3 enesejuhtimise nippi, et kaugtöö edeneks

Kuidas korraldada kaugtööd nii, et see meile rohkem kasu ja vähem väljakutseid looks? EnterTraining OÜs oleme kaugtööd teinud algusest peale ja kogemust teistestgi organisatsioonidest on kokku üle 14. aasta. Selle kogemuse baasil oleme saanud toetada mitukümmet meeskonda nii äkilise kaugtööle ülemineku kui rahuliku harjumise faasis. Siin on mõned ideed, mis on 2020 jooksul korraldatud töötubade vältel eriti tähelepanu pälvinud.

1. Ole lahke

2020 oli aasta täis kiireid muutuseid ja suuri väljakutseid. Mõne jaoks tähendas see üksindust ja eraldatust, kui teised veetsid pea iga hetke pere või korterinaabritega. Mõni kaotas töö, kui teised rabelesid mitmel rindel. Hirmu ja ärevust jagus ilmselt kõigile. Seetõttu on suurimaks kingiks sellel keerulisel ajal lahkus nii iseenda kui teiste vastu. Ükskõik, kas töötame kodust, kohvikust või kontorist; üksi või kolleegidega kõrvuti; tehes kaugtööd või midagi muud. Serena Chen kirjutab enese vastu lahke olemisest oma 2018.a. artiklis ajakirjas Harvard Business Review:

“Enese vastu lahkust üles näitavad inimesed kasutavad järgmiseid käitumismudeleid: esiteks on nad oma ebaõnnestumiste ja vigade suhtes pigem lahked kui hukkamõistvad; teiseks mõistavad nad, et läbikukkumine on inimlik; ja kolmandaks suhtuvad nad negatiivsetesse emotsioonidesse tasakaalukalt – nad lubavad endale küll kehva enesetunnet, kuid ei lase negatiivsetel tunnetel oma elu juhtida.”

No alt text provided for this image
Foto: Camilo Jimenez, Unsplash

See juhib meid kenasti järgmise enesejuhtimise nipi juurde kaugtööd tehes, milleks on tunnete juhtimine.

2. Juhi oma tundeid

Alustuseks tahan ära märkida ühe olulise aspekti: tunded ja emotsioonid ei ole sünonüümid! Emotsioonid tekivad meie kõige vanemas ajuosas enne mõtete lisandumist. Tunnete üle on meil aga hoopis rohkem kontrolli, mistõttu saame neid ka ise tõhusalt juhtida! Kui me näiteks märkame kiiresti liikuvat eset meie poole liikumas, ei ole meil erilist kontrolli keemilise reaktsiooni üle, mis meie kehades hetkega toimub. Küll aga saame me teadlikult otsustada, kas lubame sellel muutuda ärevuseks iga kord liikluses olles.

This image has an empty alt attribute; its file name is 1.jpg
Meditatsioon on imeline viis hoida oma emotsionaalne tervis korras ja tõsta keskendumise võimekust. Minu jaoks on see oluline osa tööpäevast, et suudaksin valmistada ette tõhusaid koolituspäevi.
Foto: David Brooke Martin, Unsplash

Olles kogenud paanikahooge ja kõrgenenud ärevust, olen avastanud tööriistu, millega oma tundeid juhtida. Need ei pruugi töötada emotsionaalse reaktsiooni hetkel, kuid nad aitavad mul otsustada, millistel emotsioonidel luban jääda pikemalt tundena pidama. Ka keerulisel kaugtöö ajal.

Minu tunnete juhtimise nimekirja kuuluvad:

  • Tänulikkus
  • Meditatsioon
  • Fookuse juhtimine
  • Asjade minna laskmine
  • Seltskonna valimine
  • Asjade kirjapanek

Muidugi on igaühel neist oma loogika, kuid kõik täidavad eesmärki hoida mind õnneliku ja tegusana. Minu jaoks on see ideaalne kombinatsioon! Kui aga kaugtööst tingitud stress kipub liiga kõrgele ronima, kasutan Tim Ferrisse hirmu juhtimise kontseptsiooni. Selle mõtteharjutusega on mugav tuvastada kõige hirmuäratavamad stsenaariumid, leida viisid nende ennetamiseks ja panna paika sammud juhuks, kui halvim stsenaarium siiski juhtuma peaks.

