Hooajalised sündmused
Sisukad suvesündmused

Meeskonnatreeningud välis – ja siseruumides

Võime jääda ootama ja vaatama, kuidas olukorrad kujunevad, või neil sarvist haarata ja neist parimat võtta! Meeskonnad vajavad ühtekuuluvustunnet ja usalduse ehitamist nii ühes kontoris töötades kui üle maailma laiali olles. Viimasel juhul tuleb tegevusi isegi teadlikumalt juhtida, sest kogemata kohvinurgas kokku sattumist ja jutuajamist virtuaalmaailmas üldiselt ei teki. Nii tuleb mõtestatud suhtluseks võimalusi luua. Kui juba kokku tulla, siis tasub sündmused tõeliselt meeskonna arengu heaks tööle panna! Heade tulemuste tähistamine ja väljakutsete analüüsimine aitavad tõmmata kokku möödunud aastat ja seada suunda järgmiseks. Töövälised väljakutsed ja mõnus meeleolu annavad selleks ideaalse võimaluse.

Suvel tahavad õues olla kõik – ka meeskonnad, kes soovivad oma koostööd parandada või lihtsalt ühiselt aega veeta. EnterTrainingul on tänu Catalyst Global Teambuilding võrgustiku liikmelisusele kasutada auhinnatud Go Team rakendus, millega saab meeskondi arendavaid lahendusi läbi viia nii virtuaalselt kui ükskõik millises füüsilises asukohas. Miks ka mitte mitmes linnas ja riigis korraga. Tänud Go Team’i rakenduses loodud meetoditele ei pea keegi siseruumidesse istuma jääma ning rajad saab kokku panna personaalselt teie meeskonna asukohta ja valikuid arvestades. Samas on mitmed lahendused suisa loodud, või kohandatavad online või hübriid sündmusteks! Kui ekraaniväsimus on aga üle võtnud, saab meeskond lõpuks ka kokku tulla ja kokku kasvada hoopis koos ehitades, lauamänge mängides ja strateegilist mõtlemist arendades. Selleks kõigeks leiate siit häid meetodeid!

MINGE METSA!

Global Festival Game
Global Festival Game

Meeskonnad liiguvad läbi erinevate muusikastiilide ning naudivad suve täis erinevaid lõbusaid ülesandeid ning toredaid muusikateemalisi fakte.

 • Lõbus ja motiveeriv

 • Ühine positiivne kogemus

 • Meeskonna dünaamika

 • Efektiivne kommunikatsioon

Kirjeldus

Global Festival Game’i saab läbi viia nii värskes õhus kui virtuaalselt. Festivalialal on seitse erinevat lava, millest igaühel esitatakse erinevat stiili muusikat. Tiimid lahendavad mõistatusi, otsivad fakte, teevad oma festivalikogemusest pilte ja videoid ning vastavad erinevatele küsimustele. Ühised kogemused liidavad ning lõbusad pildi- ja videomälestused jäävad meeskondlikku festivalikülastus meenutama veel pikaks ajaks peale sündmustki.

Õpitulemused

Global Festival Game toob meeskondade igapäevaellu vaheldust, aidates meeskonnaliikmetel oma senised rollid unustada ning oma töökaaslastega vabamal moel suhelda. Mängu edenedes tuleb osalejatel oma probleemide lahendamise oskusi analüüsida ja täiustada. Nad peavad õppima tõhusalt informatsiooni koguma ning seda omavahel kommunikeerima, et koguda muusikavaldkonna kohta rohkem teadmisi ja teenida seeläbi oma meeskonnale punkte.

ibuild
Play Video

ibuild õpetab, kuidas jõuda tulemuseni olukorras, kus igal meeskonnaliikmel on oma roll täita info edastamisel. Mis infot aga täpselt edastatakse, teab vaid üks osaleja. Teistel tuleb selle teabe alusel aga tegudele asuda. Sammhaaval tuleb leida viis koostööd teha, et toimiva lahenduseni jõuda.

