entertraining

Kõned, modereerimine

Meilt on võimalik tellida konverentside ja seminaride modereerimist ning erinevaid motiveerivaid ja inspireerivaid kõnesid.

Moderation

Tellides meilt rahvusvahelise kogemusega koolitatud moderaatori, saate lisaks tavapärasele esinejate tutvustusele ja esitluste kokkuvõtetele sisukalt juhitud päeva, millesse on sisse põimitud entertainingu elemendid. Nii on tagatud, et saalisviibijate energiatase on juhitud – alguses tähelepanu püütud ning peale lõunat või kohvipausi mõttetegevus taastatud.

Teemad, mida käsitleme

Arvestades EnterTraining kontseptsiooni värskust ja erilisust sobib teemade käsitlemine ja tutvustamine erinevatesse kontekstidesse nii valdkonnaülestes organisatsioonides kui ettevõtetes kohapeal.

Inspireerivad sõnavõtud:

Meeskonnatöö juhtimine ning arendamine

Kaasaegsete kohtumiste läbiviimine

Innovatsiooni igapäevaseks muutmine

Entertraining: kaasav ja kasulik elamus

Motivatsioon nii indiviidi, meeskonna kui organisatsiooni tasandil

Enesejuhtimine, fookuse juhtimine

Näiteid live ettekannetest:

Meeskonnatöö muutunud oludes

Tööinspektsioon

Uued tehnoloogilised lahendused üritustele: top 10 kaasavat ideed

IBTM World, Barcelona

EnterTraining sündmused

Baltic For Events Forum, Tallinn

Fookuse juhtimine

GSK

6 viisi oma mõtete juhtimiseks

Töötukassa Karjääriseminar

Innovatsioon igapäevaseks

Eesti Kaubandus- Tööstuskoda

Näiteid online ettekannetest:

Enesejuhtimine kaugtööl

Swedbank

Püsimajäämine kriisis

Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus

Kaug-meeskonnatöö motivatsioonist 

Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus

Kaug-meeskonnatöö korraldamine 

Juunika Koolitus: Tallinna Koolitervishoid SA

Kaug-meeskonnatöö juhtimine 

EBS liidri arenguprogramm

Mida kliendid meie kohta ütlevad

Helen

"Tiina-Katrina oli väärtuslikuks abiliseks minu kõne ettevalmistamisel. Ma polnud kunagi kõnega esinenud ja alguses kartsin seda teksti, aga Tiina-Katrina inspireeris ja julgustas mind väljakutsele vastu astuma. Kuna Tiina-Katrina kannab töövahendeid endaga kaasas ka reisides, leidsime sobiva aja videonõustamiseks väga kiiresti. Meil oli väga lõbus harjutada. Sain juhiseid, kus tasuks olla ilmekam ja kus teha mõttepaus, millistele küsimustele kõnes vastused leida ja analüüsisime koos, mis eesmärki soovin kõnega saavutada. Lõpuks tundsin ennast enesekindlalt ja ülesanne tundus täidetav. Küsin Tiina-Katrinalt kindlasti nõu ka edaspidi, sest tean, et ta suudab ennast panna kuulaja rolli igas olukorras."