Suuremas plaanis aitab mõtteid ja tundeid juhtida aga ka enesejuhtimisest tuttav teema – motivatsioon.

3a. Mõista motivatsiooni

Kui mõistan enda motivatsiooni teatud tunnete taga, saan otsustada, kas neid tundeid tasuks hoida või neist lahti lasta. Hirm seoses viimase aasta olukordadega on mõistetav. Samuti oleks arusaadav lasta sel hirmul muutuda püsivaks ärevuseks, lõpetada töötamine ja oodata olukorra normaliseerumist. Samas tean ma, et mind motiveerib põnevus – muutuste loomine, väljakutsete lahendamine, kaosest millegi uue loomine. Nii et 2020. aastal just seda tegingi! Ärevuse asemel pöörasingi hirmu hoopis põnevuseks.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2.jpg
Lõbutsemine võib tunduda nagu valikuline või isegi ebasoovitav osa tööst, kuid see ei tohiks nii olla. Kolleegide või klientidega koos naermine tõstab teie kõigi energiataset ning suurendab seotuse ehk ühenduse tunnet. See on aga oluline osa motivatsioonist. Nii et naerge aga terviseks!

Selle asemel, et igatseda seda, mis ära jäi (nagu kontakt-koolitused), suunasin oma energia sinna, kus seda enim vaja oli (online sündmustele, millega kliendid said toetada oma meeskondi kaugtööle üleminekul). Ma ei teadnud, kuidas korraldada suurepäraseid online sündmuseid, kuid ehitasin sellele, mida teadsin ja oskasin ning nuputasin juurde kõik selle, mis kontaktsündmustest erineb. Kindlasti saaksin neid teha veel paremini ja naudingi väga seda kasvu ja arengut, mida selline suur väljakutse endaga kaasa toob! See motiveerib mind hommikuti tööle asuma, uusi sündmuseid planeerima ning programme koostama. Nii sain rakendades oma sisemist motivatsiooni pöörata keerulise olukorra hoopis väga positiivseks teekonnaks.

Selleks, et motivatsiooni paremini mõista, süvenesin juba ammu autorite Deci ja Ryan uurimistöödesse ja täiendasin oma mõtteid ka Daniel H. Pink’i raamatuga “Drive”. Tasapisi kujunes välja mu enda fantastiline nelik, kuhu mahtusid sisse nende autorite ühised ja unikaalsed aspektid. Nii on minu sisemise motivatsiooni fantastiline nelik selline:

  • Meisterlikkus
  • Autonoomia ehk iseseisvus
  • Seotus ehk ühendus
  • Eesmärgistatus

3b. Kasuta motivatsiooniteooriat praktikas

Kasutades nelja sisemise motivatsiooni sammast, saan ehitada üles enda jaoks sobivad käitumismehhanismid. Pandeemia tõttu uute väljakutsete leidmine pakkus mulle tegevusi, mis olid küll piisavalt uudsed, kuid mitte täiesti hoomamatud. Nii sain rakendada meisterlikkust. Iseseisvuse säilitamiseks hoidsin pidevalt tasakaalus suuremat pilti ja väikseid selgeid samme, mille üle otsustada ja mida kontrollida on lihtsam kui püüda mõjutada globaalseid tegureid. Ühenduse hoidmiseks investeerisin aega ja energiat heade suhete hoidmiseks ja loomiseks nii pere ja sõprade kui ka klientide ja partneritega. Eesmärgipärasuse soovi täidab mu töö alati, täpsest formaadist hoolimata, sest hoian eesmärki selgelt silme ees. Soovin toetada meeskondi nende arengus, et nad jõuaksid sujuvamalt oma maailma mõjutavate visioonideni. Seda saan teha nii kontakt- kui online sündmustel. Kui praegu on olulisem töötada indiviidide ja nende väljakutsetega, olen ikka teel oma visiooni poole. Iga meeskond koosneb ju üksikisikutest. Enesejuhtimine, sisemine motivatsioon ja hirmude juhtimine on teemad, mis toetavad läbi indiviidide arengu ka meeskondi.