 • Koostöö

 • Strateegiline mõtlemine

 • Kommunikatsioon

 • Projektijuhtimine

Kirjeldus

Selles ülimalt kaasahaaravas tegevuses keskendutakse osakondadevahelisele suhtlusele ja koostööle. Igal osaleja mängib oma meeskonna edus olulist rolli. Osalejad jagatakse väiksemateks rühmadeks ja neile antakse suhtlusahelas konkreetne roll. Eesmärk on luua lihtsatest elementidest koosnev mudel, järgides valitud strateegiat ja tehes seda kõike piiratud aja jooksul.

Õpitulemused

ibuild on ühendav kogemus, mis keskendub sujuva suhtlemise ja tagasiside tähtsusele. Määravaks saab ka samm-sammulise strateegia loomine. Paika on pandud ranged reeglid, et rõhutada informatsiooni täpse edastamise põhimõtteid. ibuild on suurepärane võimalus parandada ettevõttesisest kommunikatsiooni erinevate töötajate, meeskondade või osakondade vahel. Positiivne mõju ilmneb ka suhtlusele meeskonnast väljaspool, näiteks klientide või partneritega. Analüüsides kogemust on osalejatel võimalik tõmmata paralleele keerukate suhtlusolukordadega tööelus ja leida ühiselt võimalikke lahendusi või ennetusviise.

Meeskonna inimbingo

Meeskonna inimbingo on tempokas ja kaasav võrgustumise meetod oma tiimiliikmete tundma õppimiseks.

 • Meeskonna dünaamika

 • Suhete loomine

 • Energia ja tähelepanu suunamine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Meeskonna inimbingo on üles ehitatud Go Team rakendusele, mis võimaldab reaalajas jälgida tulemusi ning tegevuse lõpus kiirelt kokku koguda kõik vastused, sealhulgas pildid ja videod. Osalejad jagunevad meeskondadesse ning püüavad leida teiste meeskondade seast etteantud kriteeriumitele vastavaid osalejaid. Põnevad küsimused lapsepõlve, töökogemuste, harjumuste ja hobide kohta ning foto- või videotõestused kaasavad kiirelt ka kõige vaiksemad meeskonnaliikmed uusi kontakte looma. Meeskondade vaheline väike konkurents toob vaid edu kogu tegevuse käigus heade suhete loomisel. Meetodit saab kohandada ka individuaalseks tutvumiseks ning läbi viia ka ilma ekraanideta.

Õpitulemused

Meeskonna inimbingo on ideaalne viis uute kontaktide loomiseks. See sobib hästi nii uutele meeskondadele, kes alles üksteist tundma õpivad kui juba toimivatele tiimidele, kes saavad meetodi abil suurendada ühtekuuluvustunnet ja usaldust. Meetodi tempo ja mitteformaalne ülesehitus tagavad kõigi osalejate kaasatuse ja uued kontaktid. Meeskonna inimbingo ülesanded ja küsimused saab kokku panna lähtuvalt teie meeskonnast ja organisatsioonist. Meeskonna inimbingo käigus tehtud pildid ja videod on hiljem heaks meenutuseks kolleegide oskustest ja omadustest.

Haka tervitus
Play Video

Haka tervitus on kaasahaarav vahepala nii ametlikule kui mitteformaalsele kohtumisele. See ergutab ja ühendab osalejaid tõeliselt meeleolukal viisil.

 • Töötajate kaasamine

 • Koostöövaim

 • Energia ja tähelepanu suunamine

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Haka on tuntuks saanud tänu Uus-Meremaa ragbimeeskonnale, kes esitab seda oma vastastele enne igat mängu. Meie energeetilise juhendajaga õpib teie seltskond Haka liigutusi, sõnu ja nende tähendusi. Seejärel koordineerivad osalejad oma sammud ühiseks etteasteks. Haka tervitust on võimalik läbi viia nii siseruumides kui ka väljas näiteks töötajate väljasõidul, konverentsipubliku ergutamiseks või ühe osana meeskonnatreeningu vältel. Suuremaid seltskondi on võimalik jagada mitmeks rühmaks, et läbi viia võistluslik Haka sõjahüüd.

