimi mitmekesisus, sest just tiimiliikmete erinevaid tugevaid külgi kombineerides jõuab meeskond ühiselt parima lahenduseni. Meie panus tutvustab võimalusi panustamiseks, et üheskoos muuta elu Maal jätkusuutlikuks.

Inimbingo - online

Tempokas tutvumistegevus, mille käigus tuleb osalejatel teineteisega suheldes täita virtuaalne inimbingo kaart.

 • Kuuluvustunne

 • Meeskonnadünaamika

 • Võrgustumine

 • Suurendab loovust

Kirjeldus

Tegevuses osalemiseks ühinevad osalejad videokonverentsi kõnega ning laadivad alla Go Team rakenduse, milles toimub ülesannete lahendamine. Jägremööda erinevatesse väikestesse gruppidesse sattudes tuleb igal osalejal täita oma isiklik inimbingo kaart, mis on täis lõbusaid küsimusi ja ülesandeid meeskonnakaaslaste kohta. Kui osalejad on valmis jagama enne tegevust lõbusaid lugusid lapsepõlvest, tööalaseid saavutusi või isevärki hobisid, lisame need ülesannetena tegevusse!

Õpitulemused

“Inimbingo – online” on lõbus meeskonda ühendav ja ergutav tegevus, mis sobib suurepäraselt alustama igat tüüpi virtuaalseid kohtumisi. Tugevamad suhted osalejate vahel ning avatud meel on inimbingoga garanteeritud. Meetod julgustab inimesi leidma ühisosa ja avas-tama üllatavat, et luua baas parematele suhetele kui ka füüsiliselt kohtuda ei saa. Ühisosa leidmine ja suhtlusoskuste parandamine koos ühise mõtestatud virtuaalse meelelahutusega on kaug-meeskondade motivatsiooni olulised osad.

Lõksus virtuaalmaailmas - online
Play Video

Agiilsus ja lean põhimõtted saavad hea praktika selles tempokas online meeskonnategevuses.

 • Pidev parendamine

 • Sünkroonne suhtlus

 • Järjepidev areng

 • Juhtimine ja empaatia

Kirjeldus

Meeskond kutsutakse appi salamissioonile päästma virtuaalmaailma lõksu jäänud noorukit. Läbi isemoodi kosmoselaeva liikudes tuleb jõuda noorukini, et ta vabastada. Selleks tuleb mees-konnal lahendada järgemööda ülesandeid, et avada kõik uksed oma teel. Iga uut ülesannet lahendades näeb üks tiimiliige koodi ukse kõrval ja teised juhiseid koodide lahendamiseks. Ühise pingutusena tuleb viia kokku vajalik info ja lähen-dada ülesanne. Uue ukse juures vahetuvad rollid automaatselt. Naabertiimide tulemuse on pidevalt silme ees, mis aitab hoida tempot. Kes päästab nooruki?

Õpiväljundid

Lõksus virtuaalmaailmas – online on loodud toetama grupidünaamikaid kaugmeeskondades. Mida täpsemalt antakse edasi infot, seda kiiremini suudetakse ühiselt koodid murda ja uksed avada. Mängu edenedes arendavad osalejad järjekindlalt oma probleemilahenduse ja suhtlemisoskuseid. See tuleb kasuks igapäevatööl eriti asünkroonse suhtluse korral. Olulisel kohal on nii iga meeskonnaliikme tugevused kui tõhus koostöö tiimina. Pideva õppimise soodustajana annab meetod võimaluse arutada mitmeid kaugtöö ja agiilsusega seotud teemasid.

Go Team heaolu heaks
Play Video about Go Team Wellbeing

Lõbus ja kaasav tervisele ja heaolule keskenduv meeskonnatöö lahendus

 • Motivatsioon

 • Heaolu

 • Meeskonna dünaamika

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Go Team heaolu heaks on lõbus ja kaasav meeskonnatöö lahendus, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et aidata osalejatel parandada oma võimet pidevate muutustega kohaneda ja luua töökohal pideva õppimise kultuur.

Tegevuse jooksul võistlevad osalejad lõbusates heaoluteemalistes meeskondlikes väljakutsetes. Go Team heaolu heaks väljakutsed on põnevad, kaasahaaravad ja mis kõige tähtsam, tõhusad. Ülesanded on spetsiaalselt loodud keskendumaks erinevatele heaoluteemadele, näiteks praktilised ideed tervislikuks toitumiseks, mille osalejad peavad ise välja mõtlema, rüht ja liikumine, loodusega suhestumine ning aja mahavõtmise ja energiat andvate pauside tegemine. Tegevusi on erinevates stiilides, mõned on passiivsed, mõned aktiivsemad ning saate neid spetsiaalselt valida ja luua oma meeskonna võimetele vastavaks.

Meie auhinnatud Go Team rakendust kasutades saavad osalejad tegevusest üheskoos osa võtta kontoris, konverentsialal või mõnes muus teie valitud kohas. Go Team heaolu heaks on samuti saadaval meeskondadele, kes teevad kaugtööd. Meie kaug-meeskondadele mõeldud internetipõhises versioonis saadetakse osalistele QR koodiga kutse ja neile antakse selged juhised, kuidas vastav rakendus oma seadmesse alla laadida ja mängu siseneda. Osalejad ühinevad läbi videokonverentsi lahenduse ning sel moel saavad suuremad grupid võtta tegevusest osa üheskoos ja teha meeskonnana koostööd ilma meeskonda lahku ajamata. Samuti on mängijatega ühenduses meie mängujuht, kes juhendab osalejaid programmi jooksul ning modereerib ürituse lõpus toimuvat arutelu.

Õpitulemused

Rohkem kui eales varem peame säilitama avatud meelt, et arendada oma võimeid pidevate muutustega kohanemiseks ja luua töökohal pideva õppimise kultuur. Hädavajalikud on seoste loomine, loov mõtlemine ning vaimne fookus ja keskendumine. Selleks, et tagada meie kõigi heaolu, on ülimalt oluline arendada emotsionaalset intelligentsust, füüsilist ja vaimset tervist, suurendada õnnelikkust ja olla hooliv ümbritseva suhtes. Go Team Wellbeing aitab teie meeskonnaliikmetel neid vajalikke omadusi arendada ja täiustada.

Go Team heaolu heaks on loodud spetsiaalselt selleks, et aidata teil luua emotsionaalselt intelligentne töökeskkond ja säilitada produktiivseid meeskondi. Need oskused ja teadmised, mida osalejad sellest üritusest endaga kaasa võtavad, aitavad neid nii töö- kui ka eraelus ning neil on püsiv efekt ka peale ürituse lõppu. Go Team heaolu heaks õpetab osalejatele, kuidas muuta oma tugevused kogu meeskonnale kasulikuks. Meeskonnaliikmed arendavad oskuseid, et oma kolleegidega sujuvamalt ja positiivsemalt suhelda. Programm aitab neil luua emotsionaalselt positiivse keskkonna ja seeläbi hõlbustada ka tõhusamaid tööprotsesse. Go Team heaolu heaks aitab teie meeskonnaliikmetel olla enesekindlam, jääda rahulikuks ja samas olla energiline. See soodustab keskendumist teadmisele, et nad on omaenda elustiili ja tuleviku loojad.

Innovatsiooniklubi - online
Play Video about Global Innovation Game Online

Innovatsioon võib olla igapäevane!