Olles lahke enda ja teiste vastu, juhtides oma tundeid ja jälgides sisemise motivatsiooni karikate taset olen saanud tuua sellesse veidrasse perioodi palju arengut nii iseendale kui oma klientidele. See rõõmustab ja kannustab mind väga, nii et jätkan rõõmuga sel arenguteekonnal!

Kui ka Sinul või Su meeskonnal oleks kasu enda ja meeskonna arendamisest kaugtöö sõbralikumaks ja muutustele vastupidavamaks, siis võta julgelt ühendust! Jagame meeleldi oma kogemust ja seotud teooriaid, et tõsta meeskonnakultuuri EnterTrainingu moodi.

Mõtteid meeskonna toetamisel muutuste ajal leiad siit.

Kuidas koos tähistada, kui kokku ei saa?

Kaug- ja hübriidmeeskonnad on igapäevaelu pea kõigis organisatsioonides. Kaugtöö plusse ja miinuseid on arutatud üksjagu ja tulemused on selged: meeskonna tõhusa toimimise nimel on vaja teha teadlikku tööd. Mõned näpunäited selle kohta leiad blogist või Kaubandus-Tööstuskoja teatajast. Üks selge samm on aga koos nii võitude kui väljakutsete tähistamine!

Tähistamine on oluline nii kontakt-, hübriid- kui kaugmeeskondades

Oot, väljakutsete tähistamine? Just. Väljakutsed on korraga nõmedad ja ägedad. Väljakutsed nügivad meid välja oma mugavustsoonist. See on ebamugav. Ebamugavus inimestele üldiselt ei meeldi. Kuid ühtlasi on see ainuke koht, kus toimub areng! Seetõttu kasutame isevärki väljakutseid ka oma meeskonnatreeningutel. Anname meeskondadele “hambusse” ülesandeid ja tegevusi, mis ei ole igapäevased. Mis panevad mõtlema, valikuid tegema, katsetama, analüüsima, õppima. Teisisõnu, arenema! Ja see on äge.

Iga aastalõpp, uue algus, sünnipäev ja tööjuubel on võimalus vaadata tagasi möödunule ja seada sihte edasiseks.

Pidasime kriisis hästi vastu? Miks? Mida sellest õpime, et ka järgmises kriisis edukad olla. Mida arvestama peame, et sujuvates oludes ind ei raugeks ja igav ei hakkaks?

Peame jõule tähistama kaugtööl? Kuidas? Olukorda ei saa muuta; leiame siis viisi, kuidas sellest maksimumi võtta! Mida sellest järgmisteks sündmusteks õpime? Ehk ei olegi need online sündmused nii kohutavad, kui õpime neid hästi korraldama ja leiame õiged partnerid.

Tiina-Katrina koolitamas hübriidsündmusel efektiivselt ekraanil esinemisest

Heal juhul käib õppimine heade partneritega käsikäes. EnterTrainingus oleme näiteks võtnud oma südameasjaks toetada meeskondi nende arengus. Enamasti tähendab see sündmuste loomist, mis arengut tekitavad või toetavad. Hiljuti on saanud aga pea sama oluliseks koolituste ja töötubade korraldamine, kus osalejad arendavad enda sündmuste korraldamise oskuseid. Näiteks Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga tegime hiljuti hübriidkoolituse tõhusa ekraanil esinemise kohta. Loe tagasisidet ja infot uue sündmuse kohta siin. Järjest kasvav on ka huvi online koolituste läbiviimise õppimise vastu. Koosolekute juhtimise koolitustest rääkimata!