Õpitulemused

Haka tervitus võimaldab igal osalejal lüüa kaasa füüsiliselt endale sobival kujul ja ulatuses. Haka tervitus julgustab osalejaid end lõdvaks laskma ja astuma ülejäänud päevale vastu avatud meelega. Sellises toetavas ja ühtses keskkonnas on osalejatel võimalik valla päästa oma loovad ning emotsionaalsed tunded. Haka tervitus toob meeskonda värskust ja erksust. Ühiselt ette võetud kogemus motiveerib osalejaid ka eesseisvateks väljakutseteks.

Kaks hõimu
Play Video

Kahes meeskonnas kaasavate ülesannete lahendamine loob lõbusa võistlusliku atmosfääri koostööks ja ühiseks panustamiseks.

 • Koostöö

 • Strateegiline mõtlemine

 • Võistlusvaim

 • Motivatsioon

Kirjeldus

Alustuseks jagatakse kogu grupp kaheks vastasmeeskonnaks ehk kaheks hõimuks. Seejärel loob iga hõim võrdse arvu alameeskondi, kes hakkavad oma hõimu nimel vastasmeeskondadega võidu ülesandeid lahendama. Edu võtmeks on strateegia – reeglid võimaldavad meeskondadel panna mängu oma tugevused, lastes valitud mängijatel osade võistluste ajal puhata, säästes seeläbi nende energiat eelistatud tegevusteks. Alameeskondade kogutud punktid lähevad hõimu kogupunktide arvestusse. 

Õpitulemused

Meetod on disainitud julgustama kõiki osalejaid mistahes füüsiliste võimetega osalema lõbusas ja toetavas keskkonnas. Osalistele tutvustatakse traditsioonilisi spordialasid osalust ja vastastikust austust julgustaval viisil. Kahe hõimu omapärane formaat loob mängulise õhkkonna, tutvustades osalistele traditsioonilisi spordialasid, millega nad muidu oma elus ei pruugi kokku puutuda. Kõigil on võimalus osaleda ja anda oma panus nii alameeskonna kui ka kogu hõimu edusse – erinevaid rolle leidub kõigile! Liikumapanev harjutus arendab meeskondade dünaamikat, pakkudes samal ajal osalistele palju lõbusaid kogemusi.

Kullapalavik
Gold Rush

Kullapalavik on eriline koostööd ja probleemide lahendamist arendav meetod motiveeriva konkurentsi ning aegkriitiliste ülesannetega.

 • Riskijuhtimine

 • Ajaplaneerimine

 • Töötajate kaasamine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Edu saavutamiseks peavad meeskonnad tegema ka koostööd ning rööprähklema erinevate ülesannete vahel. Meeskonnad peavad leidma salakoodi ja selle administraatori juures raha vastu vahetama, protsessi käigus võib saada erinevate ülesannete täitmise eest lisaauhindu. Mõned aarded on saadaval piiratud koguses ja ainult esimesena kohale jõudev meeskond võib selle leida; teistes kohtades võib aga kulda lõputult kaevata. Iga 30 minuti tagant väljastatakse pressiteade, mille saamiseks tuleb olla õigel ajal õiges kohas. Kes hiljaks jääb, see ilma jääb! Kullajaht peidab endas olulisi ärimaailmaga seonduvaid metafoore, mis avalduvad nii väiksema kui ka väga rohke osalejate arvu puhul.

Õpitulemused

Kullapalavik annab lisaväärtust olenemata töötaja ametist, kogemustest, haridusest, füüsilisest vormist või kutseoskustest. Kõikidel osalejatel on võrdsed võimalused selles erinevaid funktsioone hõlmavas meeskonnatööd arendavas tegevuses. Kullapalavikku on kasutatud kliendisuhteid, teadmiste haldamist, klienditeenindust, kultuurilist mitmekesisust, strateegilist planeerimist ja kommunikatsiooni hõlmavates programmides. Näidake selle praktilise ülesande abil oma meeskonnale, kui väärtuslikud on ärialased teadmised, planeerimine ja kommunikatsioon.

Minutimäng
Play Video

Telemängudest inspiratsiooni saanud Minutimäng, kus teie meeskonnad võistlevad erisugustes ja kummalistes 60-sekundilistes väljakutsetes, on täis põnevust aga ka nalja ja naeru. 