 • Innovatsioon

 • Juhtimisoskused

 • Probleemide lahendamine

 • Konfliktijuhtimine

Kirjeldus

Osalejad ühinevad tegevusega läbi videokonverentsilahenduse ning avavad Innovatsiooniklubi kodulehe. Igale osalejale avaneb lehel unikaalne valik mängukaarte kolmest valdkonnast: esemed, tehnika ja andmed. Asudes ülesande kallale, kombineerivad osalejad oma kaarte, et luua midagi uut ja põnevat! Väiksemates gruppides jagavad ja arendavad mängijad loodud ideid, valides lõpuks välja ühe, mida teistele meeskondadele esitleda. Selleks luuakse lühikesed ja löövad esitlused, et innustada teisi oma ideesse investeerima.

Õpitulemused

Innovatsiooniklubi – online toetab kaug-meeskondades innovatsiooni ja loovat mõtlemist. Intelligentne ja lihtne maatriks kaasab osalejad kiirelt ning loob avatud õhustiku. Selge eneseväljendus ja aktiivne kuulamine suurenevad tegevuse käigus, kui osalejad kogevad uute ideede loomise kergust. Kõige põnevama idee välja valimine arendab meeskondliku otsustusvõimet ning esitluse loomine ühisloome oskuseid. Meetodi saab täielikult kohandada teie meeskonna, ettevõtte või valdkonna jaoks oluliste teemade lahkamiseks! See ajakohane meeskonnatöö arendamise meetod aitab ühtlasi tõhusalt visrtuaalkoosolekute väsimuse vastu pakkudes tõeliselt kaasavat keskkonda.

Escape the Blizzard
Play Video about Escape the Blizzard

Virtuaalne ellujäämismäng

 • Meeskonna tunnustamine

 • Meeskonna tugevdamine

 • Ajajuhtimine

 • Sitkus

Kirjeldus

Tulge oma meeskonnaga talvisele virtuaalretkele, kus teil on vaja mäenõlvalt pääsemiseks kasutada praktilisi oskusi, vastata loodusega seotud viktoriiniküsimustele, lahendada piltmõistatusi ja aktiivseid väljakutseid.

Escape the Blizzard süžee hakkab lahti rulluma meeskonna väljasõidul mäenõlval asuvasse hubasesse palkmajakesse. Äkitselt saabuv tormihoiatus pöörab aga kõik pea peale. Kõigest paari tunni pärast võivad nad olla lumevangis ja ilma elektrita!

Seega peab meeskond võtma ellujäämiseks ette tagasitee. Oma talvisel teekonnal läbi metsiku looduse seisavad nad silmitsi mitmete väljakutsetega, mille seas on näiteks sõlmede sidumine, loomajälgede kindlakstegemine, esmaabi, mäe tundmine ja palju muud. Väljakutsed viivad nad viimase ülesandeni, kus nad peavad endast päästelennukile märku andma, et see oskaks neile õigesse kohta järgi tulla ning nad ohutusse kohta toimetada.

Õpitulemused

Escape the Blizzard talvine põgenemismäng õpetab teie meeskonnale sitkust ja vastupidavust. See on loodud spetsiaalselt selleks, et soodustada meeskonnaliikmete vahelist koostööd. Igal meeskonnaliikmel võib olla ainult osa küsimusest või vastusest ning õige lahenduseni on võimalik jõuda ainult koostööd tehes. Kaasahaarav teema ja põnevad väljakutsed soodustavad arutelu, kus meeskonnaliikmetel on võimalus jutustada oma varasematest kogemustest. Seega loob harjutus mõnusa keskkonna, kus meeskonnaliikmetel on võimalik üksteist uuel ja siiral tasandil veelgi lähemalt tundma õppida. Kuna väljakutsed põhinevad reaalsetele ellujäämisoskustele, saavad osalised ka kasulikke teadmisi metsikus looduses ellujäämise kohta.

Pidulikud veebisündmused

Reis ümber maailma - jõulueri
Play Video

Meeskonnad tutvuvad erinevate riikide pühadetraditsioonidega kihutades läbi virtuaalse öö, et lastele kinke jagada.

 • Motivatsioon

 • Ühine jagatud kogemus

 • Meeskonna dünaamika

 • Tõhus kommunikatsioon

Kirjeldus

Osalejad kohtuvad videokonverentsilahenduse vahendusel ja ühinevad mänguga rakenduses, kus igal meeskonnal tuleb valida jõuluvana ja päka-pikud, et asuda virtuaalses öös üle maailma seik-lema ja lastele kinke viima! Tegevuse käigus tuleb lahendada pühadeteemalisi ülesandeid, mis põhinevad erinevate piirkondade pühadetavadel. Õiged vastused täidavad porgandivarusid, mis hoiavad lennuvalmis põhjapõdrad. Päkapikud näevad ülesandeid, kuid ei saa ise neile vastata. Jõuluvanal on küll võimalus rakenduses vastuseid sisestada, kuid ülesandeid ta ise ei näe. Iga maailmajagu valvab taimer, mis hoiab tempot. Kogutud punktid võime muuta toetuseks valitud heategevusorganisatsioonile!

Õpiväljundid

Reis ümber maailma – jõulueri annab osalejatele võimaluse panna pausile igapäevategevused, tuttavad rollid ja ülesanded ning suhelda kolleegidega lõbusa informaalse tegevuse käigus, millest ei puudu oma väljakutsed ja arengu-võimalused! Kuigi infot sündmuse kohta on vähe, alustavad meeskonnad planeerimisega ning edukaimad võtavad kiirelt kasutusele agiilse lähenemise, et muutuvates oludes ümber orienteeruda. Uudishimu, loov mõtlemine ja analüüsivõime viivad meeskonna eduni! Eriilmeliste ülesannete lahendamisel lähevad käiku kõigi osalejate oskused, teadmised ja tugevused. Suhtlemisoskuste areng on pea paratamatu.

Quickfire Festive Online
Play Video about Quickfire Festive Online

Jõuluteemaline online meeskonnatöö lahendus

 • Motivatsioon

 • Energia ja tähelepanu suunamine

 • Kommunikatsioon

 • Meeskonna dünaamika

Kirjeldus

Jõuluvana esitab igale meeskonnale 12 vooru lõbusaid jõuluteemalisi väljakutseid. Meie spetsiaalse rakenduse kaudu allalaetavas jõuluteemalises võistluses astuvad vastamisi erinevad võistkonnad. Igas voorus astub meeskonna eest välja erinev meeskonnaliige, kes hakkab vastama viktoriiniküsimustele või võistlema mõnes lõbusas ülesandes. Mitmetahulised väljakutsed nõuavad erinevate oskuste rakendamist, tugevdavad kaugühenduse kaudu meeskonnaliikmete sidet ning soodustavad spontaanset improvisatsiooni. Kuna punktid võrdsustatakse auhindadega, siis üritavad meeskonnad lahendada etteantud aja jooksul võimalikult palju ülesandeid, et koguda võimalikult palju punkte.