Samas kuuleme ikka aeg-ajalt klientidelt, et las see areng ja õppimine jääda vahepeal tagaplaanile – teeme lihtsalt koos midagi lõbusat! Päris ilma mõtteta asju me teha ei oska, aga naer ja nali käib iga sündmusega kaasas. Alati. Sest isegi kui väljakutse on suur, annab huumor tuult tiibadesse ja laseb meeskonnal jõuda isegi ootamatute tulemusteni.

Kui soovid pühadelahedusi oma kaugmeeskonnale (ilma ei jää ka hübriid- ja kontaktmeeskonnad), vaata lähemalt siit, või kirjuta info@entertraining.ee ja teeme pühad põnevaks!

Kust tuleb tolm ja kuhu kaob motivatsioon?

Millest koosneb motivatsioon? Miks teda mõnikord on üle pea ja teinekord võib teda päevi oodata? Tutvustan siin oma motivatsioonikoogi retsepti, mis igapäevast tööelu toetab, on mõnestki kriisist läbi aidanud ning mitmel meeskonnakoolitusel osalejaid kõnetanud.

Aastaid tagasi üllatas Eesti avalikkust mastaapne sotsiaalne eksperiment, mille käigus pani tollane teater NO99 avalikkuse uskuma, et loomisel on uus poliitiline partei. Tegelikult tehti vaid teatrit. Tehti teatrit, eksperimenteeriti ja avastati üht-teist inimeste ja ühiskonna kohta. „Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha“ on üks suuremaid mitteametlikke uurimusi motivatsioonist. NO99 jaoks oli fookuses demokraatia toimimine ja valimised. Tulemused panevad mõtlema aga kaugemalegi.

Sisemine ja välimine motivatsioon

Simon Sinek’i “Infinite Game” paneb meid mõtlema pikemaajalisele vaatele, kus töötab paremini sisemine motivatsioon

Poliitilised mängud on heaks näiteks välisest motivatsioonist. Meie hirmude ja lootustega mängitakse, et saada meie poolehoidu. Sageli tähendab see aga mitte tingimata millegi pooldamist, vaid kellegi või millegi vastu olemist. Sest alternatiiv on muudetud hirmutavaks. Võime karta millegi kaotamist või muutust uues suunas. See ei pea olema isegi negatiivne muutus. Piisab muutuse enda hirmutavaks tegemisest. Need hirmud ei ole aga päriselt meie enda omad.

Sageli tuvastame rahulikult mõeldes, et isegi muutus, mida hirmsana näidatakse, võib olla nii meile endale kui ühiskonnale kasulik. Manipuleerimisest ja hirmutamisest räägib Simon Sinek oma hiljutises raamatus „The Infinite Game“ (lõpmatu mäng), kui näitest just vastupidistest ehk lõplikest mängudest. Kui eesmärk on lühinägelik, töötab väline motivatsioon ja hirmutaktika hästi. Aga mida teha, kui eesmärk on pikaajaline – kas siis ka väline motivatsioon töötab?

Ilma väärilise palgata ei taha keegi meist pikaajaliselt töötada, kui see tähendab väljakutset baasvajaduste ja teatud mugavuste rahuldamisele. Ometi oleme valmis panustama aega, energiat ja isegi raha oma hobidesse ja heategevusse. Miks? Raha on samuti näide välisest motivatsioonist, mis juhib meid vaid kuigi kaugele. Iga värbaja teab, et teatud piirist edasi ei ole palganumber enam määrav. Mängu tulevad hoopis mõjukamad tegurid.

Online meeskonnatöölahendused on suurepäraseks võimaluseks tuua meeskond kokku ja luua motivatsiooni arenguks viljakas pinnas! Autori pilt.

