Lahkuse retsept

Meeskonnad koostavad annetatavate toiduainete juurde retsepte, et kergendada abi saavate perede elu.

Peamised tulemused

  • Meeskonnatöö

  • Ettevõtte sotsiaalne vastutus

  • Loovust arendav

  • Probleemide lahendamine

KIRJELDUS

Meeskondade ülesandeks on piiratud hulga konservide ja kuivainete kombineerimine maitsvaks 2-käiguliseks õhtusöögiks. Seejärel võistlevad nad parima retsepti koostamises kasutades eelnevalt alles jäänud toiduaineid. Peale ürituse lõppu annetatakse  toiduained koos retseptidega Toidupangale. Retseptid on olulised, sest tihti jääb majanduslikes raskustes peredel puudu ajast ja oskustest, et saadud toiduabist maitsev toidukord luua. ÕPIVÄLJUNDID

Lahkuse retsept kaasab osalejaid sisulisse heategevusse. Hea eesmärgi nimel töötamine motiveerib neid aktiivsemalt kaasa lööma ning meeskonnatööd tegema. Piiratud toiduainete kombineerimine suupäraseks söögikorraks nõuab meeskonnaliikmetelt loovust ja pingutust. Tegevus pakub topelt rõõmu läbi lõbusa koostöö ja inimeste aitamise. Soovi korral on võimalik peale retseptide koostamist arutleda, kuidas veel puudust kannatavate peredele toeks olla.   Veel valikuid:

20220824_165740
Väärtuse värv
20220615_181222
Meeskonna Tangram