Õpitulemused

Online jõulupidu on kõigi jaoks uus kogemus ning ilma korraliku planeerimiseta võib see tunduda kohmakas ja läbimõtlemata. Quickfire Festive annab teie peole ette kindla struktuuri ning pakub lõbusat viisi lõõgastumiseks ja osalejate kaasamiseks tähendusrikasse meeskonnatöö lahendusse. Mängus on osalejatel vaja kaugühenduse kaudu lahendada erinevaid ülesandeid, alates lihtsamatest harjutustest kuni keerukamate väljakutseteni. Edu tagab kastist välja mõtlemine ja otsustav tegutsemine. Quickfire Festive Online julgustab mängijaid olema sihikindlad, leidlikud, toetavad ja andma endast ülesannete täitmisel parima. See on suurepärane viis, kuidas süstida oma kaugtöötajatesse sitkust ja optimismi ning motiveerida neid eelseisvaks aastaks.

Advendikalender
Countdown to Christmas

Advendikalendri stiilis pühadeteemaline viktoriinimäng

 • Probleemide lahendamine

 • Meeskonna dünaamika

 • Meeskonna tunnustamine

 • Meeskonna tunnustamine

Kirjeldus

Jõulukalender on lõbus meeskonnatööd tugevdav viktoriin, kus eri maailma paigust pärit inimesed saadavad osalistele pühadetervitusi ning jagavad põnevaid fakte oma kohalike pühadetraditsioonide kohta. Virtuaalset mängu on võimalik mängida läbi meie spetsiaalse rakenduse või veebilehitseja kaudu. Mängijatele on loodud talvine ja pühademeeleolus keskkond, kuhu on peidetud erinevad uksed – täpselt nagu advendikalendris. Mängijad avavad ükshaaval advendikalendri uksi ning uste taga on peidus videotervitused maailma eri paigust. Videotervituse saatja jagab osalejatega huvitavaid fakte oma kodukoha aastalõputraditsioonidest ning mängijad peavad seda infot kasutama erinevatele küsimustele vastamiseks. Kuna vastamiseks on piiratud aeg, peavad osalejad olema kiirete vastuste andmiseks tähelepanelikud kuulajad ning panema mängu oma tõlgendamisoskused.

Õpitulemused

Jõulukalender aitab osalejatel läbi uue info kogumise mõista paremini erinevaid kultuure, mis võivad nende endi omast üsna erinevad olla. Osalejad peavad mängu edenedes teritama oma kuulamis- ja tõlgendamisoskusi, et olla võimelised kiireid vastuseid andma. Piiratud aeg lisab mängule põnevust ja tempot. Valige, kas soovite koguda ühtse meeskonnana punkte ja selgitada hiljem välja võitja või mängida üksikute mängijatena, kes saavad üksteist mängu jooksul abistada ja mängu lõpus toimub ühine vestlusring jagatud kogemusest. Countdown to Christmas on paindlik lahendus ning seda on võimalik mängida 30-minutilise ergutava harjutusena või alternatiivina on võimalik jõulueelsel ajal avada advendikalendrile sarnasel moel iga päev üks aken.

Suur pilt - Online
The Big Picture Online

Looge meeskonnaga kunsteos, kus iganes te ka ei viibiks.

 • Missioon, visioon ja väärtused

 • Motivatsioon

 • Koostöö

 • Meeskonna juhtimisoskus

Kirjeldus

Meeskonnad jagunevad väiksematesse gruppidesse ja laevad alla oma meeskonna virtuaalsed lõuendid. Meeskonnad alustavad meetodit „virtuaalse suure ringkäiguga” läbi maailma muuseumite, vastates samal ajal kunstiga seotud viktoriini küsimustele. Õige vastus annab neile olulised RGB-koodid, mida nad kasutavad oma digitaalsele maalisegmendile õige värvi rakendamiseks. Osalejad jagavad avastatud teavet oma meeskonnaga. Kui teave puudub, peavad nad küsima infot teistelt meeskondadelt. Seejärel asuvad nad maalima oma osasid Suurest pildist. Pärast lõpetamist salvestavad meeskonnad oma pildid ja esitavad need. Maalid on koostatud kollektiivse kunstiteose loomiseks. Ürituse läbiviija näitab meeskonnale lõpptulemuse ja arutleb meeskonnaga ürituse põhiõpetuse üle.

Õpitulemused

Nii nagu live versioonis, on ka Suur pilt hübriid- või online versioonis jätkuvalt juhtiv meeskonna loomise tegevus, et rõhutada koostöö ja selge suhtluse tähtsust. Pildi kõikide värvikoodide saaamine nõuab probleemide lahendamist ja loovat mõtlemist. Sidusa “Suure pildi” saavutamiseks on vaja mittekonkureerivat mõtteviisi ja koostööd meeskondade sees ja vahel. Pilti “Suur pilt” saab kohandada nii, et see peegeldaks teie brändi ja ettevõtte väärtusi. Sõltuvalt teie nõudmistest saate otsustada, kas osalejad värvivad oma segmente digitaalselt, värvide, värvipliiatsite või mõne muu kandjaga.

Minutimäng - online
Win it in a Minute - Remote

Närvekõditav 60 sekundi meeskonnavõistlus

 • Ajajuhtimine

 • Võistlusvaim

 • Meisterlikkus

 • Meeskonna dünaamika

Kirjeldus

Minutimäng – online pakub põnevust ja naeru, kui meeskonnad 60 sekundi ülesannetes mõõtu võtavad. Enne sündmust antakse osalejatele nimekiri kodustest esemetest, mida Minutimängu peoks vaja. Kogenud moderaator juhib peole kogunenud osalejad läbi ülesannete, mis suurendavad meeskonnavaimu, panevad tiimid naerust rõkkama ning loovad ühiseid lõbusaid mälestusi!

Õpitulemused

Sellel lõbusal meeskonna arendamise meetodil on oluline väärtus ka suhtlusoskuste ja strateegialoome arendamisel. Minutimäng – online on kaasav kogemus, mis suurendab meeskonnatunnet andes osalejatele mugava võimaluse õppida üksteist tundma tööst eemal. Meetodi paindlikkus avab osalemisvõimaluse kõigile ning pakub just parajalt võistluslikkust, et leida Minutimängu tšempionid!

Põgenemine maffia eest - online
Play Video

Meeskonnad lahendavad maffiateemalisi põgenemisruumi tüüpi ülesandeid, et tõestada enda süütust teemandivarguses.

 • Meeskondlik probleemilahendus

 • Kastist väljas mõtlemine

 • Isiklike tugevuste avastamine

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Meetodi „Põgenemine maffia eest – online“ juhatab sisse video, mis avaldab meeskondadele tõsiasja, et nad on kahtlusalused teemandiröövis! Kogu seltskond oli valel ajal vales kohas ning peab nüüd asuma tõestama enda süütust lahendades ülesandeid, et kindlustada endale alibi! Üles-anded ilmuvad Go Team rakenduse kaudu, kuhu tuleb sisestada ka vastused. Meeskondlikus versioonis on kõigi meeskondade ühise pingu-tusena on lootust tõestada, et keegi seltskonnast ei ole röövi eest vastutav ning maffia saab hea õnne korral isegi oma teemandid tagasi.

Õpitulemused

„Põgenemine maffia eest – online“ on äärmiselt põnev ja kaasav kogemus, mis tugevdab meeskonnavaimu. Ühise pingutusena tuleb lahendada väga erinevat laadi ülesandeid. See lubab igaühe tugevustel esile kerkida ning meeskonnaliikmete väärtus kasvab. Tegevuste seas on foto- ja videoülesandeid, koodimurdmist, veidrate lõhnade äratundmist ja kummaliste helide kuulamist. Võistluslikus versioonis jõuab iga meeskond tulemuseni. Meeskondliku lahenduse korral tuleb kõigil meeskondadel ühise pingutusena tulemuseni jõuda.