Olen motivatsiooni tulekut ja minekut uurinud pikalt nii isiklikuks tarbeks kui erinevate meeskondade toetamiseks. Pea kogu oma tööelu olen tegutsenud ise tööaega ja -kohta valides. Põgus flirt õpetajaametiga välja arvatud. Muidugi ka meeskonnakoolitusi korraldades ja esinedes on enamasti nii koht kui aeg üpris piiritletud. Kuid mitte alati! Covid-19 kriis tõestas, kui palju on arvatust rikkam virtuaalsündmuste maailm.

Meie portfoolios on üle 10 erineva veebipõhise meeskonnatöölahenduse ja online seminariteema, mis toovad meeskonnad kokku virtuaalselt. Füüsiliselt on osalejad ühinenud köögilaua tagant (olen saanud ohtralt inspiratsiooni remondiks), mere ääres jalutades või verandal päikest võttes. Paindlik töö muudab sisemise motivatsiooni rolli veelgi määravamaks. Selle käsitlemiseks on kokku pannud oma retsepti, et tagada mõnusaid motivatsioonielamusi. Loe edasi siin, või kutsu mind meeskonnale motivatsioonikõnet pidama!

1. Eesmärk

Dan Pink pakub oma raamatus „Drive“ välja kolm motivatsiooni koostisosa. Kaks neist ühtivad varem Deci ja Ryani sõnastatud enesemääratlusteooriaga, kuid üks neist on erinev. Selleks on eesmärk. Suund. Soov. Visioon. Need sõnad ei ole sünonüümid, aga igaüks neist kannab edasi mõtet, et meil on vaja mingit hetkeolukorrast kõrgemat või paremat nägemust. Täiesti võimalik on elada ilma ühtegi eesmärki sõnastamata. Raske on aga ärgata hommikuti motiveeritult ja pidada vastu ka rasketel aegadel ilma eesmärgita (ükskõik, kas raskuseks on liiga päikeseline suvepäev või keeruline ülesanne tööl)!

Erinevat laadi eesmärgid aitavad hoida tasakaalu. See on oluline sinu aju jaoks, mis eelistab vaheldust ja uudsust. Autori pilt.

Peep Vain annab oma raamatus „Kõige tähtsam küsimus“ mõtteainet eesmärkide sõnastamiseks. Üks suuremaid üllatusi minu jaoks oli raamatut lugedes eesmärkide erinevad tüübid. Kui mõtleme vaid suurte saavutuste peale, mida ideaalis saab ka numbriliselt mõõta, siis võivad väga olulised ja edasiviivad eesmärgid jääda kirjeldamata. Lisaks tulemuspõhistele eesmärkidele tasub läbi mõelda ka projektid ja kogemused, mis ellu väärtust toovad. Iga eesmärk aitab luua fookust ja teha päeva või nädala jooksul valikuid. Kui sead endale mitut laadi eesmärke, saad ühest tegevusest puhata teise mõtestatud tegevusega selle asemel, et haarata telefon ja surfata näiteks sotsiaalmeedias.

2. Ühendus

Teadlik meeskonnatöö juhtimine aitab luua vajalikku ühendust ning jõuda soovitud eesmärkideni. Autori pilt.

Eriti kogemuslikke eesmärke seades märkame, kui olulisel kohal on neis teised inimesed. Või täpsemalt meie suhted. Deci ja Ryan leiavadki enesemääratlusteoorias, et seotus või ühendus teiste inimestega on üheks määravaks sisemise motivatsiooni osaks. Eriti Covid-19 kriisi ajal üleöö kaugtööle kolides, määramatuse ja erinevate kohustustega toime tulles ning uutmoodi reaalsuses elades, kus pea kogu suhtlus kolis internetti, ilmnes ka mõtestatud suhtluse olulisus.

Kui meie eesmärgid on paigas, märkame ka selgelt, kes on need inimesed, kes meid nende suunas edasi aitavad. Kui teame, milliseid kogemusi elust ootame, avastame ka selgemalt, milliseid suhteid ellu soovime. Kolleegid, kellega on mõnus kohvinurgas juttu ajada, ei ole alati need, kelle juurde pöördume, kui otsime tuge tulemuseni jõudmisel.