 • Võistlusvaim

 • Ajajuhtimine

 • Meeskonna kaasamine

 • Meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Kui mängu läbiviijad teevad väljakutse teatavaks, on meeskondadel võimalus omakeskis arutada, kes meeskonnaliikmetest selle ülesandega hakkama saaks. Kui võistlejad on välja valitud, hakkavad nad võistlema, et ülesanne sooritada ühe minuti jooksul. Seejärel liigutakse uue ülesande juurde. Programmi jooksul peavad ürituse läbiviijad punktitabelit, et meeskonnad teaksid oma tulemusi ja asetust pingereas.

Õpitulemused

Minutimäng on kaasahaarav, energiline ja tohutult lõbus. See aitab kaasa meeskondade suhtlemisoskustele ja aitab arendada strateegilist mõtlemist. Kõik ülesanded on lõbusad, kaasavad ja avatud formaadiga, mis julgustab kõiki osalema. Samas tunnevad osalised ennast mugavalt, kuna neid ei sunnita olema tähelepanu keskpunktis. Minutimängus osalejad õpivad tundma oma meeskonnakaaslasi väljaspool oma tavapärast töökeskkonda vabas ja lõõgastunud keskkonnas.

Logoehitus
Play Video

Logoehitus aitab inimestel samastuda ettevõtte väärtustega ning neid ühiselt visualiseerides kuuluvustunnet luua. 

 • Missioon, visioon, väärtused

 • Motivatsioon

 • Brändi tundmine

 • Koostöövaim ja meeskonna tugevdamine

Kirjeldus

Osalejad panevad selga kindlat värvi riided või haaravad kaasa sobivas toonis materjalid. Neile antakse ülevaade, millise asendi nad peavad võtma, olgu selleks siis osa mingist tähest või kujundist. Iga osaleja liigub seejärel oma kohale ja üle nende peade lenbab droon, mis jäädvustab loodud logo, kujundi või sõnumi. 

Õpitulemused

Logoehitus on suurepäraseks piltlikuks näiteks sellest, millist rolli mängib inimkapital ettevõte brändis ja kultuuris. Täpselt nii nagu iga inimene mõjutab ettevõtte kultuuri, mängib ta ka Logoehituses olulist rolli. Tekkiv videoklipp on imeliseks abivahendiks ettevõtte brändituntuse suurendamisel nii sise- kui välikommunikatsioonis.

LIIKUDA, VÕI MITTE - SELLES ON KÜSIMUS

Kas soovite mööda linna ringi liikuda või mugavalt kodudiivanitelt ühiseid tegevusi teha – mõlemat saab, vastavalt meeskonna eelistustele.

Põgenemine maffia eest
Play Video

Meeskondadel on piiratud aeg, et lahendada ära mõistatused ja tõestada, et neil on röövi toimumise ajaks alibi olemas. 

 • Probleemide lahendamine

 • Koostöö

 • Meeskonna kaasamine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Põgenemine maffia eest algab salapärase videoga, mis jutustab meeskondadele, et neid süüdistatakse täiuslikus varguses. Go Team rakendus juhib neid kontrollpunktidesse, kus nad peavad lahendama erinevaid foto-, video-, või nuputamisküsimusi ning mõistatusi, mis annavad neile vihjeid kogu lahenduse kohta. Meeskondadel on röövi toimepanemise ööst asju, mis aitavad neil lahenduseni jõuda.

Õpitulemused

Põgenemine maffia eest nõuab osalejatelt nii-öelda kastist väljas mõtlemist, et leida erinevaid vihjeid, üksteisega suhtlemist ja lõpuks saladusliku müsteeriumi lahendamist. Uudne meeskonnatööd soosiv realistlik kogemus võimaldab osalejatel saada eelkõige uutes ja tundmatutes olukordades tegutsemise kogemuse, kus mängivad rolli ka ettenägematud asjaolud ja tagajärjed. Iga vihje aitab neid sammu võrra lähemale nende lahendusele, kuid nii ajalimiidi kui ka ettenägematute asjaolude ilmnemisel hakkab pinge mängu jooksul kasvama. Ilmsiks tulevad individuaalsed tugevused ja osalejad õpivad pingeolukorras reageerima ning rahu säilitama.

Lõksus virtuaalmaailmas
Play Video

Sukelduge virtuaalreaalsuse mängu!