Kontaktmeeskonnad

Tööstiilid
Knowing Me Knowing You - Work Styles

Mõistke ja väärtustage enda ja oma kaaslaste tööstiile.

 • Meeskonna dünaamika

 • Suhete loomine

 • Koostöö

 • Meeskonna kaasamine

Kirjeldus

Igaüks tuvastab lühikese tegevuse abil oma valdava tööstiili. Sama tööstiiliga inimesed kogunevad kokku. Tööstiilirühmad arutlevad selle üle, millised on selle plussid ja miinused, kui kellegagi, kel on sama tööstiil, koos töötada. Kõigepealt viiakse tegevused läbi sama tööstiiliga inimestest koosnevates rühmades. Pärast korratakse samu tegevusi erinevate stiilide esindajatest moodustunud rühmades, et erinevusi kohe näha ja tähele panna. 

Õpitulemused

Tööstiilid pöörab inimeste tähelepanu sellele, mismoodi nad ise kipuvad tööd tegema. Teadusuuringud näitavad, et kõige tõhusamad meeskonnad koosnevad mitmesuguste tööstiilidega inimestest. Osalejad saavad teadmisi nii tööstiilide kui ka selle kohta, miks on tööstiilid mõtteloome, innovatsiooni ja loomingulisuse poolest projekti jaoks olulised. Nad mõistavad, millest tekib frustratsioon, kui vastandlikud tööstiilid põrkuvad. Loodud meeskondi saab siis järgnevas meeskonnatöö parandamise treeningus kasutada, ning pärast seda saab tööstiile puudutavaid oletusi põhjalikumalt uurida.

Meeskonna inimbingo

Meeskonna inimbingo on tempokas ja kaasav võrgustumise meetod oma tiimiliikmete tundma õppimiseks.

 • Meeskonna dünaamika

 • Suhete loomine

 • Energia ja tähelepanu suunamine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Meeskonna inimbingo on üles ehitatud Go Team rakendusele, mis võimaldab reaalajas jälgida tulemusi ning tegevuse lõpus kiirelt kokku koguda kõik vastused, sealhulgas pildid ja videod. Osalejad jagunevad meeskondadesse ning püüavad leida teiste meeskondade seast etteantud kriteeriumitele vastavaid osalejaid. Põnevad küsimused lapsepõlve, töökogemuste, harjumuste ja hobide kohta ning foto- või videotõestused kaasavad kiirelt ka kõige vaiksemad meeskonnaliikmed uusi kontakte looma. Meeskondade vaheline väike konkurents toob vaid edu kogu tegevuse käigus heade suhete loomisel. Meetodit saab kohandada ka individuaalseks tutvumiseks ning läbi viia ka ilma ekraanideta.

Õpitulemused

Meeskonna inimbingo on ideaalne viis uute kontaktide loomiseks. See sobib hästi nii uutele meeskondadele, kes alles üksteist tundma õpivad kui juba toimivatele tiimidele, kes saavad meetodi abil suurendada ühtekuuluvustunnet ja usaldust. Meetodi tempo ja mitteformaalne ülesehitus tagavad kõigi osalejate kaasatuse ja uued kontaktid. Meeskonna inimbingo ülesanded ja küsimused saab kokku panna lähtuvalt teie meeskonnast ja organisatsioonist. Meeskonna inimbingo käigus tehtud pildid ja videod on hiljem heaks meenutuseks kolleegide oskustest ja omadustest.

Räägime asjast
Time to talk

Lõbus paindlik kaasamise tööriist.

 • Otsuste tegemine

 • Probleemide lahendamine

 • Suhete loomine

 • Julgus

Kirjeldus

Räägime asjast on hea viis vestluse tekitamiseks ja koosolekute elavdamiseks nii live kui online kohtumistel. See on mugav brauseripõhine meetod, mis ei nõua rakenduste allalaadimist. Osalejate energia tõuseb, kui süsteem valib igas paraja suurusega grupis välja esimese mängija, kes peab täitma kindla ülesande ette antud aja jooksul. Kui mängija tunneb end enesekindlalt, võib ta ülesande raskusastet tõsta, tehes asja veel huvitavamaks. Kui aeg on läbi saanud, annavad kaaslased talle tagasisidet tema soorituse kohta. Seejärel alustab uus mängija ning protsess kordub. Tegevus kestab senikaua, kuni kõik osalejad on saanud ennast väljendada ja teistele tagasisidet anda.

Õpitulemused

Räägime asjast on loodud selleks, et tekitada vestlusi ning suurendada osalejates spontaansust ja loovust. Meetod annab igale mängijale võrdse hääle ja loob kaasahaarava keskkonna, kus igaüks saab oma vaatenurka jagada. Tegevuse käik pakub head süsteemi tagasiside saamiseks ja aktiivseks kuulamiseks. Tulemusena loob see mängijate vahel sideme, mis suurendab motivatsiooni, kaasatust ja tugevdab ettevõtte kultuuri.

Räägime asjast on täielikult kohandatav vastavalt teie vajadustele. Valige tegevuse kestus, voorude arv ja ajaraam. Otsustage, kas tegevus võiks olla pigem meeskondlik või võistluslik. Fookuses võib olla informaalne võrgustumine, mis tekitab lõbusaid vestlusi, või hoopis meeskonna jaoks olulised sisulised teemad, millest turvalises keskkonnas süsteemselt rääkida.

FreshBiz
Play Video

FreshBiz õpetab meeskondi vähem kui 3 tunniga arukamalt äri ajama!

 • Strateegiline mõtlemine

 • Läbirääkimisoskused

 • Koostöö

 • Loov mõtlemine

Kirjeldus

FreshBiz on globaalne edulugu mängu ja koolituse parimate aspektide ühendamisest. Läbi lõbusa sissejuhatuse tutvuvad osalejad põhimõtete ja uudsete majandustingimustega, mis mõjutavad meie igapäevaelu ja kujundavad ettevõtete arengusuundi.

Mängima asudes on igal osalejad võimalus lähemalt näha oma mõttemustreid, mis loovad uusi võimalusi või takistavad nende nägemist ja tekkimist. Sidudes isiklikud avastused meeskonna arenemisega mängus, saavad osalejad turvalises mängukontekstis katsetada uusi mõttemustreid, mängida uutmoodi mänge ja luua koos meeskonnaga just sellised reeglid, mis toovad kasu nii igale mängijale eraldi kui kogu meeskonnale. Ja miks mitte veel laiemaltki!

Mängujärgse analüüsi käigus kujundavad osalejad teadlikult ümber oma mõttemustreid, asendades need, mis on neid seni takistanud indiviidina, töökollektiivis või äripartneritega ühiseid eesmärke saavutada, uute mõttemustritega. FreshBiz innustab tõelise meeskonnatöövaimu tekkimist!

Õpitulemused

See treening õpetab hoiakuid, mis kestavad palju kauem, kui mäng ise – mitmete osalenute sõnul on tegu elumuutva kogemusega. Muutus, mille FreshBizi mängimine kaasa toob, tähendab paradigma muutust, mille tagajärjel vaatavad osalejad “mängudele” nagu innovatsioon, meeskonnatöö ja elu uue ja värske pilguga.