Selleks, et saada selgust, kes jagavad meiega sarnaseid hobisid ja kellelt küsida nõu eelarvestamise või kliendisuhtluse kohta, tuleb suhteid luua ja elus hoida. Üks variant kolleegidega sisukamalt tutvumiseks on siin. Uus põnev lahendus on loomisel. Aitab iga mõtestatud meeskonnategevus ja ka lihtsad küsimused nagu – „kuidas sul täna läheb?“ „Millesse praegu enim aega panustad?“ „Mis tegevusi sel nädalal enim oled nautinud?“ See avab ka arutelu järgmise kahe motivatsiooni koostisosa üle, mida käsitlevad nii Pink kui Deci ja Ryan: iseseisvus ja meisterlikkus.

3. Iseseisvus

Täna võin teha ükskõik mida! Pilt: Morgan Housel, Unsplash

Ühendus viitab kvaliteetsete suhete olulisusele. Iseseisvus aga sellele, et saame ise valida vähemalt mingeid aspekte oma tegemiste juures. Olgu selleks seltskond, aeg, koht või muu. Isiklike eesmärkide saavutamisel oleme enamasti juhi rollis, tööl või pereringis võib keegi teine omajagu asju paika panna. Selleks, et motivatsioon säiliks, on oluline, et saaksime teha ise otsuseid ja valikuid selle osas, mis meid puudutab.

Juba lastepsühholoogias räägitakse sellest, kui oluline on anda lapsele valikuvabadust. Kui „mis sa selga tahad panna?“ võib olla paariaastase jaoks liiga mastaapne küsimus ja „pane selga see pluus“ liialt autoritaarne, siis „kas paned selga kollase või rohelise pluusi?“ hoiab head tasakaalu iseseisvuse ja valikuvõimalusega. Tööelus on ammu kahtluse alla pandud tööaja jälgimine kui ebavajalik kontrollimehhanism. Tegelikult on oluline ju tulemus ning kui see on meeskonnas ühiselt eesmärgiks seatud, aitab tööaja, -koha ja -vormi üle otsustamine hoida motivatsiooni tulemuse saavutamiseni!

4. Meisterlikkus

Meeskonnatöö on oskus nagu ka maalimine – seda saab õppida ja arendada, et saavutada meisterlikkus. Autor pilt.

Tulemuse saavutamine eeldab meisterlikkust. Eesmärkide juures rääkisime nende erinevatest tüüpidest, aga oluline on ka eesmärgi keerukus. Hea eesmärk on piisavalt keerukas, et me peaksime selle saavutamise nimel mõnevõrra vaeva nägema. Kuigi enne tegudele asumist (näiteks eesmärke paika pannes) tundub meile mõnus teha parasjagu lihtsaid asju, ei teeni see tegelikult meie huve ei pikas ega lühikeses plaanis.

Pikas plaanis on vaid lihtsalt saavutavate eesmärkide seadmine takistuseks meie arengule. Lühikeses plaanis tuleb välja, et liiga lihtsate ülesannete täitmine ei ole tegelikult mõnus! Meie ajud vajavad pidevat väljakutset, uut infot, mingit ülesannet, mille kallal pusida. Kui me seda teadlikult ise ei loo ja laseme nö lati alt läbi, mõjutab see meie motivatsiooni hoopis negatiivselt.

Piisavalt väljakutsuv ülesanne aitab meil aga areneda, suurendada kompetentsi eesmärgi valdkonnas ja rakendada oma olemasolevaid oskuseid neid üha lihvides ja arendades. See loob aga positiivse motivatsiooniringi: head tulemused motiveerivad edasi tegutsema ja kõrgemaid sihte seadma, need panevad taas rohkem pingutama ja see toob kaasa suurema arengu valdkonnas. Nii kasvab meie meisterlikkus ja motivatsioon. Motivatsiooniringi mõistes on aga seda olulisem, et seaksime eesmärke, mis on tõesti meie endi omad.