 • Meeskonna dünaamika

 • Muudatuste juhtimine

 • Kommunikatsioon

 • Strateegiline mõtlemine

Kirjeldus

Meeskonna missiooniks on käia edasi-tagasi virtuaalse ja reaalse maailma vahel, otsides vihjeid, et virtuaalmaailma lõksu jäänud noormees üles leida ning aidata tal tagasi reaalsesse maailma pääseda. Üks meeskonnaliige kannab virtuaalreaalsuse peakomplekti, et kirjeldada meeskonnaliikmetele virtuaalset maailma. Samal ajal kasutavad reaalses maailmas olevad meeskonnaliikmed Heade Häkkerite Käsiraamatut ja omavad lahendusi lukumoodulite komplektidega, mis avavad erinevate ruumide uksi. Mida täpsemini kirjeldab virtuaalmaailmas olev mängija probleemi, seda kiiremini on võimalik reaalses maailmas olevatel meeskonnakaaslastel lahendus leida.

Õpitulemused

Lõksus virtuaalmaailmas on tugev lean-juhtimise ärisimulatsioon, mis põhineb reaalajas koostööl ja suhtlemisel. Lõksus virtuaalmaailmas raames õpivad osalised mängu edenedes. Pideva tagasiside ja arendustega interaktiivne õppimine võimaldab meeskondadel lahendada probleeme veelgi tõhusamalt. Lõksus virtuaalmaailmas on mitmekülgne ja võimas vahend tutvustamaks keerulisi probleeme, mis mõjutavad kaasaegseid ettevõtteid, kes töötavad üksteisest eraldi asetsevate meeskondadega, kasutades agiilseid metoodikaid.

Ahelreaktsioon
Play Video

Ahelreaktsioon annab meeskondadele võimaluse kogeda Rube Goldbergi masina loogikat, mis näitab, et väikseid ja lihtsamaid osi kokkupannes saab ühiselt saavutada midagi võimsat.

 • Probleemide lahendamine

 • Ressursside haldamine

 • Strateegiline mõtlemine

 • Kommunikatsioon

Kirjeldus

Mängulaua ja põhjalike mängukaartidega varustatult peavad meeskonnaliikmed kõigepealt nõu, kuidas töötada välja strateegia lihtsate, ent loominguliste seadmete valmistamiseks. Koostöös teiste tiimidega mõeldakse välja strateegia üldise tulemuse saavutamiseks, millest siis iga meeskond oma osa ehitama hakkab. Kui kõik seadmed on valmis, ühendavad meeskonnad need omavahel, luues pika ahela, mille komponendid üksteist mõjutavad. Kui seadmed on valmis ja testitud, järgneb pinget ja põnevust täis ahelreaktsiooni vallapäästmine. Osalejad tulevad kokku ja tähistavad oma ühise eesmärgi nimel tehtud koostöö tulemuse lahtirullumist nende endi silme ees.

Õpitulemused

Planeerimise ja ehitamise käigus tekib osalejatel järjest selgem arusaam sellest, milleks nad grupina ühise eesmärgi saavutamise nimel võimelised on. Meeskonnatööna luuakse ühine nägemus ning töötatakse välja ühine strateegia, mille elluviimiseks kasutavad meeskonnad oma häid projektijuhtimise- ja ressursside jagamise oskusi. Edu saavutamiseks ja loovuse arendamiseks peavad meeskonnad tingimata omavahel koostööd tegema ning teadmisi ja ressursse jagama. Testimise ajal õpivad meeskonnad raskuste kiuste jätkama ning pöörama tähelepanu detailidele, et lõpuks saavutada parim võimalik tulemus.

Meisterlikkuse olemus
Play Video

Meeskonnad saavad välja mõelda, arendada ja turundada parfüümi, mis nende tiimi olemust kõige paremini kirjeldab. 

 • Innovatsioon

 • Konkurentsieeliste ja turu tundmine

 • Koostöö

 • Meeskonnavaim

Kirjeldus

Meisterlikkuse olemus seab meeskonnad rolli, mille eesmärgiks on segada valmis kindel lõhn, mis kõnetaks kindlat sihtrühma. Olles õppinud selgeks parfümeeria alustalad, segavad meeskonnad erinevate tugevustega komponente loomaks kandmiseks valmis parfüümi. Edukad on meeskonnad, kes suudavad mõelda kliendikeskselt ning luua tähtajaks uue lõhna ja ka klienti kõnetava turunduskampaania. 