FreshBiz mängu käigus mõtestavad osalejad lahti oma isiklikke mustreid, uskumusi ja harjumusi hinnates ühtlasi nende kasulikkust. Mäng tegeleb mõttemallide arendamisega läbi uute võimaluste märkamise ja senikogemata lahenduste leidmise.

Lõksus virtuaalmaailmas
Play Video

Sukelduge virtuaalreaalsuse mängu!

 • Meeskonna dünaamika

 • Muudatuste juhtimine

 • Kommunikatsioon

 • Strateegiline mõtlemine

Kirjeldus

Meeskonna missiooniks on käia edasi-tagasi virtuaalse ja reaalse maailma vahel, otsides vihjeid, et virtuaalmaailma lõksu jäänud noormees üles leida ning aidata tal tagasi reaalsesse maailma pääseda. Üks meeskonnaliige kannab virtuaalreaalsuse peakomplekti, et kirjeldada meeskonnaliikmetele virtuaalset maailma. Samal ajal kasutavad reaalses maailmas olevad meeskonnaliikmed Heade Häkkerite Käsiraamatut ja omavad lahendusi lukumoodulite komplektidega, mis avavad erinevate ruumide uksi. Mida täpsemini kirjeldab virtuaalmaailmas olev mängija probleemi, seda kiiremini on võimalik reaalses maailmas olevatel meeskonnakaaslastel lahendus leida.

Õpitulemused

Lõksus virtuaalmaailmas on tugev lean-juhtimise ärisimulatsioon, mis põhineb reaalajas koostööl ja suhtlemisel. Lõksus virtuaalmaailmas raames õpivad osalised mängu edenedes. Pideva tagasiside ja arendustega interaktiivne õppimine võimaldab meeskondadel lahendada probleeme veelgi tõhusamalt. Lõksus virtuaalmaailmas on mitmekülgne ja võimas vahend tutvustamaks keerulisi probleeme, mis mõjutavad kaasaegseid ettevõtteid, kes töötavad üksteisest eraldi asetsevate meeskondadega, kasutades agiilseid metoodikaid.

Meie väärtused
Speak Up Speak Out

Avalda oma arvamust ettevõtte väärtuste üle pingevabas ärisimulatisoonis.

 • Strateegiline mõtlemine

 • Koostöövaim

 • Kliendisuhete juhtimine

 • Kohalolu

Kirjeldus

Selleks, et end konkurentidest eristada, peavad teie töötajad mõistma ning olema kaasatud ettevõtte missiooni, visiooni ja väärtustesse. Kuid just töötajate käitumine ettevõtete väärtuste järgi on väljakutse, millega paljud ettevõtted regulaarselt silmitsi peavad seisma. Lahenduseks on Meie väärtused, kus osalejad uurivad ja võtavad omaks ettevõtte väärtused ja kriitilised edutegurid. Osalistele antakse arutlemiseks terve rida mõtlemapanevaid väiteid, nagu näiteks: “Peab olema meeskonna mängija”, “Lõpeta, kui enam midagi võita ei ole” või “Mitte ainult tunnus, vaid elustiil”.

Osalejad näitavad, mil määral nad väitega nõustuvad või ei nõustu ning esitavad omapoolsed põhjendused, miks nad just nii arvavad. See tekitab arutelu, mida meeskonnaliikmed kordamööda juhivad ja mis tagab, et kõik saavad oma arvamust väljendada.

Meie väärtused kutsub meeskonda üles rakendama ettevõtte väärtusi ning andma neile mõista, kuidas neid väärtusi oma igapäevastes tööoludes kasutada ja rakendada. Interaktiivse ja kaasava lähenemise tagajärjed ulatuvad ka konverentsiruumist väljapoole, luues suurepärased viited, suunamaks tegevust tagasi töökohal olles.

Õpitulemused

Täielikult kohandatud arutelule keskendunud tegevus annab meeskonnaliikmetele võimaluse oma arvamuse avaldamiseks. Meie väärtusedsoodustab väitlevat suhtlemist, kuna osalejatele antakse võimalus nii rääkida kui ka kuulata ja üksteisele vastuväiteid esitada. Erinevad rakendused hõlmavad missiooni, visiooni ja väärtuste omastamist; klienditeeninduse strateegiaid; parimate praktikate jagamist ja ettevõtte kultuuri uurimist. Arutelud koondatakse meie unikaalsesse 9-osalisse Teemantisse, mis pakub vastutustundlike ja ajaraamidesse pandud tegevuskavasid järgmiseks 3, 6 ja 9 kuuks.

 • Ettevõtte väärtuste sisendamise võimalus.
 • Ennast kehtestava suhtlemise soodustamine meeskondade üleselt.
 • Annab väärtustele konteksti enda, meeskonna ja organisatsiooni tasandil.
 • Võimaldab osalistel tugevdada meeskonnatöö ideid.
 • Ühiste ideede ja väärtuste avastamine.

Live pidulikud sündmused

Põgenemine maffia eest
Play Video

Meeskondadel on piiratud aeg, et lahendada ära mõistatused ja tõestada, et neil on röövi toimumise ajaks alibi olemas. 

 • Probleemide lahendamine

 • Koostöö

 • Meeskonna kaasamine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Põgenemine maffia eest algab salapärase videoga, mis jutustab meeskondadele, et neid süüdistatakse täiuslikus varguses. Go Team rakendus juhib neid kontrollpunktidesse, kus nad peavad lahendama erinevaid foto-, video-, või nuputamisküsimusi ning mõistatusi, mis annavad neile vihjeid kogu lahenduse kohta. Meeskondadel on röövi toimepanemise ööst asju, mis aitavad neil lahenduseni jõuda.

Õpitulemused

Põgenemine maffia eest nõuab osalejatelt nii-öelda kastist väljas mõtlemist, et leida erinevaid vihjeid, üksteisega suhtlemist ja lõpuks saladusliku müsteeriumi lahendamist. Uudne meeskonnatööd soosiv realistlik kogemus võimaldab osalejatel saada eelkõige uutes ja tundmatutes olukordades tegutsemise kogemuse, kus mängivad rolli ka ettenägematud asjaolud ja tagajärjed. Iga vihje aitab neid sammu võrra lähemale nende lahendusele, kuid nii ajalimiidi kui ka ettenägematute asjaolude ilmnemisel hakkab pinge mängu jooksul kasvama. Ilmsiks tulevad individuaalsed tugevused ja osalejad õpivad pingeolukorras reageerima ning rahu säilitama.

Suur pilt
Play Video

Suur pilt annab meeskondadele võimaluse luua ühiselt kunstiteos, mis visualiseerib teie organisatsiooni väärtusi. 

 • Organisatsiooni väärtused

 • Arengu jälgimine

 • Meeskonna kaasamine

 • Koostöö

Kirjeldus

Suur pilt, mis võib olla inspireeritud näiteks firma logost, väärtustest ja eesmärkidest, toodetest või brändist, pannakse kokku paljudest väikestest. Alguses jagatakse osalejad väiksematesse meeskondadesse ning iga meeskond on vastutav ühe või paari lõuendi maalimise eest. Iga lõuend on väike osa treeningu käigus valmivast kunstiteosest. Meeskonnad varustatakse pintslite, värvide, väga vähese informatsiooni ja teadmatusega lõpptulemuse osas. Selles olukorras peavad meeskonnad koostööd tegema garanteerimaks, et jooned ühilduvad ja värvid sobivad. Kui kõik meeskonnad on lõpetanud, siis kogutakse lõuendid kokku ja need raamitakse. Kunstiteose võib hiljem riputada üles kontorisse sümboliseerimaks meeskonnatöö olulisust.