Loodan, et see motivatsiooni retsept aitab edasi nii töö- kui isiklikus elus, et seaksid sisukaid eesmärke, panustaksid kvaliteetsetesse suhetesse ja leiaksid võimaluse iseseisvuseks ning oma meisterlikkuse rakendamiseks!

Mis koostisosa on sinu meeskonnale kõige keerukam? Anna märku ja aitame!

Kuidas toetada meeskonda muutlikes oludes

2020.a. algus on andnud meile märkimisväärse õppetunni selle kohta, kui järsku võib elu muutuda. Kuidas toetada meeskonda, kus väljakutseid on nii ühiseid kui ka individuaalselt erinevaid? EnterTraining-s oleme nii enne koroonakriisi kui kriisi ajal töötanud väga erinevate meeskondadega ning saanud kinnitust mitmele põhimõttele, millest valik siin:

1. Too meeskond kokku

Kui muutused on kiired või suured, on hea tunda, et kolleegid on kõrval ja astume ühte sammu. Võta aega teha asju koos. Loo ruum ja aeg kokku tulemiseks: ka mõtestatud online kohtumised aitavad. Oluline on see, et tegevustes oleks järjekindlust. Kindlus selles, et midagi on jääv, aitab nautida seda, mis on muutumises. Ideid nii online, hübriid kui füüsiliselt koos toimuvateks meeskonnategevusteks leiad siit: catalystteambuilding.ee.

Sellest, kuidas edukalt online kohtumisi korraldada ja juhtida, saad lugeda siit.

2. Planeeri tulevikuks

Muutustekeerises tundub tulevikuks planeerimine pea võimatu. Kui me ei tea, mis toimub meie ümber, siis kuidas saame planeerida oma tegevust? Esiteks tasub meenutada meeskonna olemasolu põhjust – mis on meie „miks“, millest Simon Sinek räägib kui kõige alusest. Ühine „miks“ aitab hoida suunda ka siis, kui olud muutuvad. EnterTraining-s tegime selle harjutuse läbi ettevõtet luues ja soov luua meeskondades suuremat kaasatust kandis meid edasi ka koroonakriisi ajal. Uhked kasvuplaanid jäid pausile ja uued lahendused said kõige tähtsamaks, sest meie „miks“ oli selge ja muutunud oludes leidsime uued viisid meeskondade toetamiseks.

Teiseks on planeerimisel abi stsenaariumite läbi mõtlemisest. Me ei pruugi teada eriti täpselt, mida tulevik toob, aga me näeme tendentse. Nendeks plaanide loomine annab meile kindlustunde, et oleme tulevikuks valmis. Seda kinnitab ka Nokia juhatuse esimees Risto Siilasmaa, kes peab stsenaariumite planeerimist väga loomulikuks viisik tulevikuks valmistuda.

Kolmandaks on hea endale meenutada, et tulevik on kõik see, mis ei ole möödas, või just praegu. Ehk ka tänaseks päevaks plaanide tegemine annab meile suuremat kontrolli tunnet. Hea plaan ei ole tingimata viisaastaku plaan. Lisakasuks on suurem tulemuslikkus, sest planeerimine on ju iga produktiivsuse juhise keskmes!

3. Loo raamid

Raamidega on minul vastakad suhted. „Nii on alati tehtud“ lähenemine mind ei paelu. Aga selged „teeme nii, et jõuda nende tulemusteni“ raamid on muutunud igapäevasteks nii tööl kui eraelus. Selleks sain inspiratsiooni kummalisest kohast: nimelt üks maastikuarhitektide tehtud uuring laste mänguväljakutest näitas eredalt, kuidas aiaga ümbritsetud mänguväljakul on lapsed julged avastama ja piire testima. Ilma aitata mänguväljakul tekib aga hoopis kammitsetum käitumine, kuna enam pole selge, kus jooksevad raamid ja kui kaugele seigelda on veel turvaline.