Õpitulemused

Klient on alati selle lahenduse keskpunkt. Meeskonnad peavad defineerima oma sihtgrupi ja selle ootused, sest ainult seeläbi saavad nad luua tugeva signatuurlõhna ja brändi. Protsessi fookuses on ka omavaheline suhtlus ja esile tulevad ka osalejate endi arusaamad – seeläbi mõistetakse, et igaühe panus protsessi on väga erinev. Meisterlikkuse olemus on mõeldud kaasahaaravaks vahepalaks või õhtuseks meelelahutuseks ning pakub lõbusat konteksti ettevõtte väärtuste, kliendisuhete ja võrgustiku uurimiseks ning kommunikatsiooni parandamiseks.

Suur pilt
Play Video

Suur pilt annab meeskondadele võimaluse luua ühiselt kunstiteos, mis visualiseerib teie organisatsiooni väärtusi. 

 • Organisatsiooni väärtused

 • Arengu jälgimine

 • Meeskonna kaasamine

 • Koostöö

Kirjeldus

Suur pilt, mis võib olla inspireeritud näiteks firma logost, väärtustest ja eesmärkidest, toodetest või brändist, pannakse kokku paljudest väikestest. Alguses jagatakse osalejad väiksematesse meeskondadesse ning iga meeskond on vastutav ühe või paari lõuendi maalimise eest. Iga lõuend on väike osa treeningu käigus valmivast kunstiteosest. Meeskonnad varustatakse pintslite, värvide, väga vähese informatsiooni ja teadmatusega lõpptulemuse osas. Selles olukorras peavad meeskonnad koostööd tegema garanteerimaks, et jooned ühilduvad ja värvid sobivad. Kui kõik meeskonnad on lõpetanud, siis kogutakse lõuendid kokku ja need raamitakse. Kunstiteose võib hiljem riputada üles kontorisse sümboliseerimaks meeskonnatöö olulisust.

Õpitulemused

Kõik meist teavad, et aeg-ajalt on oluline astuda samm tagasi ja vaadata üldpilti, eriti siis kui on oluline mõista organisatsioonikultuuri ning seda, kuidas inimesed töötavad ja suhtlevad omavahel. Selle meeskonnatreeninguga tugevdatakse meeskonnatööd, koostööd ja kommunikatsiooni, sest erinevaid etappe läbides maalitakse üheskoos tõeliselt eepiliste propotsioonidega kunstiteos. Suur pilt pakub tõeliselt väärtusliku hetke igale organisatsioonile tähistamaks ühist visiooni ja kõigi kaasatust. Tegu ideaalse näitega, kuidas koostöö, omavaheline suhtlus ja üldpildi mõistmine viivad silmapaistvate tulemusteni.

TAGASI KOOS

Kas kõik mäletavad veel, millised kolleegid päriselus olid või kuidas teie koostöö välja nägi? Või kõik uued liitujad veel ei teagi seda? Koos saab selle takistuse ilusti ületatud. 

Tundes sind, tundes mind
Play Video

Tundes sind, tundes mind on kergelt aktiivne meeskonnatööd arendav harjutus, mis aitab (taas)luua osalejatevahelisi suhteid ning seeläbi meeskonna koostööd veelgi paremaks muuta.

 • Suhete loomine

 • Meeskonna tugevdamine

 • Kommunikatsioon

 • Töötajate kaasamine

Kirjeldus

Tegevus algab soojendusharjutusega, millega jagatakse osalised meeskondadesse. Seejärel peavad indiviidid oma meeskonnale punktide teenimiseks leidma teiste osalejatega nii palju ühiseid isiklikke või ärilisi omadusi kui võimalik. Osalejatele antakse ette teatud ajavahemikud ja selle lõppedes lähevad nad oma meeskondade juurde tagasi, kus loetakse punktid kokku ning neile antakse uus ülesanne. Seejärel suunduvad osalejad jälle mööda ruumi käima ja suhtlema. 