Õpitulemused

Kõik meist teavad, et aeg-ajalt on oluline astuda samm tagasi ja vaadata üldpilti, eriti siis kui on oluline mõista organisatsioonikultuuri ning seda, kuidas inimesed töötavad ja suhtlevad omavahel. Selle meeskonnatreeninguga tugevdatakse meeskonnatööd, koostööd ja kommunikatsiooni, sest erinevaid etappe läbides maalitakse üheskoos tõeliselt eepiliste propotsioonidega kunstiteos. Suur pilt pakub tõeliselt väärtusliku hetke igale organisatsioonile tähistamaks ühist visiooni ja kõigi kaasatust. Tegu ideaalse näitega, kuidas koostöö, omavaheline suhtlus ja üldpildi mõistmine viivad silmapaistvate tulemusteni.

ibuild
Play Video

ibuild õpetab, kuidas jõuda tulemuseni olukorras, kus igal meeskonnaliikmel on oma roll täita info edastamisel. Mis infot aga täpselt edastatakse, teab vaid üks osaleja. Teistel tuleb selle teabe alusel aga tegudele asuda. Sammhaaval tuleb leida viis koostööd teha, et toimiva lahenduseni jõuda.

 • Koostöö

 • Strateegiline mõtlemine

 • Kommunikatsioon

 • Projektijuhtimine

Kirjeldus

Selles ülimalt kaasahaaravas tegevuses keskendutakse osakondadevahelisele suhtlusele ja koostööle. Igal osaleja mängib oma meeskonna edus olulist rolli. Osalejad jagatakse väiksemateks rühmadeks ja neile antakse suhtlusahelas konkreetne roll. Eesmärk on luua lihtsatest elementidest koosnev mudel, järgides valitud strateegiat ja tehes seda kõike piiratud aja jooksul.

Õpitulemused

ibuild on ühendav kogemus, mis keskendub sujuva suhtlemise ja tagasiside tähtsusele. Määravaks saab ka samm-sammulise strateegia loomine. Paika on pandud ranged reeglid, et rõhutada informatsiooni täpse edastamise põhimõtteid. ibuild on suurepärane võimalus parandada ettevõttesisest kommunikatsiooni erinevate töötajate, meeskondade või osakondade vahel. Positiivne mõju ilmneb ka suhtlusele meeskonnast väljaspool, näiteks klientide või partneritega. Analüüsides kogemust on osalejatel võimalik tõmmata paralleele keerukate suhtlusolukordadega tööelus ja leida ühiselt võimalikke lahendusi või ennetusviise.

Minutimäng
Play Video

Telemängudest inspiratsiooni saanud Minutimäng, kus teie meeskonnad võistlevad erisugustes ja kummalistes 60-sekundilistes väljakutsetes, on täis põnevust aga ka nalja ja naeru. 

 • Võistlusvaim

 • Ajajuhtimine

 • Meeskonna kaasamine

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Kui mängu läbiviijad teevad väljakutse teatavaks, on meeskondadel võimalus omakeskis arutada, kes meeskonnaliikmetest selle ülesandega hakkama saaks. Kui võistlejad on välja valitud, hakkavad nad võistlema, et ülesanne sooritada ühe minuti jooksul. Seejärel liigutakse uue ülesande juurde. Programmi jooksul peavad ürituse läbiviijad punktitabelit, et meeskonnad teaksid oma tulemusi ja asetust pingereas.

Õpitulemused

Minutimäng on kaasahaarav, energiline ja tohutult lõbus. See aitab kaasa meeskondade suhtlemisoskustele ja aitab arendada strateegilist mõtlemist. Kõik ülesanded on lõbusad, kaasavad ja avatud formaadiga, mis julgustab kõiki osalema. Samas tunnevad osalised ennast mugavalt, kuna neid ei sunnita olema tähelepanu keskpunktis. Minutimängus osalejad õpivad tundma oma meeskonnakaaslasi väljaspool oma tavapärast töökeskkonda vabas ja lõõgastunud keskkonnas.

Mänguasjade tehas
Play Video about Toy Factory

Meeskonnad tuvastavad komponente, moodustavad tootmisliini ja toodavad lastele mänguasju.

 • Koostöö

 • Heategevus

 • Kliendisuhete juhtimine

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Jälgige, kuidas kolleegid ühinevad meeskonnaks, kui nad lahendavad erinevaid justkui lõputult konveierilindilt tulevaid ülesandeid lõppeesmärgiga toota mänguasju abivajavatele lastele. Mänguasjade tehas sobib läbi viimiseks nii konverentsil kui ka kontoris kohapeal; mäng on paindlik ja läheneb meeskonnatööle uue nurga alt tõstes sotsiaalse vastutuse temaatika teadlikkust.

Kõik meeskonnad varustatakse erinevate puuosadega, millest neil tuleb luua kõrge kvaliteediga mänguasjad. Kolmemõõtmelised joonised, mis kujutavad üksikasjalikult mänguasjade kujundusi, suunavad osalejad protsessis. Kuid toodangu kvaliteet pole ainus oluline tegur edu saavutamiseks, vaid simulatsiooni käigus mõõdetatakse ka tähtaegadest kinni pidamist. Võistkonnad peavad omavahel tegema koostööd, et jõuda eesmärgini.

Planeerimise etapis peavad meeskonnad ära tundma vajalikud komponendid, jagama vastutused ning moodustama kindlalt kulgeva tootmise. Kui kvaliteet on tagatud, siis kaunistatakse mänguasjad loovalt, kasutades soovi korral selleks ettevõtte brändi värve ja kujundust.

Stimulatsiooni teises etapis on vajalik loominguline lähenemine, sest meeskonnad peavad loodud mänguasju kasutama õpetlike ja haaravate mängude loomiseks. Lõbus ja vabamas vormis finaal annab kordamööda igale meeskonnale sõna, et nad saaksid demostreerida, millist väärtust loovad nende mänguasjad.

Loodud mänguasjad saab pärast annetada mõnele abivajavale lasteaiale, lastekodule või koolile.

Õpitulemused

Juurutage tõhus tootmisliin ja kvaliteedikontrolli süsteem, et saavutada klientide rahulolu. Osalejad saavad ülevaate klienditeeninduse nüanssidest, kuid loovad ka mänguasju tõelistele lõpptarbijatele – abivajavatele lastele.

Ahelreaktsioon
Play Video

Tekitage terve seeria ahelreaktsioone.

 • Meeskonna dünaamika

 • Suhete loomine

 • Loov mõtlemine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Osalejad on sageli üllatunud sellest, mida nad hulga kummaliste esemete abil luua võivad. Kui neile esmakordselt seda ülesannet tutvustatakse, on hämmeldunud pilgud tavaline nähtus. Mängulaua ja põhjalike mängukaartidega varustatult peavad meeskonnaliikmed kõigepealt omavahel nõu ja seejärel jagavad infot ja ressursse teiste meeskondadega, et töötada välja strateegia lihtsate, ent loominguliste seadmete valmistamiseks. Planeerimise ja ehitamise käigus tekib osalejatel järjest selgem arusaam sellest, milleks nad grupina ühise eesmärgi saavutamise nimel võimelised on. Kui kõik seadmed on valmis, ühendavad meeskonnad need omavahel, luues pika ahela, mille komponendid üksteist mõjutavad. Korduvad testid võimaldavad kõikidel osalejatel oma seadmeid kohandada ja veenduda, et need algusest lõpuni ilma katkestuseta töötavad.