Kui olud ümber pidevalt muutuvad, on hea hoida lihtsate asjadega rutiini. Millal päevaga alustan, millal teen fookustööd, millal teen pause. Isegi lihtsad ajaraamid lisavad turvatunnet ja julgust muutustega mängida.

4. Ole avatud

Küsi ja kuula. Nii murede mõistmiseks kui lahenduste leidmiseks on hea kasutada esmalt kõrvu ja alles seejärel suud. Meeskonnast võivad esile kerkida väga unikaalsed lood, aga joonistuvad ka läbivad teemad. Eeldamine ja arvamine ei vii meid kunagi samamoodi arusaamiseni, kui päriselt küsimine, huvi tundmine ja tõeliselt kuulamine. Kui olud muutuvad kiiresti, tasub ka nö check-in küsimusi sageli küsida. Nii annad meeskonnaliikmetele võimaluse ise olukorda analüüsida ja leida olulisim, mis välja tuua.

Räägi ka oma lugu. Kui sul on raske, jaga ka seda – see võib olla toeks teistele, kes samuti hädas. Ole aus, aga ära jää kinni. Keskendu sellele, kuidas keerulisest olukorrast edasi saad liikuda. Kuigi oleme sotsiaalsed loomad ja meie kõigi jaoks on tähtis teistega suhestumine, on oluline hoida nii ennast kui meeskonda liikumises. Kui raskused on arutatud ja õppetunnid tuvastatud, tasub seada taas siht edasi liikumiseks. Kasvõi päeva kaupa!

Jaga teavet, mis sinu käsutuses on. Kui oled ise infosulus, ütle oma inimestele, millal uut teavet tuleb. See aitab luua turvatunnet, et teadmatus ei kesta lõpmatult. Psühholoogiauuringud on näidanud, et me kipume tulevikku ennustama hetkeemotsioonidest lähtuvalt. Nii on keerulises olukorras end kehvasti tundes lihtne projitseerida seda tunnet ka tulevikku: kui praegu on halb, on ilmselt tulevik ka halb. Teadmine, et tulemas on mingigi muutus, mis meie enesetunnet mõjutab, on julgustav ja aitab luua positiivsemat plaani.

Klassikaline kommunikatsioonireegel kehtib: kui endal hakkab juba tunduma, et oled lootusetult palju sama asja korranud, on lootus, et info hakkab jõudma kogu meeskonnani! Seda kinnitas hiljutisel PARE klubi sündmusel näiteks IBIS hotelli juht Madis Laid. Läbipaistva suhtluse olulisust rõhutab ka Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern, keda hinnatakse sihikindla käitumise eest Covid-19 kriisi ajal.

5. Arenda kasvumõtteviisi

Oleme harjunud väärtustama püsivust, aga areng eeldab alati muutust. Kuigi lihtsam on mõelda positiivsest arengust muutuse tekitajana, tasub harjutada ka vastupidist lähenemist: iga muutus loob võimaluse arenguks

Kasvumõtteviisist kui heade tulemuste ja õnnelikuma elu loojast kirjutab Carol S. Dweck näiteks oma raamatus “Mindset: Changing the way you think to fulfil your potential”. Enamasti kõigumegi me kõik kahe mõtteviisis vahel: ühe järgi on kõik meie oskused ja omadused fikseeritud ja meie võimetel on kuskil selge piir ees: meie võimed on justkui ette määratud. Teine mõtteviis viib meid aga testima ja katsetama, et avastada uusi sügavusi oma saavutustes. Seda toetab uskumus, et saame hakkama ja suudame edasi liikuda ka siis, kui on raske. Oleme võimelised muutuma ja arenema ning areng on eriti suur just siis, kui saame vastu astuda uutele väljakutsetele.

Loodan, et leidsid siit vihjeid, kuidas oma meeskonda toetada ja uuele arengutasandile juhtida. Kui soovid täiendavat infot ja lahendusi just oma meeskonna vajadustest lähtuvalt, võta julgelt ühendust!