Õpitulemused

Suhted on olulised ja ühine töötajaskond on väärtuslikuks ressursiks igale ettevõttele. Tundes sind, tundes mind aitab leida inimeste vahel ühiseid omadusi, mis aitab kaasa informatsiooni jagamisele ja parimatele praktikatele ning aitab seeläbi saavutada paremaid lõpptulemusi.

Tööstiilid
Knowing Me Knowing You - Work Styles

Mõistke ja väärtustage enda ja oma kaaslaste tööstiile.

 • Meeskonna dünaamika

 • Suhete loomine

 • Koostöö

 • Meeskonna kaasamine

Kirjeldus

Igaüks tuvastab lühikese tegevuse abil oma valdava tööstiili. Sama tööstiiliga inimesed kogunevad kokku. Tööstiilirühmad arutlevad selle üle, millised on selle plussid ja miinused, kui kellegagi, kel on sama tööstiil, koos töötada. Kõigepealt viiakse tegevused läbi sama tööstiiliga inimestest koosnevates rühmades. Pärast korratakse samu tegevusi erinevate stiilide esindajatest moodustunud rühmades, et erinevusi kohe näha ja tähele panna. 

Õpitulemused

Tööstiilid pöörab inimeste tähelepanu sellele, mismoodi nad ise kipuvad tööd tegema. Teadusuuringud näitavad, et kõige tõhusamad meeskonnad koosnevad mitmesuguste tööstiilidega inimestest. Osalejad saavad teadmisi nii tööstiilide kui ka selle kohta, miks on tööstiilid mõtteloome, innovatsiooni ja loomingulisuse poolest projekti jaoks olulised. Nad mõistavad, millest tekib frustratsioon, kui vastandlikud tööstiilid põrkuvad. Loodud meeskondi saab siis järgnevas meeskonnatöö parandamise treeningus kasutada, ning pärast seda saab tööstiile puudutavaid oletusi põhjalikumalt uurida.

FreshBiz
Play Video

FreshBiz õpetab meeskondi vähem kui 3 tunniga arukamalt äri ajama!

 • Strateegiline mõtlemine

 • Läbirääkimisoskused

 • Koostöö

 • Loov mõtlemine

Kirjeldus

FreshBiz on globaalne edulugu mängu ja koolituse parimate aspektide ühendamisest. Läbi lõbusa sissejuhatuse tutvuvad osalejad põhimõtete ja uudsete majandustingimustega, mis mõjutavad meie igapäevaelu ja kujundavad ettevõtete arengusuundi.

Mängima asudes on igal osalejad võimalus lähemalt näha oma mõttemustreid, mis loovad uusi võimalusi või takistavad nende nägemist ja tekkimist. Sidudes isiklikud avastused meeskonna arenemisega mängus, saavad osalejad turvalises mängukontekstis katsetada uusi mõttemustreid, mängida uutmoodi mänge ja luua koos meeskonnaga just sellised reeglid, mis toovad kasu nii igale mängijale eraldi kui kogu meeskonnale. Ja miks mitte veel laiemaltki!

Mängujärgse analüüsi käigus kujundavad osalejad teadlikult ümber oma mõttemustreid, asendades need, mis on neid seni takistanud indiviidina, töökollektiivis või äripartneritega ühiseid eesmärke saavutada, uute mõttemustritega. FreshBiz innustab tõelise meeskonnatöövaimu tekkimist!

Õpitulemused

See treening õpetab hoiakuid, mis kestavad palju kauem, kui mäng ise – mitmete osalenute sõnul on tegu elumuutva kogemusega. Muutus, mille FreshBizi mängimine kaasa toob, tähendab paradigma muutust, mille tagajärjel vaatavad osalejad “mängudele” nagu innovatsioon, meeskonnatöö ja elu uue ja värske pilguga.

FreshBiz mängu käigus mõtestavad osalejad lahti oma isiklikke mustreid, uskumusi ja harjumusi hinnates ühtlasi nende kasulikkust. Mäng tegeleb mõttemallide arendamisega läbi uute võimaluste märkamise ja senikogemata lahenduste leidmise.

Participants create a series of chain reaction video clips that are joined together to make an elaborate chain reaction video.