Kui seadmed on valmis ja testitud, järgneb pinget ja põnevust täis ahelreaktsiooni vallapäästmine. Osalejad tulevad kokku ja tähistavad oma ühise eesmärgi nimel tehtud koostöö tulemuse lahtirullumist nende endi silme ees.

Õpitulemused

Edukad meeskonnad saavad aru ülesandest, kaartidest, nende käsutuses olevatest ressurssidest, teevad esialgse plaani ja seejärel töö käigus annavad sellele hinnangu ja kohandavad ning vajadusel muudavad oma algset plaani. Meeskonnatööna luuakse ühine nägemus ning töötatakse välja ühine strateegia, mille elluviimiseks kasutavad meeskonnad oma häid projekti- ja ressursside jagamise oskusi. Edu saavutamiseks ja loovuse arendamiseks peavad meeskonnad tingimata omavahel koostööd tegema ning teadmisi ja ressursse jagama. Testimise ajal õpivad meeskonnad raskuste kiuste jätkama ning pöörama tähelepanu detailidele, et lõpuks saavutada parim võimalik tulemus.

Hübriidsündmused

Swipe Face House Party
Swipe Face House Party

Virtuaalne peo käimatõmbaja!

 • Meeskonna tugevdamine

 • Suhete loomine

 • Meeskonna tunnustamine

 • Heaolu

Kirjeldus

Swipe Face House Party on lõbus meeskonnatööd arendav selfie-mäng, mis ergutab ettevõtte pidudel osalejaid ja aitab pidu käima tõmmata! Koheselt kaasahaarav ja lihtsa ülesehitusega Swipe Face House party on suurepärane tööriist, millega peo alguses pidulisi ergutada. Kui kõik osalejad on läbi veebi üritusega liitunud, teevad nad koos meie karismaatilise peojuhiga soojendusharjutusi ning sisenevad seejärel oma nutitelefoniga mängu QR-koodi abil (ei vaja spetsiaalset rakendust!). Mängus antakse osalejatele ette pildi kriteeriumid ning neil tuleb võtta vastav selfie-poos. Energia hakkab tõusma ning üsna pea hakkavad osalejad lõbusate piltide nimel silmi pööritama, tiigri kombel möirgama või oma kodus ringi jooksma, et leida vajalikud esemed parima peomütsi jaoks. Mäng on üsna tempokas, kuna mängijatel on iga pildi tegemiseks ette antud piiratud aeg, tänu millele on lõpptulemused ülimalt naljakad! Mängust saavad osa võtta kõik meeskonnaliikmed ning peale igat vooru saavad mängijad üksteise pilte hinnata. Kui kõik voorud on läbitud ja piltidele hinded antud, kuulutatakse välja mängu üldvõitja!

Õpitulemused

Swipe Face on loodud selleks, et taaslavastada näost-näkku pidude ühist sidet ja humoorikaid situatsioone. Swipe Face House party võimaldab mängijatel lõõgastuda ning õppida üksteist vabas õhkkonnas paremini tundma. Mäng soodustab üksteise toetamist, üheskoos lõbutsemist ja kaasatust. Kodus leiduvate rekvisiitide leidlik kasutamine ja jäädvustatud piltide humoorikus aitab säilitada omavahelist sidet, tugevdada ettevõtte kultuuri ja motiveerida kaugtöömeeskondi. Soovi korral on võimalik Swipe Face lahendust kohandada vastavalt Teie ettevõtte brändile või põhisõnumile.

ibuild - hübriid
ibuild - hybrid teams

Arendage meeskonna suhtlemisoskuseid kus te ka poleks

 • Protsesside täiustamine

 • Kommunikatsioon

 • Otsuste tegemine

 • Koostöö

Kirjeldus

ibuild on kui visuaalne telefonimäng, kus sõna või fraasi asemel tuleb taasluua kujutis, mida näeb vaid üks meeskonnaliige. Hübriidversioonis on selleks osalejaks kaugmeeskonnaliige, kes ühineb teistega digilahenduse abil. Arhitekt kirjeldab kujutist kullerile, kes peab sõnumi edasi andma ehitajale. Viimase ülesandeks on saadud info alusel esialgsele kujutisele võimalikult sarnane visuaal luua. Kõike seda toetab tagasisidestaja, kes oma rollist tulenevalt vaid jah/ei vastuseid tohib anda, et meeskonda tulemuste saavutamisel toetada! Igal osalejal on eduka lõpptulemuse saavutamisel mängida märkimisväärne osa ning omavahelised suhtlusbarjäärid tuleb kiirelt ületada.

Õpitulemused

ibuild ühendab osalejaid nii kohapeal kui virtuaalselt ühinedes. Määravaks saavad nii tõhus sõnakasutus, küsimuste küsimise oskus, mõistete ühine lahtimõtestamine kui ka strateegia loomine. Suhtluses testitakse virtuaalseid lahendusi ja kohapealseid võimalusi, aga ka verbaalse ja visuaalse infovahetuse eeliseid ja väljakutseid. ibuild loob barjäärid suhtlusele, mis võimaldab analüüsida suhtlustõkkeid igapäevatöös ja leida võimalusi muuta sujuvamaks nii meeskonnasisene suhtlus kui kommunikatsioon väljapoole. Meetodi võimalikeks õpiväljunditeks saavad nii suhtlemise arendamine erinevate tööviiside korral aga ka hoopis kliendisuhete paranemine.

Nagu kaks tilka vett
Picture Perfect

Asi pole pildis, asi on inimestes, kes on pildil!

 • Töötajate kaasamine

 • Probleemide lahendamine

 • Koostöövaim

 • Motivatsioon

Kirjeldus

Nagu kaks tilka vett on meeskondlik kaugmeeskonnatöö arendamise meetod, kus osalejad püüavad taasluua laia valikut erinevaid lõbusaid pilte. Kasutada on vaid kodus leiduvad kostüümid, aksessuaarid ja kasvõi kööginõud ja lambivarjud! Tulemuseks on lõbusad visuaalid, mis mõnikord on suisa nagu kaks tilka vett originaaliga.

Osalejad jagunevad tiimidesse ja asuvad taaslooma valikut pilte. Punkte toob iga pilt, kuid lisapunkte annavad loovus, huumorisoon ja detailide märkamine. Tulemustega tutvumise käigus hääletavad osalejad oma lemmik-piltide poolt ning võitja pärjatakse igavese au ja kuulsusega! Pildid jäävad loomulikult meeskonnale, et meenutada loovust ja lõbusat elamust veel edaspidigi.

Õpitulemused

Nagu kaks tilka vett on kaugmeeskondi arendav põnev tegevus, kus töötades väikestes tiimides toetavad osalejad teineteist ideede, lahenduste ja toetusega. Loovus ja looming toovad lisapunkte ning innovatsioon on meetodi südames: asi pole pildis, vaid inimestes pildil! Kiivriks võib olla lambivari ja kilbiks pannikaas. Loovuse piire kompides jõutakse eriti põnevate tulemusteni. Tegevus vajab ligipääsu veebibrauserile ja videokonverentsitarkvarale. Kõik ülejäänu korraldab ära meie meeskond!

Kõik pildile
Play Video about In the picture

Meeskonnad lasevad endast teha pilte, mis kombineeritakse ühtseks kollaažiks.

 • Missioon, visioon ja väärtused

 • Konkurentsieelis

 • Töötajate kaasamine

 • Energia ja tähelepanu suunamine

Kirjeldus

Tihti tõdetakse, et organisatsiooni suurimaks väärtuseks on inimesed. Viis, kuidas need inimesed omavahel töötades sünergia saavutavad, on see, mis loob organisatsiooni ja ka selle kuvandi väljapoole. Sama palju kui logo, esindavad ka töötajad kõigis oma tegemistes organisatsiooni brändi. Kõik pildile kasutab seda teemat ja näitab läbi mänguliste tegevuste, kui oluline on iga töötaja tervikliku seisukohalt.

Konverentsile saabudes pildistatakse igat osalejat erinevat värvi taustadel. Konverentsi ajal töödeldakse pilte selliselt, et üritus saaks lõppeda mõjuva tulemusega, milles mängivad rolli kõik pildistatud.

Muusika saatel hakkavad osalejad nägema ekraanil pilte endast. Kõigepealt on näha kiirelt vahetuvad pildid üksikutest inimestest, siis montaaž neljast pildist, kuueteistkümnest pildist, kuuekümne neljast pildist jne. Kui vaade justkui taganeb ja kiirus muudkui kasvab, siis on näha aina rohkem ja rohkem pilte ning lõpuks on võimatu neid kokku lugeda. Vaade taganeb veelgi ja lõpuks on näha, et kõik pildid moodustavad kokku organisatsiooni logo või konverentsi teema.

Kõik pildile on mõjus kolmeminutiline konverentsi haripunkt, mis väärtustab organisatsiooni omanäolisust ja inimeste panust organisatsiooni väärtuse loomisel.

Õpitulemused

Kõik pildile on mõjus haripunkt konverentsil, õhtusöögil või pidulikul vastuvõtul, mis väärtustab organisatsiooni omanäolisust ja inimeste panust organisatsiooni väärtuse loomisel. Kõik pildile rõhutab, et igal üksikisikul on organisatsioonis oma roll ning üheskoos luuakse organisatsiooni kultuur ja kuvand.

Go Team annetustejaht
Play Video about Go Give

Tundke Go Team rakendusega andmisest rõõmu.

 • Võistlusvaim

 • Meeskonna tunnustamine

 • Ajajuhtimine

 • Heaolu

Kirjeldus

Kasutades tahvelarvutit ja Go Team rakendust, peavad meeskonnad valima igas kontrollpunktis heategevusliku projekti. Nooled juhatavad meeskondi nende valitud teekonnale. Kontrollpunktidesse saabumisel peavad meeskonnad tegema koostööd, et läbida GPS-i põhised väljakutsed, mis sisaldavad küsimusi, nuputusülesandeid, piltmõistatusi või aja peale sooritatavaid ülesandeid. Edu korral on võimalik toetada väljavalitud projekti. Seejärel liigub meeskond järgmisse sihtkohta ja seisab silmitsi uue väljakutsega.

Liikumised, tagasiside ja tulemused esitatakse meeskondadele võitluse jooksul reaalajas. Kodubaasis jälgitakse meeskondi ja meeskonnad võivad saada võistluse kontrollpunktides boonusmissioone, mille tulu annetatakse kogu projektile. Go Team rakendus hõlmab erinevaid sihtkohti ja maastikutingimusi, mistõttu võivad osalejad seista silmitsi suurlinnade saginaga, konarlike teeradadega, metsaaladega või isegi veekogudega.

Go Team annetustejahi rakendamisvõimalused on piiritud, seda on võimalik kasutada nii töötajate kaasamiseks, personali koolitamiseks, tooteesitlustel, turunduse ja kampaaniate jaoks või tagasiside kogumiseks. Avastage oma konverentsi toimumiskoha ümbruskonda, rakendage õpiväljundeid, lõbutsege ning ergutage oma meeskonda samal ajal mõjutades elusid üle planeedi.

Õpitulemused

Go Team annetustejaht tekitab meeskondade vahel sõbraliku võistluse, kuid samaaegselt soodustab ka kogu grupi koostööd, kuna töötatakse ühise eesmärgi nimel!

Ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud tulemused

Kujutage ette, et iga kord, kui te osalete mõnel meeskonnatöö arendamise tegevuses, täidab see mõne vaesuses elava lapse kõhu…keegi saab ligipääsu elupäästvale veele … või istutatakse puu…

B1G1 on sotsiaalne ettevõte ja mittetulundusühing, mille missiooniks on luua andmist väärtustav maailm. Erinevalt tavapärastest platvormidest aitab B1G1 väikse ja keskmise suurusega projekte, mille sotsiaalne mõju on vahetum ja väikeste halduskulude tõttu ka suurem. Seega võib mõju avaldada ka vaid 1 sendi annetamine!

Go Team annetustejaht sobib ideaalselt B1G1 heategevuslike projektidega. Enne üritust aitame me Teil välja valida B1G1 projektid, mille heaks teie meeskond saab annetuse teha. Tuginedes soovitud õpitulemustele aitame teil oma grupi jaoks välja valida sobivaima raja ja väljakutsed.

Reis ümber maailma - jõulueri
Play Video

Meeskonnad tutvuvad erinevate riikide pühadetraditsioonidega kihutades läbi virtuaalse öö, et lastele kinke jagada.

 • Motivatsioon

 • Ühine jagatud kogemus

 • Meeskonna dünaamika

 • Tõhus kommunikatsioon

Kirjeldus

Osalejad kohtuvad videokonverentsilahenduse vahendusel ja ühinevad mänguga rakenduses, kus igal meeskonnal tuleb valida jõuluvana ja päka-pikud, et asuda virtuaalses öös üle maailma seik-lema ja lastele kinke viima! Tegevuse käigus tuleb lahendada pühadeteemalisi ülesandeid, mis põhinevad erinevate piirkondade pühadetavadel. Õiged vastused täidavad porgandivarusid, mis hoiavad lennuvalmis põhjapõdrad. Päkapikud näevad ülesandeid, kuid ei saa ise neile vastata. Jõuluvanal on küll võimalus rakenduses vastuseid sisestada, kuid ülesandeid ta ise ei näe. Iga maailmajagu valvab taimer, mis hoiab tempot. Kogutud punktid võime muuta toetuseks valitud heategevusorganisatsioonile!

Õpiväljundid

Reis ümber maailma – jõulueri annab osalejatele võimaluse panna pausile igapäevategevused, tuttavad rollid ja ülesanded ning suhelda kolleegidega lõbusa informaalse tegevuse käigus, millest ei puudu oma väljakutsed ja arengu-võimalused! Kuigi infot sündmuse kohta on vähe, alustavad meeskonnad planeerimisega ning edukaimad võtavad kiirelt kasutusele agiilse lähenemise, et muutuvates oludes ümber orienteeruda. Uudishimu, loov mõtlemine ja analüüsivõime viivad meeskonna eduni! Eriilmeliste ülesannete lahendamisel lähevad käiku kõigi osalejate oskused, teadmised ja tugevused. Suhtlemisoskuste areng on pea paratamatu.